POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN GRADE 1 Ikaapat

Pointers For Review Araling Panlipunan Grade 1 Ikaapat-Free PDF

  • Date:12 Apr 2020
  • Views:190
  • Downloads:0
  • Pages:10
  • Size:1.26 MB

Share Pdf : Pointers For Review Araling Panlipunan Grade 1 Ikaapat

Download and Preview : Pointers For Review Araling Panlipunan Grade 1 Ikaapat


Report CopyRight/DMCA Form For : Pointers For Review Araling Panlipunan Grade 1 Ikaapat


Transcription:

Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADE 2,Ikaapat na Markahan,Kahalagahan ng mga Paglilingkod sa Komunidad. Mga Taong Tumutugon sa Ating mga Pangangailangan,Mga Programang Pangkalusugan Pang edukasyon. Pangkabuhayan at Pangkapayapaan, Mga Karapatan at Tungkulin sa Sarili Pamilya at Komunidad. Mga Alituntuning Ipinapatupad sa Pamayanan at ang Epekto sa. Pagsunod nito, Mga Gawaing Nagpapakita ng Pagtutulungan sa Pamayanan.
Pagkakaisa para sa Pagkamit ng Mithiin,Ang Babae at Lalaki Sama sama sa Pagtulong. PAALALA Magdala ng pangkulay sa araw ng pagsusulit. Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADE 3,Ikaapat na Markahan,Mga Likas na Yaman ng Pilipinas at NCR. Ekonomiya ng NCR Industriya at Hanapbuhay, Mga Imprastruktura sa NCR Pangunahing Daan Sentro ng. Kalakalan Sentro ng Negosyo at mga Aspeto ng Ekonomiya. Pamahalaang Lokal Panlalawigan Lungsod Munisipalidad at mga. Natatanging Rehiyon,Mga Katangian ng Mabuting Pinuno.
Pagpili at Kwalipikasyon ng Pinuno sa NCR,MMDA at Metro Manila Council. Mga Programa at Proyekto ng Pamahalaan, Pagtutulungan ng mga Pamahalaang Pambayan at Panlalawigan. Mga Gawain tungo sa Kagalingang Pansibiko,Mga Dahilan ng Pagkakaisa at Paglilingkod. Mga Paraan ng Pakikiisa sa mga Proyekto ng Pamahalaan. Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADE 4,Ikaapat na Markahan,Ang Konsepto at Batayan ng Pagkamamamayan.
Ang Konsepto at Uri ng Karapatan at Tungkulin,Pagtataguyod ng Kagalingang Pansibiko. Mga Gawain at Kahalagahan ng Kagalingan Pansibiko, Mga Bahaging Ginagampanan ng Mamamayan sa Pagtataguyod ng. Kaunlaran ng Bansa, Iba t Ibang Paraan ng Pagtataguyod ng Kaunlaran ng Bansa. Kahulugan at Katangian ng Produktibong Mamamayan, Kontribusyon ng mga Pilipino sa Iba t Ibang Panig ng Mundo. Aktibong Pakikilahok sa mga Samahang Panrehiyon at Pandaigdig. Kontribusyon ng mga Natatanging Pilipino sa Daigdig sa Iba t Ibang. Pagtatrabaho ng mga Manggagawang Pilipino sa Iba t Ibang Panig. ng Daigdig, Pakikilahok ng mga Mamamayan sa mga Programa ng Pamahalaan.
Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADE 5,Ikaapat na Markahan,Reporma sa Ekonomiya sa Panahon ng mga Espanyol. Monopolyo ng Tabako,Mga Pag aalsa Laban sa mga Espanyol. Okupasyon ng mga Inges sa Maynila noong 1762 1764, Kaisipang Merkantilismo at La Ilustracion at Pagsibol ng mga. Buhay at Nagawa ng Ilang mga Propagandista,Mga Dahilan sa Pagkabigo ng mga Pag aalsa.
Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADE 6,Ikaapat na Markahan,Mga Pangyayaring Nagbigay Daan sa Batas Militar. Batas Militar sa Pilipinas, Mga Karanasan ng mga Pilipino sa Panahon ng Batas Militar. Pagtatapos at Epekto ng Batas Militar,EDSA People Power I Revolution. Ang Pilipinas sa Panahon ng Bagong Republika, Panunungkulan ni Pangulong Corazon Aquino hanggang Pangulong.
Rodrigo Duterte,Ang Saligang Batas ng 1987, Mga Suliraning Kinakaharap ng Bansa sa Kasalukuyan. Pagtangkilik sa Sariling Produkto, Pagtitipid ng Enerhiya at Pangangalaga sa Likas na Yaman. Kahalagahan ng Aktibong Pakikilahok ng mga Mamamayan. Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADE 7,Ikaapat na Markahan, Mga Dahilan at Paraan ng Pagpasok ng mga Kanluranin sa Silangan at. Timog Silangang Asya, Imperyalismo sa Silangang Asya China Japan at Korea.
Ang Japan Bilang Imperyalistang Bansa,Imperyalismo sa Timog Silangang Asya. Ang Thailand Bilang Malayang Bansa, Nasyonalismo sa Silangang Asya China Japan at Korea. Nasyonalismo sa Timog Silangang Asya Pilipinas Burma Vietnam at. Ang Cold War at ang Dalawang China,Ang Digmaang Korea. Ang Tensiyong Cold War sa Vietnam at Cambodia, Pagbabago sa Balangkas ng Pamahalaan sa Silangan at Timog Silangang. Pagbabago sa Kababaihan at Sistema ng Edukasyon sa Silangan at. Timog Silangang Asya, Pagbabago ng Ekonomiya sa Silangan at Timog Silangang Asya.
Ang mga Kontribusyon ng Silangan at Timog Silangang Asya. Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADE 8,Ikaapat na Markahan, Mga Dahilan na Nagbigay daan sa Unang Digmaang Pandaigdig. Mahahalagang Pangyayaring Naganap sa Unang Digmaang. Pandaigdig,Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig, Pagsisikap ng mga Bansa na Makamit ang Kapayapaang Pandaigdig. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig,Epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Pagsisikap ng mga Bansa na Makamit ang Kapayapaang Pandaigdig. Mga Ideolohiya,Cold War at Neokolonyalismo,Mga Pandaigdigang Organisasyon Pangkat at Alyansa.
Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADES 9,Ikaapat na Markahan,Ang Konsepto ng Pambansang Kaunlaran. Mga Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran, Iba t Ibang Gampanin ng Mamamayang Pilipino upang Makatulong sa. Pambansang Kaunlaran,Sama samang Pagkilos para sa Pambansang Kaunlaran. Ang Bahaging Ginagampanan ng Sektor ng Agrikultura sa Ekonomiya. Mga Subsektor na Bumubuo sa Sektor ng Agrikultura, Mga Dahilan at Epekto ng Suliranin sa Sektor ng Agrikultura.
Mga Patakarang Pang ekonomiyang Nakatutulong sa Sektor ng Agrikultura. Ang Bahaging Ginagampanan ng Sektor ng Industriya sa Ekonomiya. Mga Subsektor na Bumubuo sa Sektor ng Industriya, Mga Dahilan at Epekto ng Suliranin sa Sektor ng Industriya. Mga Patakarang Pang ekonomiyang Nakatutulong sa Sektor ng Agrikultura. Ang Hamon ng Industriyalisasyon, Pagkakaugnay ng Sektor ng Agrikultura at Industriya tungo sa Pag unlad ng. Ang Bahaging Ginagampanan ng Sektor ng Paglilingkod sa Pambansang Ekonomiya. Mga Uri ng Manggagawa,Mga Suliraning Kaugnay ng Sektor ng Paglilingkod. Mga Patakarang Pang ekonomiya na Nakatulong sa Sektor ng Paglilingkod. Mga Batas na Nagbibigay Proteksiyon at Nangangalaga sa mga Karapatan ng. Manggagawa, Konsepto Dahilan Epekto at Patakaran na may Kaugnayan sa Impormal na Sektor. Ang Kalakaran sa Kalakalang Panlabas ng Pilipinas, Ang Ugnayan ng Pilipinas para sa Kalakalang Panlabas nito sa mga samahan.
tulad ng World Trade Organization at Asia Pacific Economic Cooperation. Mga Kontribusyon ng Kalakalang Panlabas sa Pag unlad ng Ekonomiya. Mga Patakarang Pang ekonomiya na Nakatutulong sa Patakarang Panlabas ng. Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City. Telefax 417 3105 email address rcbn es yahoo com,POINTERS FOR REVIEW. ARALING PANLIPUNAN GRADE 10,Ikaapat na Markahan,Mga Isyung Pang edukasyon. Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas,Mga Programa ng Pamahalaan Tungo sa Pagkakapantay. pantay sa Edukasyon,Access sa Edukasyon,Kalidad ng Edukasyon. Mga Suliraning Kinakaharap ng Sektor ng Edukasyon, Mga Pamamaraan sa Pagpapataas ng Kalidad ng Edukasyon.
Pansibiko at Pagkamamayan, Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Aktibong Mamamayan. Pakikilahok sa mga Gawaing Pansibiko,Pakikilahok sa mga Gawaing Pulitikal. Epekto ng Pakikilahok sa mga Gawaing Pansibiko at Pulitikal. ARALING PANLIPUNAN GRADE 2 Ikaapat na Markahan Kahalagahan ng mga Paglilingkod sa Komunidad Mga Taong Tumutugon sa Ating mga Pangangailangan Mga Programang Pangkalusugan Pang edukasyon Pangkabuhayan at Pangkapayapaan Mga Karapatan at Tungkulin sa Sarili Pamilya at Komunidad

Related Books