UNDERVISNINGSMATERIALE Teatret Zeppelin

Undervisningsmateriale Teatret Zeppelin-Free PDF

  • Date:26 Oct 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:23
  • Size:8.24 MB

Share Pdf : Undervisningsmateriale Teatret Zeppelin

Download and Preview : Undervisningsmateriale Teatret Zeppelin


Report CopyRight/DMCA Form For : Undervisningsmateriale Teatret Zeppelin


Transcription:

Om forestillingen 1,Introduktion til materialet 2,Inden forestillingen 3. Efter forestillingen 4,Ind i forestillingen 5,Temaarbejde 9. Savn hjertesorg 11,Fantasi virkelighed 15, Teatret Zeppelin bnede som k benhavnsk familieteater i 1994 og. henvender sig til skoleklasser og familiepublikum fra 7 r. Teatret Zeppelin er et lille storbyteater st ttet af K benhavns. Kommune beliggende i Valdemarsgade 15 p Vesterbro, Teatrets s regenhed er nydramatiseringer af store b rnebogs. klassikere og dansk dramatik med samfundsaktuelle temaer. Teatret ledes af kunstnerisk leder Mie Brandt administrativ og kono. misk leder Jan Grube Christiansen samt PR chef produktionskoordi. nator Lasse Frank,F lg os p www facebook com TeatretZeppelin.
Information og billetbestilling tlf 3322 0478 www zeppelin dk. OM FORESTILLINGEN, rengen der fik en hunds hjerte er fort l Drengen i denne fort lling har sin egen helt per. lingen om en dreng der mister sit hjerte og sonlige og fantasifulde tilgang til at tackle sin nye. sammen med en r d hund rejser gennem et livssituation som truer med at tage livet af ham. stivfrossent vinterlandskab for at finde det hvis han ikke selv g r noget alvorligt ved det S. igen Undervejs m der han pigen Mi en kvinde med det g r han. en h j pande en d d sommerfugl en bunke d de, fugle og sin d de bedstefars k bmandsbutik Frit efter Louis Jensens roman. Rejsen bringer drengen til det rige hvor Kvinden med. den h je pande hersker og hvor hans forsvundne, lilles ster og hans hjerte m ske eller m ske ikke er. Hvilken overlevelsesstrategi skal man v lge n r ens. for ldre er uvenner n r ens mor og lilles ster fors. vinder fra den ene dag til den anden og den velkend. te og trygge hverdag er pist forsvundet som dug for. Drengen der fik en hunds hjerte Teatret Zeppelin skole og familieforestilling. Spilleperiode 27 januar 23 marts 2018,Aldersgruppe Fra minimum 7 r. Varighed 70 min,Medvirkende Maria la Cour,Gerard Carey Bidstrup.
Mie Brandt,Johan Damgaard Lauritsen elev,Id og koncept Vibeke Wrede Mie Brandt. Manuskript Vibeke Wrede,Instruktion Vibeke Wrede,Scenografi og videodesign Peter de Neergaard. Videoteknik Mikal Bing,Komponist Alexander Elung,Kostume og maskedesign Laur line Gormsen D monet. Kostumier Camilla Lind,Syerske Pernille Gottschalk Hansen. Lysdesign Martin Danielsen,Lyddesign Jonas J rgensen.
Rekvisit rer Tina Kornerup Bang Trine L gdsmand, Produktionsleder bygger og afvikler Peter Edward Rasmussen. Bygger og teknikassistent Rasmus M nsson,Undervisningsmateriale Louise Borcher Petersen. Layout undervisningsmateriale Tina Kornerup Bang, Illustrationer Peter de Neergaard Laur line Gormsen D monet. Vilda Borcher Wraae Helle Riis, DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 1. INTRODUKTION TIL MATERIALET,K re underviser, I h nden sidder du med et undervisningsmateriale lige sider med elevark som kan printes og bruges.
som er t nkt som inspiration til hvordan du kan direkte i undervisningen Opgaverne kan uddybes og. arbejde videre og udfolde temaerne i Teatret Zep nuanceres af dig som underviser s de passer netop. pelins forestilling Drengen der fik en hunds hjerte til dine elever og deres interesse og foruds tninger. som er en ops tning frit efter Louis Jensens roman. af samme navn Fag og trinm l efter 2 4 6 kl som materialet. relaterer sig til,Materialet giver mulighed for at eleverne kan. s tte ord p deres teateroplevelse og f nogle DANSK. forst elsesm ssige kroge ind i forestillingen Udtrykke sig i skrift tale lyd og billede i velkendte. faglige situationer, Den allerf rste del af materialet stiller sp rgsm l til. Udtrykke sig kreativt og eksperimenterende,elevernes umiddelbare forventninger inden fore. stillingen og herefter deres umiddelbare oplevelse Viden om stemmens og kroppens virkemidler og. efter forestillingen kropssprog,Forholde sig til velkendte temaer gennem samtale. I det f lgende temaarbejde er der med nedslag om holdninger og v rdier i litter re tekster og. i udvalgte temaer fra forestillingen mulighed for andre udtryksformer. kreativt at lave egne fortolkningsm ssige bud og,skabe kreative udtryk ud fra egne oplevelser.
BILLEDKUNST,At kommunikere gennem billeder,Opgaverne er differentierede s der er p trykt. henholdsvis 1 3 kl og 4 6 kl p de forskel Udtrykke ideer og betydninger visuelt. DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 2. INDEN FORESTILLINGEN, F r I ser forestillingen kan klassen i f l Tal i klassen om jeres forventninger til. lesskab kigge p forestillingsplakaten teaterforestillingen. Hvad forestiller illustrationen Id er til f lles sp rgsm l i klassen. Hvilke dyr og mennesker kan man se,Hvilken type fort lling tror I det er Realistisk. Hvilke objekter er illustreret Magisk Hvorfor, Hvad betyder titlen Hvordan adskiller teaterforestillinger sig fra fx. Hvem er Drengen Hvordan ser han ud film b ger, Hvor gammel tror I han er Hvilke sanser bruger man n r man oplever en.
teaterforestilling,Hvilken rstid tror I det er Hvorfor. Hvad forventer I jer af oplevelsen F eks sp nd, Find selv p flere sp rgsm l i klassen I beh ver ikke ing humor sjov at blive overrasket fantasifulde. finde svar p dem nogle sp rgsm l kan man m ske kostumer og rekvisitter uhygge at grine at kunne. f rst besvare efter at have set forestillingen genkende noget fra sit eget liv Osv. DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 3. EFTER FORESTILLINGEN,Sp rgsm l Samtale, Hvad gjorde st rst indtryk p dig Forst elsesm ssige sp rgsm l som man ikke. n dvendigvis kender svaret p er gode at dele i,Var der noget der overraskede dig. klassen inden eleverne skal i gang med at arbejde, Hvad synes du var interessant eller opfindsomt med forestillingen.
Hvad fik forestillingen dig til at t nke over,Hvor tror I Drengens for ldre er henne. Kan I huske hvordan teaterrummet s ud,Hvem er Den r de hund og hvad er hans plan. Hvilke lyde musik blev der brugt,Hvem er pigen Mi,Hvordan var lyset i rummet Havde det en funk. tion udover at give lys til rummet Hvorfor vil Drengen hj lpe alle de d de dyr han. Hvordan blev musikken brugt Kan du huske, konkrete eksempler Hvad betyder almanak og hvad bruger Drengen. den til og hvorfor,Hvor mange skuespillere var med i forestillingen.
Hvad sker der med Kvinden med den h je,Hvordan s deres kostumer ud. Hvorfor tror I at Drengens lilles ster ikke vil tale. DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 4. IND I FORESTILLINGEN, Hvilken scene synes du er den vigtigste og hvorfor Tegn scenen og beskriv den med ord eller sm s tninger. Find bagefter sammen i makkerpar og beskriv jeres tegninger for hinanden Har nogle af jer valgt den samme scene. Lav en handlingsbro over fort llingen Du kan tegne og skrive et ord eller en s tning til hvert billede. Start Midte Slutning, F lles snak i klassen Hvad nsker Drengen og f r han det Kunne I lide slutningen Er slutningen god lykkelig. Fort llingen minder meget om et eventyr Hvilke ting kan I genkende fra eventyrgenren. DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 5. IND I FORESTILLINGEN, Hvem er i centrum for fort llingens handling Hvilke personer problemer og begivenheder befinder sig. udenom Hvad fangede din opm rksomhed og hvilke reaktioner havde du og publikum undervejs. Persongalleri,Hvordan vil du beskrive de forskellige karakterer.
T nk fx p udseende tanker f lelser og handlingsm de forandrer de sig gennem forestillingen. Den r de hund,Kvinden med den h je pande,Lilles ster. DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 6. IND I FORESTILLINGEN,Karakterinterview, I skal skiftes til at forestille jer at v re n af karaktererne fra forestillingen. Fors g at leve jer ind i karakterens handlinger inderste tanker og motiver. Resten af klassen stiller sp rgsm l til den udvalgte person som sidder foran klassen. Inden I g r i gang kan I med fordel skrive sp rgsm l til hver karakter s I har noget at starte p. Sp rgsm l til Drengen,1 Eks Hvad savner du ved din mor. Sp rgsm l til Kvinden med den h je pande,1 Eks Har du selv en familie. Sp rgsm l til Den r de hund, 1 Eks Ville du ogs hj lpe drengen selvom han ikke havde dit hjerte.
Sp rgsm l til Mi,Sp rgsm l til lilles steren, DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 7. IND I FORESTILLINGEN, Historiens r kkef lge Replikker L reren uddeler bilag 1 til grupperne. I grupper p fire skal I fors ge at bestemme i hvilken r kkef lge replikkerne bliver sagt og hvem der siger dem. Start med at klippe replikkerne ud og fors g at s tte dem i den r kkef lge s de passer med handlingen i. fort lllingen, N r I er enige skal I klistre dem i den valgte r kkef lge p et stykke A4 papir. Fordel karaktererne imellem jer og ind v replikkerne T nk p at I skal sige dem s dan som jeres karakterer. ville g re det,Spil det lille manuskript for hinanden i klassen. F lles snak,Havde alle grupper valgt samme r kkef lge.
ndrede det noget for udrykket eller meningen,Var det sv rt at sige replikkerne med indlevelse. hvorfor hvorfor ikke,Ekstra opgaver, Hvilke eventyrtr k kan I genkende i forestillingen. Hvad er Drengens m l og opn r han det,Er det en lykkelig slutning. Hvilke temaer synes I forestillingen handler om, DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 8. TEMA SAVN HJERTESORG,DRAMAARBEJDE L RERARK, ovedpersonen Drengen bor sammen med sin far Moren og s steren er rejst og bor et andet sted.
Drengen savner dem Han har forskellige f lelser gennem sin rejse for at finde sit hjerte og sin s ster. Han f ler sig bl a vred og trist, Snak i klassen om hvilke f lelser I kan huske Drengen g r igennem i forestillingen og hvorn r hvorfor han har. f lelserne, I skal nu arbejde med at formidle f lelser og give indhold til situationer og replikker. 1 Opvarmnings velser 2 Drama velser,velse 1 velse 1. Fyld gulvet Formidle en bestemt f lelse, G hele tiden rundt imellem hinanden i klassen og Forestil jer I er drengen G rundt mellem hinaden. s rg for at I hele tiden fors ger at stille jer der hvor i klassen Stil jer foran hinanden to og to og sig. der ikke er nogen s der ikke er tomme huller en af Drengens replikker med en bestemt f lelse. F lelserne kan v re trist vred ensom opgivende, velse 2 osv Brug ogs mimik og gestik G videre til en ny.
Siamesiske tvillinger person og sig samme eller en ny replik men betonet. I er sammen to og to og forbundne med en kropsdel med en ny f lelse Kan man forst p den anden. fx ryg skuldre osv Bev g jer sammen rundt p hvilken f lelse han hun formidler. gulvet Den ene f rer og den anden f lger med S rg, for at bev ge jer sammen i forskellige stillinger g Udvalgte replikker. ned i kn str k jer ud g bagl ns Form l med v som l reren evt deler ud eller skriver p tavlen. elserne er fornemmelse for hinanden og samarbejde,Jeg klarer mig alene at du ved det. Jeg kan ikke lide vinteren dagen er lille bitte og. uden venner,Jeg l gger mig til at sove i sneen s er det over. Jeg har mistet alt,Nu brister mit hjerte,Jeg fik mit hjerte tilbage jeg fandt min s ster. Det ordner vi helt bestemt i morgen, DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 9.
TEMA SAVN HJERTESORG,DRAMAARBEJDE FORTSAT L RERARK. Drama velser fortsat Drengen m der Den r de hund og vil have den. velse 2 skal forsvinde, Markerings jebliksbilleder Drengen f r sk ret sit hjerte ud af Kvinden med. uden lyd og ord den h je pande, To og to udv lger eleverne en situation som de Drengen er lige ved at d af kulde og Mi kom. ver sig p og viser foran resten af klassen der kan mer for at hj lpe. fors ge at g tte hvilken situation der vises Til de Kvinden med den h je pande lokker Drengen til. mindre elever skal l reren l se situationerne h jt og sig og han bliver til en magelig hund. lade dem v lge fx blandt tre forskellige situationer Drengen bliver venner med Den r de hund. Situationerne l ses h jt skrives p tavlen eller Den r de hund mister sin kraft og d r men dren. printes til eleverne gen hj lper den tilbage til livet. Drengen m der sin lilles ster som er meget sky, Drengen er stolt over sin f rdigafsluttede mission. og opmuntrer sin s ster, DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 10.
5 SAVN HJERTESORG, Drengens mor og far er flyttet fra hinanden Drengen er ked af at han ikke bor med begge for ldre og sin s ster. l ngere Han f ler sig ensom og trist,1 Din familie. Hvordan ser din familie ud og hvem bor du med Tegn dem og s t navne p. Hvad g r dig glad i din familie,Hvad g r dig sur eller ked af det. Har du selv pr vet at f le dig alene Hvorn r,2 Umulige planer. Drengen har lavet en liste i sin almanak over umulige planer En af Drengens umulige planer er at ha en fami. lie Hvad st r der p din liste med umulige planer i dit liv. Kan dine planer blive til virkelighed p et tidspunkt. Hvad kan tr ste dig hvis du bliver ked af at noget virker umuligt. DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET ZEPPELIN 2018 11. 6 SAVN HJERTESORG,1 Kreativ opgave Tegning foldebog.
Kvinden med den h je pande siger til Drengen at han skal v re. glad og tilfreds med sit hundehjerte og ikke bekymre sig om noget. kostumer og rekvisitter uhygge at grine at kunne genkende noget fra sit eget liv Osv Persongalleri Hvordan vil du beskrive de forskellige karakterer T nk fx p udseende tanker f lelser og handlingsm de forandrer de sig gennem forestillingen Drengen Den r de hund Kvinden med den h je pande Mi Lilles ster DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE UNDERVISNINGSMATERIALE TEATRET

Related Books