Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan-Free PDF

  • Date:18 Sep 2020
  • Views:44
  • Downloads:0
  • Pages:102
  • Size:6.01 MB

Share Pdf : Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

Download and Preview : Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan


Report CopyRight/DMCA Form For : Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan


Transcription:

TPS bertujuan untuk menguruskan stok,yang meliputi Penerimaan Merekod. Penyimpanan Pengeluaran Pemeriksaan,Keselamatan Kebersihan Pelupusan. Kehilangan dan Hapus Kira,Tatacara Pengurusan Stor. KP 6 1 2013 Pendahuluan,KP 6 2 2013 Penerimaan,KP 6 3 2013 Merekod Stok. KP 6 4 2013 Penyimpanan,KP 6 5 2013 Pengeluaran,KP 6 6 2013 Pemeriksaan.
KP 6 7 2013 Keselamatan dan Kebersihan,KP 6 8 2013 Pelupusan. KP 6 9 2013 Kehilangan dan Hapuskira,Definisi Stor Stok. STOR STOK INVENTORI,Barang BELUM GUNA dan perlu disimpan atau. Tempat melaksanakan untuk digunakan terus untuk tujuan operasi atau. i Penerimaan penyelenggaraan Antara kriteria,ii Perekodan. iii Penyimpanan i Dalam bentuk barangan dan bekalan untuk. iv Penyelenggaraan digunakan dalam proses pengeluaran. v Pengendalian dan ii Dalam bentuk barangan atau bekalan untuk. vi Pengeluaran STOK digunakan atau diedarkan dalam pembekalan. perkhidmatan, iii Dipegang untuk dijual atau diedar dalam operasi.
biasa atau,iv Dalam proses pengeluaran untuk dijual atau. Contoh Stok,Ubat ubatan Alat Ganti Makmal,Dapur Sukan Pertanian. Kategori Stok,Bagi menentukan kategori sub,kategori jenis stok sebelum. pendaftaran dilakukan Kementerian,Jabatan PTJ hendaklah menyemak. maklumat tersebut melalui laman,http knowledgebase treasury gov my.
Kategori Stor Kerajaan,Kategori Stor Kerajaan,Stor yang menyedia mengurus dan membekal. barang barang kepada pelanggan melalui rangkaian, stor peringkat negeri daerah bahagian cawangan dan. Antara contoh Stor Pusat ialah Stor Material Spesifik. SMS PDRM dan Depoh Bekalan Pusat Kementerian,Pertahanan. Kategori Stor Kerajaan,Menyedia mengurus dan membekal barang kepada. Membuat perolehan sendiri dan membekal terus kepada. pelanggan akhir, Stor yang mempunyai peruntukan berdasarkan aktiviti.
dalam Belanja Mengurus Tahunan walaupun bukan,bertaraf PTJ Pusat Kos. Kategori Stor Kerajaan,Di Kementerian Ibu Pejabat Jabatan. hendaklah mempunyai sekurang kurangnya,1 Stor Utama. Di PTJ seperti Institusi, Membekalkan stok kepada Bahagian hendaklah mempunyai 1. Cawangan Ibu Pejabat Stor Unit yang,dibahagikan mengikut.
Jika Bahagian Cawangan buat perolehan seksyen bahagian seperti. sendiri maka Bahagian Cawangan tersebut bekalan pejabat. adalah Stor Utama domestik alat ganti dll, Permohonan stok kepada Stor Utama hendaklah menggunakan Borang. Permohonan Stok, Contoh Stor JKR JPS JBPM Hospital Institusi Latihan SU Bekalan. Pejabat di Kem Jab 10,Kategori Stor Kerajaan, Stor yang menyimpan dan membekal barang barang untuk keperluan. jangka pendek atau guna terus bagi tujuan operasi dan. penyelenggaraan kepada pelanggan akhir, Stor Unit hendaklah mendapatkan bekalan daripada Stor Pusat dan. Stor Utama serta tidak membuat perolehan sendiri, Permohonan stok daripada pelanggan akhir kepada Stor Unit.
hendaklah menggunakan Borang Permohonan Stok, Antara contoh Stor Unit ialah stor pejabat cawangan bahagian. bengkel wad makmal dapur dispensari domestik sekolah dan unit. unit kecil,Organisasi Stor,STOR PUSAT STOR UTAMA,Pembekal Stor. Contoh Stor Contoh Stor Contoh Stor,SMS PDRM JKR JPS Stor Wad. Depoh Bekalan Hospital Makmal,Peralatan Stor Utama di Bahagian Unit. KEMENTAH Kementerian Bengkel,Objektif Asas Pengurusan Stor.
Pengurusan Stor,Stok sentiasa ada,Menepati kehendak. Kawalan Stok,Stok boleh diguna,Kaedah penjagaan,penyelenggaraan yang sempurna. Fungsi Stor,Barang dipesan,Sah dan perakukan barang diterima. Simpan Stok,Guna kaedah dan di lokasi ditetapkan,Mengoptimumkan ruang stor. Jaga selenggara stok dengan baik,Pastikan berfungsi untuk digunakan.
Pengeluaran Pergerakan stok ikut keperluan pelanggan. Selenggara rekod setiap transaksi,Perancangan,Rancang urus penokokan stok. Pastikan kedapatan stok ikut paras ditetapkan,Fungsi Stor. Pembungkusan Bungkus dan hantar stok kepada pelanggan. Pemeriksaan,Stok dalam simpanan,Kelemahan usang terlebih dll. 3K Pastikan keselamatan kebersihan keceriaan,Tindakan pelupusan dilaksanakan. Pelupusan Stok usang obsolete rosak expired melebihi. keperluan elak pembaziran,Dilaksanakan mengikut peraturan.
1Pekeliling Perbendaharaan AM 6 1 BP PA KP M Tujuan TPS bertujuan untuk menguruskan stok yang meliputi Penerimaan Merekod Penyimpanan Pengeluaran Pemeriksaan Keselamatan Kebersihan Pelupusan Kehilangan dan Hapus Kira 2 BP PA KP M Tatacara Pengurusan Stor KP 6 4 2013 Penyimpanan KP 6 2 2013 Penerimaan KP 6 3 2013 Merekod Stok KP 6 5 2013 Pengeluaran KP 6 1 2013

Related Books