PANDUAN DAN PERATURAN MENGISI DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN

Panduan Dan Peraturan Mengisi Dokumen Tawaran Pinjaman-Free PDF

  • Date:07 Nov 2019
  • Views:551
  • Downloads:1
  • Pages:22
  • Size:604.13 KB

Share Pdf : Panduan Dan Peraturan Mengisi Dokumen Tawaran Pinjaman

Download and Preview : Panduan Dan Peraturan Mengisi Dokumen Tawaran Pinjaman


Report CopyRight/DMCA Form For : Panduan Dan Peraturan Mengisi Dokumen Tawaran Pinjaman


Transcription:

LANGKAH 1 CETAK DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN PINJAMAN SEMULA. PENDIDIKAN PTPTN, 1 Sila cetak dokumen tawaran daripada laman web yang mengandungi dokumen dokumen berikut . a Senarai Semak Dokumen, b Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan. i Akuan Penerimaan, ii Surat Kebenaran 1 2 3 4, c Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan. d Dokumen Lampiran Perjanjian Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan. e Lampiran A Akuan Terimaan Surat Tawaran dan Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula. Pendidikan, 2 Pelajar perlu menyediakan Dua 2 set dokumen yang merangkumi perkara b c dan d di atas Bagi perkara a dan. e hanya satu set , 3 Setiap cetakan dokumen tawaran mestilah menggunakan kertas putih bersaiz A4 80 gsm dengan menggunakan satu.
muka kertas untuk setiap satu cetakan tidak dilakukan pada muka hadapan dan belakang pada helaian yang sama . Dakwat cetakan hendaklah berwarna hitam ,Peringatan . Satu 1 set salinan perlu dicetak terus daripada komputer manakala set salinan kedua boleh dibuat salinan pendua fotostat . sebelum pengisian dilakukan Kedua dua set tersebut perlu diisi dan ditandatangani oleh PELAJAR dan SAKSI . LANGKAH 2 SEMAK DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN PINJAMAN SEMULA. PENDIDIKAN PTPTN, 1 Sila semak butir butir diri serta maklumat pengajian dan pinjaman seperti yang terdapat di dalam cetakan Dokumen. Tawaran pinjaman Pendidikan PTPTN , 2 Hanya pindaan pada ejaan Nama Alamat Nama Bank dan Nombor Akaun Bank yang dibenarkan Pindaan. hendaklah dibuat pada Surat Tawaran Pinjaman dengan mengisi Borang Perubahan Maklumat Pelanggan boleh. diperolehi di dalam laman web PTPTN www ptptn gov my Setiap pindaan mestilah disertakan dengan salinan. dokumen sokongan sekiranya perlu , 3 Pindaan selain daripada maklumat yang dijelaskan di para 2 di atas adalah tidak dibenarkan Pelajar perlu membuat. permohonan baru sekiranya terdapat pembetulan pada maklumat tersebut . LANGKAH 3 SEDIAKAN SETEM HASIL, Setem Hasil bernilai RM10 00 disediakan sebanyak dua 2 keping iaitu RM10 00 bagi setiap set Dokumen Perjanjian Pinjaman.
Pendidikan , LANGKAH 4 LENGKAPKAN MAKLUMAT DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN . PINJAMAN SEMULA PENDIDIKAN PTPTN, Hanya boleh menggunakan pen pen mata bulat ball point BERDAKWAT HITAM atau BIRU sahaja Pastikan hanya satu warna. pen digunakan , Setiap dokumen hendaklah DITULIS DENGAN TANGAN dan BERHURUF BESAR . Jika berlaku KESILAPAN semasa MENGISI DOKUMEN TAWARAN pelajar perlu gariskan satu garisan lurus dan turunkan. tandatangan ringkas di sebelah kanan setiap pembetulan dilarang sama sekali menggunakan sebarang getah atau cecair. pemadam liquid paper , 2, Kaedah mengisi DOKUMEN PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN . AKUAN PENERIMAAN SURAT KEBENARAN 1 2 3 dan 4, Pelajar perlu menurunkan TANDATANGAN PELAJAR dan mengisi TARIKH ditandatangani di ruangan yang disediakan .
PERJANJIAN PINJAMAN, Pelajar perlu menyemak maklumat pada JADUAL PINJAMAN . Pelajar perlu menurunkan TANDATANGAN PELAJAR di ruangan yang disediakan . Pelajar perlu memastikan butir butir maklumat saksi dilengkapkan termasuk TANDATANGAN SAKSI Sila rujuk Syarat Kelayakan. Saksi Pelajar di mukasurat 4 , Sila kosongkan TARIKH PERJANJIAN pada bahagian i Jadual Pinjaman . LAMPIRAN PERJANJIAN PINJAMAN, Pelajar perlu menurunkan tandatangan ringkas pada setiap muka surat pada ruangan yang disediakan . LAMPIRAN A AKUAN TERIMAAN SURAT TAWARAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN PINJAMAN. SEMULA PENDIDIKAN PTPTN, Pelajar perlu menurunkan TANDATANGAN dan mengisi TARIKH ditandatangani di ruangan yang disediakan . Sila kosongkan tarikh serahan Tarikh tersebut akan diisi oleh pegawai PTPTN . LANGKAH 5 PEMBATALAN SETEM HASIL, SETEM HASIL bernilai RM10 00 hendaklah ditampal di sudut kanan atas di muka hadapan Dokumen Perjanjian Pinjaman.
Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan muka surat 7 15 pada kedua dua set di ruangan yang disediakan . Contoh Sila rujuk Rajah 1 Urusan pembatalan Setem Hasil akan dilakukan oleh PTPTN . Rajah 1, 3, LANGKAH 6 MENYEDIAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN MENGIKUT. SENARAI SEMAK, Dokumen sokongan perlu disediakan dan disusun sepertimana yang dinyatakan di dalam Senarai Semak Hanya satu 1 salinan. dokumen sokongan diperlukan , Salinan dokumen sokongan hendaklah disediakan dengan menggunakan kertas BERSAIZ A4 berwarna putih dan tidak perlu. disahkan Salinan dokumen sokongan hendaklah dipalang dua 2 garisan lurus dan ditulis Kegunaan PTPTN Sahaja . Contoh palang 2 garisan lurus pada Surat Tawaran Kemasukan ke IPT. 4, LANGKAH 7 HANTAR DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN PINJAMAN. SEMULA PENDIDIKAN PTPTN, Dokumen yang telah dilengkapkan dan perlu dikembalikan segera kepada PTPTN ialah .
a Senarai Semak Dokumen dan Lampiran A Akuan Terimaan Surat Tawaran dan Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan . Pinjaman Semula Pendidikan satu 1 set,b Dua 2 set bagi setiap dokumen berikut . i Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan , ii Akuan Penerimaan . iii Surat Kebenaran 1 2 3 dan 4 , iv Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan yang telah dilekatkan Setem Hasil. v Dokumen Lampiran Perjanjian Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan . Nota Setiap satu set adalah untuk Pelajar dan PTPTN Satu set salinan pelajar akan diserahkan kepada pelajar setelah pegawai. PTPTN melengkapkan ruangan di mukasurat 9 15 ,c Maklumat Permohonan Pinjaman. d Dokumen sokongan yang diperlukan mengikut Senarai semak . e Dokumen di atas hendaklah disusun mengikut senarai semak dan DISERAHKAN kepada PTPTN dalam tempoh sah laku. yang ditetapkan Kegagalan penyerahan dokumen perjanjian dalam tempoh sah laku yang ditetapkan akan menyebabkan. dokumen perjanjian terbatal , SYARAT KELAYAKAN SAKSI PELAJAR.
1 Saksi hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia . 2 Individu yang layak menjadi SAKSI PELAJAR adalah seperti berikut . a Wakil Rakyat Senator, b Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. c Pengamal Undang undang, d Jaksa Pendamai, e Pengetua Guru Besar sekolah kerajaan sahaja . f Ketua Kampung Penggawa Penghulu Ketua Masyarakat Sidang Pegawai Pembangunan Mukim . g Pengerusi JKKK Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung . h Untuk SABAH dan Sarawak Ketua Kaum Ketua Anak Negeri Kapitan Pemanca Pegawai. Taman Sabah , i Pegawai pegawai IPTS yang mendapat kebenaran bertulis daripada PTPTN . 3 Cop saksi hendaklah lengkap mempunyai nama jawatan dan jabatan alamat di mana pegawai. bertugas , PERHATIAN , Pihak PTPTN berhak menolak dokumen yang tidak lengkap tidak kemas kotor dan terlalu banyak. kesilapan serta saksi yang tidak layak , Dikemaskini sehingga Oktober 2019.
5, B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839 B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839. SEMAKAN SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN MENGIKUT TURUTAN. Nama Peminjam AHMAD AMIR BIN ROZAINI,Nombor Kad Pengenalan 950515045285. Institusi UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA KAMPUS GOMBAK SELANGOR . Bil Perkara Untuk, kegunaan, PTPTN, DOKUMEN PERJANJIAN. 1 Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan 2 Salinan. 2 Akuan Penerimaan 2 Salinan,3 Surat Kebenaran 1 2 3 dan 4 2 Salinan. 4 Perjanjian Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan 2 Salinan. 5 Lampiran Perjanjian Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan Ditandatangan ringkas oleh 2 Salinan. Peminjam di setiap muka surat , 6 Lampiran A Akuan Terimaan Surat Tawaran dan Dokumen Perjanjian 1 Salinan.
DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN, 1 Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPT 1 Salinan. Satu 1 salinan perlu disediakan dengan menggunakan kertas BERSAIZ A4 berwarna putih dan. TIDAK PERLU DISAHKAN , Dipalang dua 2 garisan lurus dan ditulis Kegunaan PTPTN Sahaja . PERHATIAN , 1 Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mempastikan bahawa kursus pengajian yang diikuti telah diluluskan. pihak berkaitan dan syarat kelayakan masuk kursus telah dipatuhi PTPTN berhak untuk membatalkan kelulusan tawaran. pinjaman sekiranya berlaku ketidakpatuhan syarat kelayakan masuk terdapat perbezaan maklumat permohonan dan tidak. memenuhi syarat yang telah ditetapkan , 2 Dokumen perjanjian yang lengkap diisi berdasarkan panduan pengisian hendaklah diserahkan kepada PTPTN dalam. tempoh 14 hari daripada tarikh surat tawaran Dokumen perjanjian yang tidak mematuhi panduan pengisian akan ditolak. dan perlu dikembalikan semula kepada PTPTN dalam tempoh sah laku Dokumen perjanjian yang telah melebihi tempoh. sahlaku akan dibatalkan Peminjam dikehendaki membuat permohonan baharu sekiranya masih berminat untuk. mendapatkan pinjaman PTPTN ,Untuk kegunaan PTPTN sahaja .
STATUS PERMOHONAN TERIMA TOLAK,Catatan ,Disemak oleh Pegawai PTPTN . syarifah, Tarikh 10 10 2019 , Nama Pegawai Cop Rasmi Jawatan . Syarifah binti Ali Penolong, Pegawai Tadbir, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839, 6, B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839 B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Tel Careline 03 2193 3000. Tingkat Bawah Menara PTPTN Laman Web www ptptn gov my. Blok D Megan Avenue II Aduan http icare ptptn gov my. No 12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, PTPTN P 03 24 2016 Pin 8.
AHMAD AMIR BIN ROZAINI NOMBOR SURAT TAWARAN 2019 05013317. NO 317 JALAN INDAH 9 TARIKH 7 10 2019,TAMAN PENGKALAN INDAH. 78000 ALOR GAJAH,MELAKA, SURAT TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN PINJAMAN SEMULA PENDIDIKAN. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan puan adalah ditawarkan Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan. Tinggi Nasional PTPTN berasaskan kaedah Ujrah Upah Maklumat tawaran seperti berikut . i INSTITUSI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA KAMPUS GOMBAK . SELANGOR , ii JURUSAN SASTERA, iii KURSUS PROGRAM SEPENUH MASA IJAZAH SARJANA MUDA ILMU WAHYU WARISAN. ISLAM USULUDDIN PERBANDINGAN AGAMA KEPUJ, iv JENIS PENGAJIAN SEPENUH MASA. v PERINGKAT PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA. vi TEMPOH PENGELUARAN PINJAMAN 10 SEMESTER, vii JUMLAH PINJAMAN YANG DILULUSKAN RM 23 402 68.
a PINJAMAN TERDAHULU RM 0 00, b TAKAFUL RM 252 68. c BAKI PINJAMAN AKAN DIBAYAR RM 23 150 00, IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA . viii TEMPOH BAYARAN BALIK 15 TAHUN, ix UPAH PENGURUSAN PINJAMAN RM 3 510 40. JUMLAH PINJAMAN YANG DILULUSKAN X 1 SETAHUN X TEMPOH BAYARAN BALIK . x ANSURAN BULANAN RM 149 52 SELAMA 180 BULAN, xi CARA BAYARAN BALIK PEMINJAM YANG BEKERJA DAN MEMPUNYAI PENDAPATAN BERGAJI HENDAKLAH. MEMBAYAR ANSURAN BULANAN MELALUI MAJIKAN MASING MASING. 2 Tempoh Bayaran Balik Perkara viii Upah Pengurusan Pinjaman Perkara ix dan Ansuran Bulanan Perkara x akan berubah setelah bayaran. balik melalui Potongan Gaji Berjadual dilaksanakan PERBADANAN akan memaklumkan perubahan perubahan tersebut secara bertulis melalui Notis. yang dikeluarkan berdasarkan kaedah yang dipersetujui di dalam Perjanjian Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan . 3 Sekiranya tuan puan bersetuju menerima tawaran ini sila lengkapkan Dokumen Perjanjian dan kembalikannya bersama sama dokumen sokongan. kepada PTPTN dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat ini Sekiranya dokumen dokumen tersebut tidak dikembalikan dengan lengkap dalam. tempoh tersebut tawaran ini boleh dibatalkan oleh PTPTN atas budi bicara mutlaknya . 4 Walau apa pun peruntukan di dalam surat ini PTPTN berhak meminda syarat syarat dan terma terma yang ditetapkan pada bila bila masa. berdasarkan keperluan tertentu dan tuan puan adalah tertakluk kepada pindaan pindaan tersebut PTPTN juga berhak menarik balik tawaran ini tanpa. perlu memberi sebarang sebab ,Sekian terima kasih .
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ,Saya yang menjalankan amanah . MASTURA BINTI MOHD KHALID ,Timbalan Ketua Eksekutif Dasar Operasi . b p PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL, Dokumen ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan. Dana Pendidikan Pemangkin Pembangunan Negara 1 15. 7, B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839, B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839 B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839. PTPTN P 03 24 2016 Pin 8, AKUAN PENERIMAAN,NAMA PEMINJAM AHMAD AMIR BIN ROZAINI.
NOMBOR KAD PENGENALAN 950515045285, KURSUS PROGRAM SEPENUH MASA IJAZAH SARJANA MUDA ILMU WAHYU WARISAN. ISLAM USULUDDIN PERBANDINGAN AGAMA KEPUJ, INSTITUSI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA KAMPUS GOMBAK . SELANGOR ,NOMBOR SURAT TAWARAN 2019 05013317,TARIKH SURAT TAWARAN 07 10 2019. NOMBOR AKAUN BANK 04020009211721,NAMA BANK BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD BMMB . Saya seperti nama di atas telah membaca dan memahami segala syarat dan terma Pinjaman seperti yang dinyatakan di dalam. Surat Tawaran Pinjaman Pinjaman Semula Pendidikan mengikut nombor dan tarikh surat tawaran yang tertera di atas . Saya bersetuju menerima tawaran Pinjaman Pendidikan Pinjaman Semula Pendidikan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan. Tinggi Nasional berasaskan kaedah Ujrah Upah seperti yang terkandung dalam surat tawaran tersebut . Saya juga mengesahkan bahawa nombor kad pengenalan kursus program dan institusi nombor akaun dan nama bank yang. tertera di atas adalah betul ,Tandatangan amir, ,Tarikh 10 10 2019 .
2 15, 8 B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839, B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD9 E77F 2095 D839 B41C DFC4 2BD2 6E61 2CD. TARIKH SURAT TAWARAN 08 01 2019 NOMBOR AKAUN BANK 04020009211721 NAMA BANK BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD BMMB Saya seperti nama di atas telah membaca dan memahami segala syarat dan terma Pinjaman seperti yang dinyatakan di dalam Surat Tawaran Pinjaman Pinjaman Semula Pendidikan mengikut nombor dan tarikh surat tawaran yang tertera di atas

Related Books