Undervisningsmateriale skoleforestilling 2020 Aalborg

Undervisningsmateriale Skoleforestilling 2020 Aalborg-Free PDF

  • Date:26 Oct 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:32
  • Size:734.29 KB

Share Pdf : Undervisningsmateriale Skoleforestilling 2020 Aalborg

Download and Preview : Undervisningsmateriale Skoleforestilling 2020 Aalborg


Report CopyRight/DMCA Form For : Undervisningsmateriale Skoleforestilling 2020 Aalborg


Transcription:

L rervejledningens indholdsfortegnelse,Om materialet 4. Materialer fra CFU 4,F r forestillingen 5,F lles m l og l ringsm l 5. Indre billeder skabes 6,Eventyret l ses 6,Eventyrgenren 7. Om Br drene Grimm 8,Aktiviteter til l sningen 8,Evaluering klar til teatret 8. Bes g i teatret 8,F lles m l og l ringsm l 9,Bearbejdning af forestillingen 10.
Ligheder og forskelle 10,Dramatisering 11,Handlingsbro som storyboard 12. Filmfremvisning 12,Andre aktiviteter 12,Evaluering af filmforl b 12. Anden inspiration til arbejdet med Hans og Grete eventyr 13. Ordliste sv re ord og vendinger 15,Kopiark 1 Ordforr d 1. Kopiark 2 Pusles tninger 1,Kopiark 3 Eventyrgenren 5. Kopiark 4 Eventyrmodellen 1,Kopiark 5 Br drene Grimm l setekst 1.
Kopiark 6 Br drene Grimm Inds t 2,Kopiark 7 Evaluering af intro 3. Kopiark 8 Storyboard 1,Kopiark 9 Responsark 1,Om materialet. Folkeeventyret Hans og Grete udkom f rste gang i br drene. Grimms samling Grimms eventyr fra 1812 15 I samlingen. fandtes 211 folkeeventyr heriblandt Askepot R dh tte. Rapunzel og Hans og Grete, I denne l rervejledning kan du blive inspireret til hvordan du og. din klasse kan arbejde med skoleforestillingen Hans og Grete p. Aalborg Teater 2020, Opgaverne er inddelt i F r du g r i teatret og Efter. forestillingen F r opgaverne er vigtige for at eleverne f r det. fulde udbytte af forestillingen Der arbejdes med ordforr d samt. elevens indre billeder og tekstforst else, Efter opgaverne s tter fokus p omskabende produktion.
Materialet er opbygget s du kan v lge at lave alle opgaverne eller blot bruge nogle af dem. alt efter hvor meget tid I har til r dighed, Materialet indeholder desuden en r kke kopiark der er tilt nkt eleverne. God forn jelse,Anja Godtliebsen,P dagogisk dansk konsulent ved CFU UCN. Materialer fra CFU, Se links til materialer om eventyr og eventyrgenren fra CFU. Br drene Grimm,HC Andersen eventyr,Om HC Andersens liv og forfatterskab. Eventyrgenren genretr k,F r forestillingen,F r I tager i teatret 6 8 lektioner.
Forud for bes get i teatret b r eleverne v re,pr senteret for f lgende. Eventyret om Hans og Grete,eventyrgenren og genretr k. evt br drene Grimms liv og,forfatterskab,ordforr d og ordforklaringer. F lles m l og l ringsm l,F lles m l,Kompetenceomr de Fortolkning. Kompetencem l Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og. andres liv gennem unders gelse af litteratur og andre stetiske. F rdigheds og vidensm l, Eleven kan dramatisere litteratur Eleven har viden om mundtlige.
og andre stetiske tekster kropslige og billedlige,gennem opl sning og tegning udtryksformer. Kompetenceomr de Fremstilling, Kompetencem l Eleven kan udtrykke sig i skrift tale lyd og billede i. velkendte faglige situationer,F rdigheds og vidensm l. Eleven kan udtrykke sig kreativt Eleven har viden om ordforr d og. og eksperimenterende sproglige valgmuligheder,L ringsm l for forl bet. Jeg kan n vne 5 eventyr genretr k,Jeg kan genfort lle Hans og Grete for en makker.
Jeg kender forskel p folkeeventyr og kunsteventyr,Indre billeder skabes. Fort l klassen at I skal arbejde med eventyret,Hans og Grete Det er et eventyr som de fleste. kender p forh nd Indre billeder er den, Sp rg om eleverne kender eventyret Hvem film vi ser i hovedet. handler det om Hvor foreg r det n r vi l ser eller h rer. Lad eleverne lukke jnene s de kan se Hans og en historie. Grete og heksen for sig Vores indre billeder er, Del dit indre billede med din sidemakker Hvordan ikke ens. ser de ud Hvor gamle er de Hvilken farve er,deres h r Tyk tynd H j lav m m.
Tal om jeres indre billeder p klassen, Med lukkede jne forestiller eleverne sig stedet hvor handlingen foreg r. eleverne vil formodentligt v lge pandekagehuset,Del dit indre billede med din sidemakker. Tal om jeres indre billeder p klassen,Eventyret l ses. L s eventyret h jt for klassen Klassen tegner til, NB du kan l ne den illustrerede eventyrsamling Grimms eventyr for b rn p. Tal om tegningerne Hvad har du tegnet Hvorfor tegnede du det. L s teksten igen Stop ved sv re ord som forklares for eleverne. Lad eleverne skrive de sv re ord i et tre kolonnenotat En kolonne til selve. ordet en kolonne til prik og del og en kolonne med plads til at skrive en. s tning med ordet Brug evt kopiark 1 Ordforr d, Lav gerne stop undervejs og giv tid til at eleverne finder og s tter ord p.
deres indre billeder, Lad eleverne i grupper p fire lege teksten igennem med sm figurer Der. skal bruges 5 figurer Stedmoren faren Hans Grete og Heksen. NB man kan sagtens bruge dyrefigurer eller ludobrikker til gennemspilningen. Lad eleverne i makkerpar pusle sig frem til eventyrets komposition ved hj lp. af kopiark 2 med Pusles tninger Eleverne klipper s tningerne ud og l gger. dem i den rigtige r kkef lge i forhold til eventyrets kronologi. Eventyrgenren,L s Kopiark 3 om Eventyrgenren og genretr k. Hvilke eventyrtr k lagde I m rke til i eventyret om Hans og Grete. NB P CFU kan du l ne fagbogen Eventyr af Nina Sahl fra Gyldendals. serie Faktisk hvormed klassen kan blive klogere p eventyrgenren og. forskellene p folkeeventyr og kunsteventyr,Tal om genretr kkene. Indledning og afslutning,Eventyrtal,Mods tninger Det gode mod det onde. Opbygning hjem ude hjem, Persongalleri samt Aktantmodellen brug evt Kopiark 4 eventyrmodel.
NB Eventyrmodellen findes i Historiefort llingens 4 elementer s 38 og er. baseret p aktantmodellen,Tema at l re at klare sig selv. Morale Fort l eleverne at man i gamle dage brugte eventyrene til at l re. om livet Og det kan man stadig,M l Modtager,Hans og hjem faderen. Hj lper Hovedperson Modstander,Anden Heksen,Hans og stedmoder. Om Br drene Grimm,L s teksten om Br drene Grimm Kopiark 5. Lav inds tningsopgave til teksten Kopiark 6,Aktiviteter til l sningen.
Lad eleverne l gge spor til hinanden 2 2 En elev laver et spor evt med. centicubes og gemmer sig Den anden elev f lger sporet samler op og finder. den f rste elev i sit skjul, Byg pandekagehuset af skrammel Lav en beskrivende tekst af huset Udstil. produkterne med beskrivelser p skolen, Eleverne kan selv l se eventyret p Multidansks hjemmeside www danish. asl eu Siden har fine illustrationer Det er ogs muligt at f eventyret l st op. Lad eleverne tr ne opl sningen med fokus p prosodi for efterf lgende at. l se eventyret op for 0 klasse, Lad eleverne lave et skriftligt referat af Hans og Grete. Evaluering klar til teatret, Som evaluering p introforl bets l ringsm l kan eleverne lave sm videoer i. makkerpar hvor de filmer hinanden,Elev 1 Filmer og stiller sp rgsm lene kopiark 7.
Elev 2 Svarer eksternaliserer sin viden om genren,Bes g i teatret. I kan evt bruge forventningskort forud for bes get. http www kulturpakker dk files forventningskort pdf. Efter bes get,F lles m l og l ringsm l,F lles m l,Kompetenceomr de Fortolkning. Kompetencem l Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og. andres liv gennem unders gelse af litteratur og andre stetiske. F rdigheds og vidensm l, Eleven kan dramatisere litteratur Eleven har viden om mundtlige. og andre stetiske tekster kropslige og billedlige,gennem opl sning og tegning udtryksformer. Kompetenceomr de Fremstilling, Kompetencem l Eleven kan udtrykke sig i skrift tale lyd og.
billedeivelkendtefaglige situationer,F rdigheds og vidensm l. Eleven kan udtrykke sig kreativt Eleven har viden om ordforr d og. og eksperimenterende sproglige valgmuligheder,Kompetenceomr de Kommunikation. Kompetencem l Eleven kan f lge regler for kommunikation i. overskuelige formelle og sociale situationer,F rdigheds og vidensm l. Eleven kan forst eget og andres Eleven har viden om stemmens. kropssprog og kroppens virkemidler og,kropssprog, Eleven kan dramatisere tekster Eleven har viden om rum figur og. og temaer sammen med andre forl b,L ringsm l for forl bet.
Jeg kan bruge en handlingsbro til at genfort lle eventyret. Jeg kan omskabe eventyret fra tekst til drama ved hj lp af. storyboard,Jeg kan dramatisere eventyret,Bearbejdning af forestillingen. Ligheder og forskelle, Efter forestillingen samles op p ligheder og forskelle mellem tekst og forestilling. Forskellene skyldes en r kke valg som instrukt r scenograf og skuespillere har. truffet med afs t i deres tolkninger indre billeder af personerne og handlingen. En anden instrukt r ville s tte stykket anderledes op. Makkerpar Lad eleverne fremstille en liste over scener i forestillingen ny. scene n r baggrunden eller handlingen laver et skift Giv hver scene en. overskrift,P klassen Tal om scener og overskrifter. Er der samme opbygning i forestillingen som i eventyret. Eleverne laver individuelt en hurtig skrivning p 5 7 min om ligheder og. forskelle s alle elever har et udgangspunkt for samtalen. Hold fokus p personerne og selve handlingen,Gennemg p klassen hvad eleverne har noteret. Tal ogs om,S t nogle karaktertr k p Hans og Grete, I kan evt s tte billeder op af de to figurer i klassen og skrive.
karaktertr kkene p Post it sedler som s ttes rundt om billederne. Var heksen som du havde forestillet dig Hvad var anderledes. Hvilken rolle havde stedmoderen i forestillingen Var det anderledes i. Hvordan tror du at Hans og Grete klarer sig i fremtiden Hvordan vil deres liv. udvikle sig, Var der noget i stykket som var nyt Hvilken virkning gav det. Var der noget fra teksten som var udeladt Hvorfor mon. Har instrukt ren gjort brug af s rlige virkemidler som rekvisitter lyd lys eller. noget helt andet,Hvordan var scenen bygget op,Dramatisering. Eleverne skal efter bes get i teatret lave deres egen forestilling film om Hans og. Her er der flere valg og differentieringsmuligheder som du som l rer skal tage. stilling til forud for arbejdet, Redigeringsv rkt j Filmen kan optages med Ipad eller telefon og redigeres p. forskellige digitale v rkt jer evt Wevideo som er en del af Skoletube dk En af. fordelene ved at bruge et skoletube v rkt j er at produkterne let kan gemmes og. udgives i l ringsplatformen n r filmen er f rdig, Rekvisitter og kostumer Skal eleverne anvende rekvisitter og kostumer. Eller bliver det en helt skrabet udgave af Hans og Grete. Green Screen Baggrunde Eleverne kan med fordel anvende Green Screen som. baggrund for deres optagelser I redigeringsprogrammet Wevideo kan eleverne. derefter s tte alverdens baggrunde ind ogs elevernes egne tegninger af. pandekagehuset, Gruppeinddeling Det kan v re en fordel at eleverne inddeles i grupper efter deres.
danskfaglige niveau Dermed vil der v re mulighed for at stille differentierede krav til. Differentieringsmuligheder Fagligt st rke elever kan evt lade deres handling. foreg i nutiden Inspireret af Manu Sarens Mohammed og Grete eller Rune T. Kiddes H rgehans og Grimme Grete, Fagligt svage elever kan benytte sig af en opl ser der l ser handlingen mens. skuespillerne udf rer handlingen,Handlingsbro som storyboard. Grupperne begynder med at udfylde Kopiark 8 Handlingsbro storyboard. Forst r kopiarket til A3 s der er plads i felterne til at skrive deres ideer til. b de handling og scenografi, Ud fra hvert felt p handlingsbroen skrives nu et f rdigt manuskript med. Rollerne fordeles,Grupperne ver,Der filmes evt med Greenscreen. Redigering,Aflevering af film i l ringsplatformen,Filmfremvisning.
Fra l ringsplatformen er det let at vise filmene p klassen for elever i indskolingen. ved morgensang eller ved for ldrem det I kan ogs v lge at l gge dem ud p. skolens hjemmeside eller Facebook V r opm rksom p at for ldrene selvf lgelig. skal give lov f r filmene publiceres, S rg for at filmene bliver brugt til noget Det giver processen og arbejdsindsatsen. Andre aktiviteter,Lad eleverne l se andre eventyr, Lad eleverne skrive egne eventyr Brug evt materialet Og hvad s Hvad. skete der s fra Danskl rerforeningen Kan l nes p CFU. Lad eleverne omskrive Hans og Grete til en nutidig version. Evaluering af filmforl b, Elevernes opfyldelse af l ringsm lene er i denne fase meget synlig Lad. klassekammeraterne give gruppen en f lles respons p filmen i forhold til. komposition dramatisering scenografi samt filmiske virkemidler se kopiark 9. S rg for at grupperne b de f r anerkendende og kritisk feedback. Anden inspiration til arbejdet med Hans og Grete eventyr. Litteratur og links,Forl b p Clio Online til 0 klasse. Forl b p www dansk3 6 gyldendal dk,Forl b p Multidansk www danish asl eu.
Kidde Rune T H rgehans og Grimme Grete,Saren Manu Mohammed og Grete. Bilag og kopiark p de f lgende sider,Ordliste sv re ord og vendinger. Hans og Grete fra Grimms eventyr for b rn,br ndehugger tabe modet mager. onde tider i landet Vorherre b kke,daglige br d pikket op tuderi. tunge tanker snehvid smule,ligkisterne flagrede kedel.
det g r mig ondt t kket hedet,ude med os rakte gloende hed. blot peb kryb ind,i lys lue sus vraltede,vissent vrikkende satte sl en for. sov fast kroget ynkeligt,fuldm nen lurede aske,dagen gryede gitter frelst. en rolig time fedes fri som en fugl,atter bitterligt delstene. bort forlangte alle sorger slukket,ingen redning br dskorper fryd og gl de.
bedr vet kartoffelskr l pelsk be,blev ved sit b sen. Persongalleri samt Aktantmodellen brug evt Kopiark 4 eventyrmodel NB Eventyrmodellen findes i Historiefort llingens 4 elementer s 38 og er baseret p aktantmodellen Tema at l re at klare sig selv Morale Fort l eleverne at man i gamle dage brugte eventyrene til at l re om livet Og det kan man stadig Giver M l Modtager Hj lper Hans og Grete at komme hjem

Related Books