SKIM PENCEN SEKTOR AWAM

Skim Pencen Sektor Awam-Free PDF

  • Date:05 Nov 2019
  • Views:110
  • Downloads:0
  • Pages:101
  • Size:8.91 MB

Share Pdf : Skim Pencen Sektor Awam

Download and Preview : Skim Pencen Sektor Awam


Report CopyRight/DMCA Form For : Skim Pencen Sektor Awam


Transcription:

Overview Skim,Pencen Sektor Awam, BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN. MISI, kepentingan kerajaan dan, kebajikan pesara, terpelihara. VISI OBJEKTIF,Kecemerlangan dalam Pembayaran faedah. pengurusan persaraan persaraan dengan tepat, PENERIMA DAN PERBELANJAAN PERSARAAN. RM25 3 bil , RM22 2 bil 811 580, RM20 8 bil 792 468.
RM18 4 bil , 769 145, RM16 7 bil 742 489,RM13 3 bil 714 094. 683 105, 2013 2014 2015 2016 2017 2018, AKTA YANG BERKUATKUASA. Akta Pencen Pihak , Pihak Berkuasa Akta Angkatan, Berkanun dan Tentera 1972. Tempatan 1980 Akta Akta 77 , 239 , Akta Pencen 1980 Akta Saraan Hakim Akta Ahli Parlimen. Akta 227 1971 Akta 45 Saraan 1980 Akta, 237 , TANGGUNGJAWAB JPA DAN KWAP.
Penggubalan Dasar Pengiraan Faedah,Faedah Persaraan Persaraan. Pembayaran Faedah,Kelulusan Persaraan, Persaraan, JPA. 1 November 2015 Pengurusan Data Sistem,PTB, dan Rekod. Penetapan T C Pengurusan Unjuran,Penswastaan 03 Peruntukan. Pengurusan Pelanggan dan, Pengurusan Pelanggan,Stakeholders.
PENAMBAHBAIKAN SKIM PENCEN, 05,2012 2018, 01 RM950 RM1 000. 01 58 60 tahun 02 Lebihan GCR sebagai CR,02 Pembayaran PS 55 tahun. 03 RM720 RM820,04 Pembayaran kes bankrup 01 Kenaikan 2 2016. 05 PT 12 20 tahun 01 RM820 RM950, 2013, 2015 01 Pemberian KGT. KEBENARAN CR BAGI GCR MELEBIHI 150 HARI,PUNCA KUASA SIAPA GCR KELULUSAN BILA .
Pegawai 150 hari Ketua Jabatan 12 bulan,Surat Pekeliling dari tarikh. lantikan, Perkhidmatan persaraan,Bil 2 Tahun 2017 tetap. 1 Jan 2018 berpencen, pegawai, yang bersara, wajib bagi. skim KWSP, 175, 150, 150 GCR 25 CR, OBJEKTIF SKIM PENCEN. Pemberian, tambahan anggota, bersara akibat, Jaminan saraan kecederaan Saraan hidup.
hidup setelah menghidap kepada orang, bersara penyakit ketika tanggungan. Pengiktirafan bertugas rasmi pegawai yang Ikatan ke atas. penghargaan ke meninggal dunia telah meninggal anggota sektor. atas perkhidmatan dunia awam, cemerlang, Faedah persaraan BUKAN. MERUPAKAN HAK MUTLAK, seseorang anggota Tiada, anggota pun yang boleh. mempunyai hak mutlak untuk, mendapat pampasan bagi. perkhidmatan yang lepas atau, untuk mendapat apa apa.
pencen ganjaran atau lain lain,faedah di bawah Akta Pencen . Seksyen 3 1 Akta 227 Akta 239 , KELAYAKAN MENDAPAT FAEDAH PERSARAAN. 01 Anggota Berpencen,Bersara atau dibersarakan 02 Pegawai Tetap. dari jawatan 01 03 Disahkan Jawatan,Meninggal dunia sekurang . kurangnya disahkan dalam 04,perkhidmatan 02 Tidak Memilih KWSP.
05 3 Tahun Perkhidmatan, JENIS JENIS PERSARAAN, Persaraan Paksa Persaraan Pilihan. Persaraan Atas,Kehendak Kerajaan Persaraan Kerana. Menteri Penswastaan, PERSARAAN PAKSA, Atas Sebab Memperoleh Memberi. Mencapai Atas Sebab Atas Sebab W negara, Atas Sebab Penyusunan Maklumat. Umur 55 Penghapusan Kepentingan Asing , Kesihatan Semula Palsu Untuk.
56 58 60 Jawatan Awam Dilucutkan, Organisasi Pelantikan. Warganegara, 01 02 03 04 05 06 07, Pada hari Jawatan yang Penyusunan Anggota. seseorang Anggota yang semula, disandangnya Seseorang yang Jika terbukti. anggota kesihatannya organisasi bagi, dihapuskan anggota telah dibersarakan memberi. mencapai tidak maksud, boleh ditamatkan maklumat, umur memuaskan menghasilkan.
atas sebab, dibersarakan perkhidmatan secara palsu . 55 56 58 60 boleh lebih ini tidak, dari demi silap tidak. tahun dibersarakan kecekapan dan akan dibayar, perkhidmatan kepentingan tepat tidak. mengikut atas sebab terus dibayar faedah, dan terus awam lengkap atau. opsyen umur kesihatan , dibayar faedah persaraan mengelirukan.
bersara yang faedah persaraan , dipilih persaraan . PERSARAAN ATAS KEHENDAK KERAJAAN MENTERI, Persaraan Demi. Persaraan Atas Kepentingan, Kepentingan Negara 01. Perkhidmatan Awam, 01 02, 03, Yang di Pertuan Agong Yang di Pertuan Agong. boleh mengkehendaki boleh mengkehendaki, seseorang anggota seseorang anggota.
supaya bersara atas supaya bersara atas, kepentingan Negara kepentingan awam pada. pada mana mana mana mana peringkat, peringkat umur umur . PERSARAAN PILIHAN PENSWASTAAN, Dilantik Untuk, Persaraan Pilihan Berkhidmat Dalam. Pertubuhan, 01 01, Mengemukakan permohonan berumur kurang daripada 45. persaraan pilihan apabila atau tahun bagi perempuan atau. selepas mencapai umur 40 50 tahun bagi lelaki yang. tahun dan sekurang dilantik oleh atau dengan, kurangnya 10 tahun kelulusan Kerajaan untuk.
perkhidmatan yang boleh berkhidmat dalam mana , dimasuk kira mana pertubuhan . Pencen yang dibayar kepada anggota yang bersara wajib pada umur 55 56 58 60 tahun dikecualikan daripada cukai pendapatan Bayaran Ganjaran Dan Gantian Cuti Rehat GCR Tidak Dikenakan Cukai Pendapatan Manakala bayaran pencen yang diterima oleh pesara sebelum mencapai umur 55 tahun dikenakan cukai pendapatan CUKAI KE ATAS PENCEN

Related Books