SIRIUS Gr nn Industri AS

Sirius Gr Nn Industri As-Free PDF

  • Date:26 Jun 2020
  • Views:6
  • Downloads:0
  • Pages:22
  • Size:4.79 MB

Share Pdf : Sirius Gr Nn Industri As

Download and Preview : Sirius Gr Nn Industri As


Report CopyRight/DMCA Form For : Sirius Gr Nn Industri As


Transcription:

Item Sect Size Quantity Item Sect Size Quantity,No Ref mm 13000 No Ref mm 13000. 1003 3 5 x 16 34x 1304 5R L M4 x 18 4x,1006 3 5 x 6 25x 1310 4A 30 4 2x. 1007 5R L M4 4x 1347 3 1257 2x,1009 5R L 8 4 4x 1359 5R L 621 2x. 1014 5R L 20 4x 1360 5R L 621 2x,1015 5R L 22 4x 1361 5R L 621 4x. 1018 4B 43 9 12x 1362 5R L 613 2x,1019 6 15 4x 1402 8 36 3x.
1020 7 160000 1x 1403 8 20 1x,1043 170 6x 1404 8 20 5x. 1063 6 635 4x 1408 8 75 1x,1064 6 602 4x 1413 8 1470 3x. 1065 6 520 8x 1500 5 M6 x 5 2x,1066 6 602 4x 1515 5 M6 2x. 1067 6 295 4x 2005 5L 100 1x,1092 120 18x 2006 5L 10 2x. 2 040 01 1703,Item Sect Size Quantity Item Sect Size Quantity.
No Ref mm 13000 No Ref mm 13000,2016 6 40 8x 2058 5R L 1923 2x. 2021 5R L 1923 2x 2075 3 1575 1x,2024 1A 3728 1x 2076 3 1575 1x. 2029 1A 3728 1x 2089 3 619 1x,2033 2 1898 8x 2090 3 619 1x. 2035 2 2476 2x 2091 175 3x,2036 1511 6x 2092 37 6x. 2039 1535 3x 2093 2 56 2x,2040 1535 3x 2094 3 426 1x.
2041 1963 3x 2096 3 619 2x,2042 1963 3x 2098 5L 1923 1x. 2043 4A 416 2x 2099 5R 1923 1x,2048 1318 3x 2100 425 3x. 2049 1B 1575 2x 2101 2 1963 2x,2055 1511 14x 2500 1B 1507 2x. 2056 1A B 255 7x 2501 4A 556 1x,040 01 1703 3,Item Sect Size Quantity Item Sect Size Quantity. No Ref mm 13000 No Ref mm 13000,2502 4A 556 1x 2518 4B 1885 1x.
2503 4A 622 1x 2519 4A 24 2x,2504 4A 622 1x 2520 1B 178 5 2x. 2505 1B 1244 1x 2521 8 47 2x,2506 1B 1244 1x 2522 2484 3x. 2507 1B 1178 1x 3001 0 6 M6 x 12 360x,2508 1B 1178 1x 3002 0 6 M6 363x. 2509 4A 1978 2x 3003 4A M6 x 16 1x,2510 4A 1577 5 2x 3057 4B 841 7x. 2511 4A 3728 1x 4201 4A M6 x 45 2x,2512 4A 2485 1x 5001 3 33 1x.
2513 4B 1490 2x 5002 3 33 1x,2514 4B 1490 2x 6060 4A 12 6 2x. 2515 4B 731 2x 6070 8 13 5 362x,2516 4B 731 2x 7399 5L M6 x 12 1x. 2517 4B 1885 1x 9002 4A 19 32x,4 040 01 1703,Item Sect Size Quantity Item Sect Size Quantity. No Ref mm 13000 No Ref mm 13000,9004 0B 16 6 5 4x,Included with Glazing. 9101 0B 455 6x 6601 7 1960 14x,9103 0B 125 1x 6602 7 1509 52x.
9106 0B 50 8x 6603 7 970 8x,9107 0B 455 1x 6604 7 731 8x. 9116 0B 2544 3x 6605 7 610 8x,9121 0B 1894 2x 6606 7 588 4x. 9138 0B 652 2x 6607 7 425 6x,9139 0B 1274 2x,9140 0B 455 2x. 040 01 1703 5,DA Sikkerhedsforskrifter, 1 VENLIGST L S DENNE MONTAGEVEJLEDNING INDEN DE G R I GANG MED SAMLING AF DERES DRIVHUS. 2 N r De arbejder med glas eller polykarbonat skal De altid bruge handsker Skarpe kanter kan for rsage skader Ogs skarpe kanter eller hj rner p. aluminiumsprofiler kan for rsage skader brug derfor ogs altid handsker ved montering af disse. 3 Dette produkt er konstrueret som et drivhus beregnet til planteavl og er som s dan ikke konstrueret til at v re helt t t da det er n dvendigt med. udluftning bl a for at undg kondensdannelse S fremt De nsker at anvende drivhuset som et uderum stue eller lignende g r vi udtrykkeligt opm rksom. p at drivhuset ikke er 100 vandt t og at vi ikke p tager os noget ansvar for eventuelle skader p l s re el lign der er anbragt i drivhuset. 4 Til montage af dette produkt kr ves 2 personer, 5 Skulle De f problemer med drivhusmontagen eller med glasis tningen bedes De s tte Dem i forbindelse med Deres forhandler anvend ikke vold.
6 Den vedlagte selvkl bende identifikationsetiket anbringes indvendigt i drivhuset f eks indvendig p d ren eller lign Oplysningerne p etiketten vil g re. det meget lettere for Dem at fremskaffe reservedele s fremt dette skulle blive aktuelt. Vi nsker Dem god arbejdslyst og h ber at De f r rigtig mange gode stunder med og i Deres Vitavia drivhus. PLACERING 0B ST LSOKKEL, V lg et solrigt sted hvor der er mest mulig l Der medf lger en el galvaniseret st lsokkel til 3 GAVL MED D R. V r endvidere opm rksom p at ved place drivhuset Placer delene p jorden som tidligere og bolt. ring i n rheden af h je bygninger tr er mv Vi anbefaler at De anvender de medf lgende dem l st sammen. kan der opst turbulens ved kraftig bl st En nedst bningsbeslag 9101 9107 og 9140 Fastg r de to skyded rsskinner 1347 p den. s dan placering b r derfor undg s uanset om De monterer drivhuset p en plan vandrette skinne 2048 med hver 3 bolte og. helst bt flade eller om De v lger at foretage m trikker hvoraf en bolt og en m trik i hver. VIGTIGT punktst bning Fra vores hjemmeside www,side anvendes til at montere samlingsbesla. F r De begynder at samle Deres drivhus kon vitavia dk kan De down loade en udf rlig. vejledning i punktst bning gene 5001 og 5002 som vist i 3 10 og. troller venligst efter indholdsfortegnelsen at 3 11. alle dele er medleveret Tag de enkelte bund Hvis De v lger at foretage punkst bning an. ter ud af kassen for bedre at kunne kontrollere befaler vi at De i hvert af de 8 hj rner og midt Husk to bolte i de lodrette profiler 2041 og. indholdet p langsiden ved punkterne der er markeret 2042 se 3 3. Det er vigtigt ikke at blande de bnede bund med A p tegningen graver borer et hul ned til. ter frostfri dybde 50 90 cm afh ngigt af lokale 4A SAMLING AF DE ENKELTE. forhold ELEMENTER,Hvis der mangler noget kontakt venligst Deres. forhandler Saml delene til soklen som vist ved hj lp af Fastg r de 2 sideelementer sektion 1B til. bolte 3001 og m trikker 3002 Ved baggav d rgavlen sektion 3 og anbring de samlede. lens samlebeslag se 0B 1 anvendes ogs dele p den klargjorte st lsokkel. N DVENDIGT V RKT J skive 9004 Fastg r sideelementerne sektion 1A til gav. Almindelig skruetr kker stjerneskruetr kker Som beskrevet i punktst bningsvejledningen lene uden d re sektion 2 se 4 2 og anbring. PH2 og PZ3 10 mm fastn gle topn gle 10 b jes flapperne p nedst bningsbeslagene de samlede dele p den klargjorte st lsokkel. mm ring gaffeln gle kniv m leb nd og lodde s de kan danne modhold i cementen Monter samlingsbeslag 1092 ovenfor tag. stok vaterpas hobbykniv sk vbider trappe Anbring den samlede st lsokkel p det renden som i 4 3. stige klargjorte underlag punktst bningsstederne Forbind de nu forsamlede sektioner med. Akku skruemaskine med moment hinanden ved at montere samle bundskinne. 1A 1B SIDEELEMENTER 2503 og 2504 se 4 7 tagrendeprofiler. VEDLIGEHOLDELSE Placer delene p jorden og bolt dem l st sam tagremme 2501 2502 se 4 8 og skr s. Drivhuset b r lejlighedsvis vaskes grundigt men tivere 2510 se 4 7. med et mildt vaskemiddel Glasset kan ren Husk at anbringe en ekstra bolt i hver sidepro Sp nd det samlede drivhusskelet fast p st l. g res med et hvilket som helst reng ringsmid fil 2055 for senere at kunne montere si soklen ved hj lp af clips 9002 se 4 2 og. del der ikke skader aluminiumsprofiler eller deafstiver 2056 1A 5 og 1B 5 I de to 4 7. glasklemmer yderste sideprofiler 2055 monteres yderligere Monter den lange tagryg 2511 mellem de to. en bolt til montering af skr stiver 2033 se endegavle ved hj lp af topbeslag 1092 som. 0A FUNDAMENT 1A 2 i 4 4 4 5, Vigtigt S rg for soklen er i vinkel og vandret Hj rneplader 1092 skrues l st p A1 1 og Monter den korte tagryg 2512 mellem d r. 1B 1 I trin 4 skal boltene ogs fastsp ndes gavlen og den lange tagryg 2511 ved hj lp. til gavlene af topbeslag 1092 og vinkelbeslag 2519. NB Skal drivhuset placeres p et udsat sted som i 4 10. anbefaler vi at man borer hul i bundskinnen Monter skotrender 2509 ved placere dem p. og st lsokkelen og skruer dem sammen med 2 GAVLE UDEN D R. forbindelsespunkterne p tagryg 2511 og, bolte og m trikker ARBEJDSPROCESSEN ANVENDES VED 2512 se 4 9 og 4 10 og p plastic.
nsker De selv at bygge et sten eller beton BEGGE GAVLE UDEN D R hj rnerne 2520 se 4 8 M indtil videre kun. fundament f lg da dimensionerne der er vist i Placer delene p jorden og bolt dem l st sam monteres l st til 2520 Brug p dette trin kun. afsnit 0A men de nederste udstansede huller til montering. I de lodrette sp r 2041 og 2042 anbringes se 4 8, Alle tegninger af drivhuset er set indefra 2 bolte for at kunne montere afstivere 2 2 K reskinneafstiver 2043 skrues p k re. undtagen de tegninger hvor der er en dob 2 6 skinnen 1347 ved hj lp af underl gsskive. beltstreg udenom Disse er set udefra Husk en ekstra bolt i midterste lodrette sp r 6060 se 4 1 og p forreste taggavlprofil. 2101 ved hj lp af afstandsstykke 1310 og bolt,040 01 1703. 4201 som i 4 3 og 4 6 metoden i 6 1 er det tykkere benyttes meto efter nedl bsr ret op p 2520 og dern st. den i 6 2 ind i klembeslag 2521 se 8 4 Udl bsb j, Kom bolte i sidestykker og skub glas i som vist ning 1402 monteres som vist i 8 4. 4B MONTAGE AF DE MELLEMSTE, TAGPROFILER i 6 3 I alle bne ender p tagrender 2029 2501. Nederste vinduesprofil 1066 boltes sammen og 2508 monteres nedl bsstop 1404 som. Bolt tagsp r 2055 sammen med tagryg og vist i 8 6, tagrende 4 11 og 4 12 Husk at komme ek med sidestykkerne.
stra bolte i tagsp r til vinduer afstivninger og NB Vinduesprofilerne skal v re i vinkel P alle m trikker der er synlige indefra mon. hanebj lker Antallet af ekstra bolte er vist i teres plastic d kh tter 8 7. Skub tagvinduet ind i tagryggen 6 4 og 6 5, cirklerne p hver enkelt tagprofil ekskl bolt til og anbring det i den nskede position 6 6. samling med tagryg og tagrende F RDIGG RELSE,Anbring vinduets underkarm mellem tagsp r. De resterende tagprofiler monteres mellem som vist 6 7 med de allerede monterede S fremt De har gravet boret huller til nedst b. skotrende 2509 se 4 16 og 4 17 og tagryg bolte ning af soklens nedst bningsbeslag fyldes. gen 4 12 Tilstr b at der er 1 2 mm luft cement beton i hullerne. mellem skotrende og tagsp r Monter udskyderstang 1067 p nederste. vinduesprofil 1066 Brug skruer 1006 som i St lsoklen fastg res nu til underlaget ved. Monter hanebj lker 3057 som i 4 13 Mon 6 8 hj lp af skruer og rawlplugs ikke medleveret. ter afstivere 2056 som i 4 11 Skr stivere, 2033 4 11 og 4 15 og skr stiver 2517 og Pres gummih tten 1019 p enden af udsky Hvis De nsker at g re Deres drivhus helt t t. 2518 se 4 16 4 18 og 4 19 kan nu monte derstangen 1067 se 6 6 Monter begge anvend silikone ikke inkluderet i alle samlin. res pl kker 2016 p underkarmen med skruer ger, 1006 som i 6 8 Et stort udvalg af tilbeh r der passer til dette. Kontroller at drivhuset er i vinkel og vater og, sp nd sammen drivhus kan f s hos Deres forhandler Til.
7 MONTERING AF GLAS beh ret kan ses p vor hjemmeside www. Skruerne sp ndes vitavia dk, Beskyttelsesh tter 1018 trykkes fast p Bem rk venligst ovenn vnte sikkerhedsfor. 4 14 profilenderne anstaltninger,SIKKERHEDSANVISNING. Ved montering af glas kan De med fordel an I tilf lde af stormvarsel luk alle oplukkelige. 5L OG 5R DOBBELTE SKYDED RE vinduer og d re,vende sugekop glasholder. NB Undg at stille de samlede d re p d rgli I tilf lde af kraftigt snefald ryd drivhusets tag. derne 1014 og tr f passende foranstaltninger til at un. Tryk gummiliste 1020 p aluminiumsprofiler derst tte taget. Tryk d rglider 1014 fast p enderne af d r 7 1 og 7 2 og sk r til i rette l ngde. profil 1360 se 5 1,D rene samles som vist p tegning 5 ANM RKNINGER. Glasplanen l ses s ledes, Hjulskinne 1362 skrues p verste d rskinne Vi anbefaler at De s rger for at Deres husfor.
R Glas til taget R Roof engelsk tag sikring ogs d kker Deres drivhus Overhold. 1359 5 3 Monter t tningslister 2021 i de S Glas til siderne S Side engelsk side alle byggevedt gter Kontakt Teknisk Forvalt. lodrette d rprofiler 2058 5 5 ning i Deres kommune hvis De er i tvivl. D Glas til d rene D Door engelsk, Anbring bolt 1500 forneden i sporet p den d r Den vedlagte selvkl bende identifikationseti. lodrette d rprofil 2058 til at holde t tningsli ket anbringes indvendigt i drivhuset f eks. ste 2021 p plads Fastg r bolt 1500 med indvendig p d ren eller lign Oplysningerne. Begynd med at l gge glas i taget Start med, m trik 1515 5 6 T tningslisten 2021 skr glassene ved skotrenden og arbejd de p etiketten vil g re det meget lettere for Dem. tilpasses i l ngden refter ud mod gavlene Glassene l gges p at fremskaffe reservedele s fremt dette skulle. plads og fastg res ved at klikke monteringsli blive aktuelt. V r opm rksom p at anvende 2098 som, inderste lodrette d rskinne i h jre side 5L og sterne 6601 6607 p plads s den inderste Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage. 2099 i venstre side 5R korte flap g r ned mellem glasset og alu profi l bende produktjusteringer P vor hjemme. lerne side www vitavia dk vil De altid kunne down, Skru d rhjul 1015 p k reskinnen 1362 loade den nyeste manual som derfor kan af. med bolt 1304 skive 1009 og m trik 1007 vige lidt fra Deres produkt Manualens udgave. 5 4 Den yderste flap skal g ud over glasset som i kan identificeres ved hj lp af den talkode der. 7 2 Monteringslisterne tilpasses glassenes er trykt nederst p hver side i manualen. NB Det er vigtigt at vende d rhjul 1015 som l ngde med en hobbykniv eller en kraftig. vist p 5 8 saks Alle m langivelser er ca m l, N r alle glas er lagt i taget monteres glassene Typebetegnelsen skal De bruge ved bestilling.
i siderne p samme m de af evt reservedele s venligst opbevar mon. Monter bolt 7399 ved overgangen mellem de tagevejledningen til senere brug. to d rglideskinner 1347 som vist Til sidst monteres glassene i d rene. Vi nsker Dem god arbejdslyst og h ber at De, K reskinneafstiverne 2043 l snes Monteringslisterne tilpasses glassenes l ngde f r rigtig mange gode stunder med og i Deres. med en hobbykniv eller en kraftig saks Vitavia drivhus. Skub hjulskinnen 1362 ind i d rglideskinnen,1347 se 5 7 S rg for at nederste. 8 NEDL BSR R,d rskinne k rer p bundskinnen se 5 8,Pres nedl bsstudsen 1408 ind i den ene. SIRIUS 13000 2 040 01 1703 Item No Part Sect Ref Size mm Quantity 13000 1003 5R L 8 3 5 x 16 34x 1006 6 8 3 5 x 6 25x 1007 5R L M4 4x 1009 5R L 8 4 4x 1014 5R L 20 4x 1015 5R L 22 4x 1018 4B 43 9 12x 1019 6 15 4x 1020 7 160000 1x 1043 2 3 170 6x 1063 6 635 4x 1064 6 602 4x 1065 6 520 8x 1066 6 602 4x 1067 6 295 4x 1092 1A B 4A 120 18x Item No Part Sect Ref Size mm Quantity 13000

Related Books