RAPORT COMISIA EDUCATOARELOR

Raport Comisia Educatoarelor-Free PDF

  • Date:15 Apr 2020
  • Views:291
  • Downloads:36
  • Pages:9
  • Size:490.37 KB

Share Pdf : Raport Comisia Educatoarelor

Download and Preview : Raport Comisia Educatoarelor


Report CopyRight/DMCA Form For : Raport Comisia Educatoarelor


Transcription:

coala Gimnazial Mih ile ti 2,CIF 28068979,com Mih ile ti jud Buz u. Tel 0238 584 110 fax0238 584 141,e mail scoalamihailesti yahoo com. Perfectionarea metodologiei sistemului de evaluare conceperea si elaborarea unor. materiale functionale proiecte didactice portofolii teste cresterea preocuparii. pentru individualizarea invatarii evaluarii si observarea sistematica a copilului. Crearea conditiilor optime de siguranta si securitate institutionala legatura cu. Prevenirea si combaterea absenteismului si valorificarea potentialului fiecarui copil. prin adoptarea strategiilor la caracteristicile evolutiei sale. 1 CURRICULUM, Proiectarea activitatii la nivelul invatamantului prescolar s a realizat prin dezvoltarea de. competente prin insusirea de cunostinte pe baza abordarii transdisciplinare si. transcurriculare a continuturilor programelor scolare De asemenea s a tinut cont de. reglementarile stipulate in Noul Curriculum precum si de recomandarile din Scrisoarea. Metodica si ale inspectorului de specialitate, Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic si integral aplicandu se metode si. procedee activ participative la fiecare activitate de invatare conform planificarilor. calendaristice proiectate pe teme de interes Proiectarea didactica la nivelul fiecarei grupe s. a relalizat tinand cont de sistemul de relatii si dependente care exista intre obiectivele. operationale continutul stiintific vehiculat strategii de predare invatare si evaluare precum. si standardele de competenta conform nivelului de varsta si ritmului propriu. S au intreprins activitati de observare a prescolarilor discutii cu parintii Copiii au. fost implicati in situatii evaluative centrate pe obiectivele curriculare analizandu se ulterior. nivelul de performanta realizat dar si natura dificultatilor de invatare si adaptare. Pentru mobilizarea prescolarilor la un efort sustinut in procesul invatarii prin angajarea. optima a mecanismelor intelectuale ale acestora educatoarele au adoptat strategii integrate. care se adreseaza nevoilor multiple de dezvoltare a copilului de provocare si dirijare a. gandirii si care ofera conditii optime pentru exerarea intelectului in directia. flexibilitatii creativitatii inventivitatii conducand la formarea unei gandiri moderne. algoritmice modelatoare problematice, In activitatile desfasurate la grupa educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuala.
sau in grup a copiilor lucrul in perechi sau in grupuri mici care au condus la participarea. coala Gimnazial Mih ile ti 3,CIF 28068979,com Mih ile ti jud Buz u. Tel 0238 584 110 fax0238 584 141,e mail scoalamihailesti yahoo com. efectiva a tuturor prescolarilor la activitatile desfasurate acestia dobandind capacitati de. cooperare de sprijin si colaborare de primire si asumare de sarcini de lucru in echipa de. respectare a unor reguli stabilite de asumare a raspunderii individuale si colective a. initiativei, Fiecare educatoare a completat fise de evaluare initiala continua si finala. 2 CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII, La sedintele cu parintii fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor optionale. parintilor acestia alegand ceea ce corespunde aspiratiilor lor. Toate gradinitele si au ales activitatile optionale in functie de propunerea parintilor dar si. de necesitatile copiilor si au respectat planificarea calendaristica. EFiCACITATE EDUCATIONALA, Proiectarea si promovarea ofertei CDS disciplinele optionale proiectare si promovare.
In urma observatiilor si discutiilor purtate cu membrii comisiei s a constatat ca. materia planificata la disciplinele a fost parcursa ritmic si integral pe primul semestru. aplicandu se metode si procedee activ participative cu rezultate deosebite Prescolarii au. fost incantati de optionalele derulate pe parcursul intregului an scolar. 3 ACTIVITATI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE. In cadrul activitatilor curriculare extracurriculare si extrascolare actiunea pedagogica s a. centrat in egala masura pe formarea capacitatilor intelectuale de baza a atitudinilor si. comportamentelor dezirabile la prescolari calitatea acestor performante asigurandu se prin. utilizarea preponderenta a metodelor interactive participative precum si prin raportarea. problematicii la experientele copiilor, Toate grupele de prescolari din cadrul gradinitelor au fost implicate in marcarea unor. evenimente cum ar fi 1 Decembrie Ziua Nationala a Romaniei programe artistice dedicate. coala Gimnazial Mih ile ti 4,CIF 28068979,com Mih ile ti jud Buz u. Tel 0238 584 110 fax0238 584 141,e mail scoalamihailesti yahoo com. sarbatorilor de iarna 15 ianuarie Nasterea lui Mihai Eminescu Unirea Principatelor. Romane precum si alte activitati cu caracter civic social ecologic istoric sportiv fiecare. unitate organizand actiuni in maniera proprie, Pentru toate gradinitele calendarul evenimentelor educative consemneaza activitati variate. instructive mobilizatoare puternic ancorate in transmiterea de valori educarea unor. principii de viata sanatoasa principii morale estetice de securitate protectie si protejare a. omului si naturii la care au participat si parintii ca parteneri in procesul educativ al copiilor. activitati ecologice programe artistice intalniri programe distractive jocuri si activitati. practice estetice, In data de 31 octombrie 2014 la G P N Margineanu s a desfasurat activitatea demonstrativa.
extrascolara intitulata Sezatoare Festivalul toamnei sustinuta de educatoarea Grosu Alina. La G P N Mihailesti cu ocazia sarbatorilor de iarna educatoarele Ghitescu Alina Maria si. Cristinescu Ana Maria impreuna cu copiii de la grupa mica si grupa mijlocie au pregatit cate. un program artisitc cu cantece si poezii la care au participat si parintii. Cu ocazia zilei de 1 Decembrie s au realizat expozitii tematice cu lucrarile copiilor acestea. fiind afisate in holul gradinitei de la Mihailesti. Cu ocazia sarbatorilor de iarna in cadrul G P N Florica educatoarele impreuna cu copiii au. pregatit cate un program artistic desfasurat in sala de grupa si la care bineinteles au. participat si parintii,4 EVALUAREA REZULTATELOR SCOLARE. EFICACITATEA EDUCATIOALA Sistemul de evaluare Strategii criterii de evaluare utilizate. Evidentiem consecventa educatoarelor in abordarea centrata pe obtinerea de. performante a continuturilor invatarii performantele masurate periodic in conformitate cu. metodologia de evaluare si remarcate in rezultatele testarilor predictive formative si. sumative confirmandu se o calitate sporita a actului didactic comparativ cu anii scolari. precedenti aspect obiectivat in achizitiile capacitatile competentele atitudinile si. comportamentele prescolarilor,coala Gimnazial Mih ile ti 5. CIF 28068979,com Mih ile ti jud Buz u,Tel 0238 584 110 fax0238 584 141. e mail scoalamihailesti yahoo com, S a folosit o gama de strategii adecvate stilurilor de invatare permitand copiilor. familiarizarea cu diferite activitati de evaluare incurajandu i sa si asume responsabilitatea. pentru propriul proces de invatamant, Evaluarea a fost gandita intr o viziune integrata pntru a avea o imagine cat mai.
autentica asupra a tot ceea ce au asimilat prescolarii asupra capacitatilor si realizarea lor. Criteriile evaluarii sunt raportate la standardele de performanta ale sfarsitului de an scolar. Evaluarea sumativa intersemestriala a cuprins forme variate care au permis. informarea copiilor in legatura cu progresul realizat. 5 FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA, Activitatea comisiei metodice a educatoarelor s a desfasurat dupa planul managerial si. graficul de activitati dezbatute si aprobate in cadrul comisiei metodice care a cuprins. Pe 23 septembrie m am intalnit cu colegele educatoare pentru a stabili constituirea. comisei metodice si elaborarea planului managerial pentru anul scolar 2014 2015. In data de 31 octombrie 2014 educatoarea Grosu Alina de la G P N Margineanu a. sustinut activitatea demonstrativa si extrascolara intitulata Sezatoare Festivalul. Pe data de 27 noiembrie educatoarele au participat la Cercul Pedagogic desfasurat la. G P N Clondiru Buzau, Pe data de 19 decembrie 2014 la nivelul fiecarei gradinite educatoarele au pregatit. programe artistice impreuna cu copiii dedicate sarbatorilor de iarna. In data de 12 ianuarie 2015 m am intalnit cu colegele si am purtat discutii cu privire. la activitatile extrascolare desfasurate pe fiecare gradinita Dupa aceste discutii am. prezentat colegelor referatul cu titlul Modalitati de sprijin pentru parinti in educatia. Fiecare gradinita participanta isi sustine disponibiliatea de a gazdui o activitate a comisiei. metodice intr o anumita luna a acestui an scolar,6 MANAGEMENTUL CALITATII. o Optimizarea asigurarii calitatii prestatiei didactice compararea fiselor de evaluare a. cadrelor didactice intalniri de lucru,coala Gimnazial Mih ile ti 6. CIF 28068979,com Mih ile ti jud Buz u,Tel 0238 584 110 fax0238 584 141.
e mail scoalamihailesti yahoo com, Pentru imbunatatirea calitatii activitatii didactice pentru ca o gradinita sa fie eficienta este. necesar ca prescolarii educatoarele si parintii sa aiba foarte bine constientizata misiunea. comuna iar activitatea didactica sa fie mai mult centrata pe instruire formare si curriculum. Evidentiem consecventa educatoarelor in promovarea si practicarea unei educatii centrate. pe copil si pe dezvoltarea globala a acestuia in contextul interactiunii cu mediul natural si. o Intalnirile de lucru au fost centrate pe strategii de imbunatatire a calitatii activitatilor. s a pus accent pe integrarea strategiilor de invatare in rupa s a creat un climat favorabil. s au desfasurat activitati extracurriculare care sa largeasca interesul copiilor. parintii au fost implicati in activitatea didactica prin participarea efectiva la procesul de. invatamant, s a accentuat respectul pentru individualitate cultivarea relatiilor de incredere reciproca. sprijin si acceptarea opiniei celuilalt, 7 FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE INTERN EXTERN intalniri de lucru. relatia educatoare educatoare educatoare echipa manageriala comunicarea din cadrul. Relatiile cadru didactic prescolar, Relatiile se bazeaza pe respect reciproc conduita civilizata colaborare si intelegere. afectivitate, Prescolarii sunt incurajati in dorinta de autodepasire atitudine pozitiva fata de.
activitate, Pentru obtinerea unor rezultate deosebite la activitati si comportament s a mentinut o. relatie permanenta intre parinti si educatoare, In cadrul comisiei metodice a educatoarelor colaborarea a fost eficienta. impartasindu ne reciproc din experienta didactica, A fost promovata egalitatea de sanse intre toti membrii comisiei realizandu se o comunicare. si o colaborare eficienta cu celelalte comisii metodice. coala Gimnazial Mih ile ti 7,CIF 28068979,com Mih ile ti jud Buz u. Tel 0238 584 110 fax0238 584 141,e mail scoalamihailesti yahoo com.
S a realizat comunicarea foarte buna cu toate cadrele didactice din scoala impreuna cu care. au fost organizate activitati extracurriculare, Accesibilitatea utilizarea echipamentelor mijloacelor de invatamant si auxiliarelor. curriculare, S a amenajat si valorificat spatiul fizic educational libertate inspiratie imaginatie etc in. vederea crearii unui mediu stimulativ si accesibil pentru invatare si joc. Educatoarele utilizeaza la grupa mijloacele didactice ilustrative electronice de invatamant. Sunt utilizate si auxiliarele curriculare caiete speciale de domenii de activitate caiete pentru. exercitii grafice de la Editura Diana precum si o serie de ghiduri si indrumatoare. Au fost elaborate fise de lucru de evaluare de catre educatoare. o RELATIILE CU FAMILIILE COPIILOR SI REPREZENTANTII COMUNITATII. Pentru obtinerea unor rezultate deosebite s a mentinut o relatie permanenta intre parinti si. cadre didactice Materializarea lor s a concretizat prin lectorate cu parintii organizate la. nivel de unitati sedinte cu parintii consiliere activitati demonstrative pentrui acestia. programe artisitice, In luna februarie 2015 responsabilul comisiei metodice prezinta raportul de activitate a. educatoarelor pe semestrul I al anului scolar 2014 2015. Pe al doilea semestru copiii de la grupa mic i mare din cadrul G P N Mih ile ti au participat la. concursul gratuit Z mbet de copil din cadrul Proiectului Educa ional Interna ional Educa ie fe. La G P N Mih ile ti s a realizat proiectul educa ional Suntem copiii Europei desf urat cu copiii de. la grupa mic mare i educatoare, Pe primul semestru educatoarea Grosu Alina de la G P N M rgineanu a sus inut activitatea. demonstrativ extra colar cu titlul ez toare, Pe al doilea semestru educatoarea Stroie Liliana de la G P N Florica a sus inut n cadrul comisiei.
metodice activitatea demonstrativ cu titlul Prietenii mei necuv nt tori. Pe data de 30 aprilie 2015 la G P N Florica educatoarea Neagu Raluca a sus inut o activitate. integrat n cadrul Cercului Pedagogic activitate ce a mbinat elemente din Domeniul tiin e i. Domeniul Psihomotric,4 Evaluarea rezultatelor colare. coala Gimnazial Mih ile ti 8,CIF 28068979,com Mih ile ti jud Buz u. Tel 0238 584 110 fax0238 584 141,e mail scoalamihailesti yahoo com. Evaluarea trebuie s urm reasc progresul copilului n raport cu el nsu i i mai pu in raportarea la. norme de grup O evaluare eficient trebuie s se bazeze pe o observare sistematic n diferite. momente instructive pe dialogul cu p rin ii i pe date confirmate de portofoliul copilulu. Fiecare educatoare a completat fise de evaluare initiala Cristinescu Ana Maria impreuna cu copiii de la grupa mica si grupa mijlocie au pregatit cate

Related Books