MODULUL 10 INSTRUMENTE I TEHNOLOGII ASISTIVE

Modulul 10 Instrumente I Tehnologii Asistive-Free PDF

  • Date:29 Jun 2020
  • Views:6
  • Downloads:0
  • Pages:21
  • Size:1.54 MB

Share Pdf : Modulul 10 Instrumente I Tehnologii Asistive

Download and Preview : Modulul 10 Instrumente I Tehnologii Asistive


Report CopyRight/DMCA Form For : Modulul 10 Instrumente I Tehnologii Asistive


Transcription:

Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. 1 DESCRIEREA MODULULUI 3,2 INTRODUCERE 5,3 INSTRUMENTE I TEHNOLOGII ASISTIVE 6. 3 1 Ce este tehnologia asistiv 6, 3 2 Accesibilitatea cheia pentru a deveni independent 6. 4 TEHNOLOGII MOBILE CARE OFER FLEXIBILITATE PENTRU. PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE 12, 4 1 Dispozitive mobile echipamente care ofer flexibilitate 12. 4 2 Dispozitive mobile pentru persoanele cu dizabilit i fizice 12. 4 3 Dispozitive mobile pentru persoane cu probleme de vedere 13. 4 4 Dispozitive mobile pentru surdo mu i 14,5 REABILITAREA I TEHNOLOGIILE ASISTIVE 15. 5 1 Reabilitarea 15,5 2 Proteze i robo i asistivi 15.
6 REFERIN E 21, EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 2. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. 1 DESCRIEREA MODULUI,TITLUL MODULUI INSTRUMENTE TEHNOLOGII ASISTIVE. CUVINTE CHEIE Instrumente asistive tehnologii pentru persoanele. cu dizabilit i proteze dispozitive de adaptare i,reabilitare robo i asistivi etc. GRUP INT Grupul int al modulului sunt persoane care doresc. s ob in cuno tin ele necesare pentru a deveni, asisten i personali pentru personale cu dizabilit i.
NIVEL ncep tor, OPORTUNIT I DE Persoane independente care doresc s devin. CARIER asisten i personali pentru persoane cu dizabilit i. Acest modul ofer participan ilor oportunit i, SCOPUL MODULUI practice cuno tin e cuprinz toare resurse i. oportunit i de re ea n ceea ce prive te modul de a. ncepe i de a func iona cu succes ca asistent,Participantul va afla despre noile tehnologii de. asisten proteze robo i asistivi etc care pot ajuta. persoanele cu dizabilit i i cum s utilizeze,anumite tehnologii asistive. n urma finaliz rii cu succes a modulului, OBIECTIVELE participantul va afla nout i din domeniul.
tehnologiilor asistive dezvoltarea de noi tipuri de. NV RII proteze i alte suporturi tehnice care pot ajuta. persoanele cu dizabilit i n via a de zi cu zi,ABILIT I Folosirea TIC la nivel de baz. EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 3. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. CURSURI NECESARE Nici unul,NUM RUL 5 ore,RECOMANDAT DE. COMPETEN E nv area despre instrumentele i tehnologiile. asistive care pot ajuta persoanele cu dizabilit i n. via a zilnic, EVALUARE Testarea va consta dintr un test cu variante. multiple de r spuns,CATEGORII Cost optimizarea costurilor.
Timp gestionarea eficient a timpului,Calitate s calitatea serviciilor. m calitate managementul calit ii,MATERIALE Nici unul. SUPLIMENTARE, EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 4. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. 2 INTRODUCERE,Stimate participant, Bine ai venit la acest modul Acest modul este creat pentru persoanele care doresc s devin.
asistent personal pentru persoanele cu nevoi speciale n acest modul ve i afla despre tehnologiile. i instrumentele asistive care pot ajuta o persoan cu nevoi speciale s ndeplineasc singur. anumite sarcini, Modulul include o introducere n instrumentele de asisten dispozitive adaptive dispozitive de. reabilitare i alte tehnologii care pot ajuta persoana cu dizabilit i nevoi speciale n via a de zi. n celelalte module ve i afla despre, istoria termenului de la handicap la dizabilitate i diversitate func ional. filozofia vie ii independente,ce este un asistent personal. abilitati de comunicare cu persoana cu dizabilit i. ce este promovarea autonomiei i cum s sus ine i persoana cu dizabilit i s i dezvolte. autonomia personal i s i construiasc o imagine despre sine pozitiv. s v gestiona i planul de lucru, cum s furniza i asisten medical primar prim ajutor i hr nirea persoanei cu dizabilit i. Dup aceste module ve i fi gata s ncepe i s lucra i ca asistent personal profesionist. Cele mai bune ur ri,Echipa Proiectui EU Assistant, EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 5.
2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. 3 INSTRUMENTE I TEHNOLOGII ASISTIVE,3 1 Ce este tehnologia asistiv. Tehnologia asistiv este un termen care include dispozitive de asisten adaptare i reabilitare. care pot fi folosite de persoanele cu nevoi speciale pentru a le oferi independen a de a ndeplini. diferite sarcini, Primul dispozitiv adaptiv a fost un baston iar n imaginile urm toare se pot vedea unele dintre. cele mai cunoscute i utilizate tehnologii asistive. Ajutor pentru auz,Scaun cu rotile Cadru de mers,Ochelari Proteze. 3 2 Accesul cheia pentru a deveni independent, Informa ia este cheia particip rii la via a societ ii educa ie i ocuparea for ei de munc.
Importan a accesului la informa ii se reflect n recunoa terea sa ca i drept fundamental al. omului sus inut de legisla ie, Uneori accesul la informa ii este dificil mai ales pentru persoanele cu nevoi speciale care se. confrunt cu diverse bariere atunci c nd doresc s acceseze anumite informa ii. EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 6. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. Barier fizic tim c uneori nu este at t de u or s mergem n anumite locuri pe care. vrem s le vizit m i dac ne g ndim la o persoan cu deficien e de mobilitate putem. vedea c este o problem enorm pentru el ea s c l toreasc i s aib acces n unele. locuri i s urce sau s coboare sc ri Deci cineva care are dificult i de mobilitate sau. care utilizeaz un scaun cu rotile cum poate avea acces acolo unde sunt localizate. resursele Cele mai comune solu ii au fost instalarea unor rampe de acces i a unui lift fie. pe sc ri fie printr un ascensor separat Pute i vedea n imaginile de mai jos cateva. exemple bune sau rele ale rampelor de acces i ascensorului pentru sc ri. EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 7. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 8. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. n ultimii ani s au creat ni te dispozitive cu enile alimentate cu baterii proiectate pentru a oferi. scaunelor rulante standard posibilitatea de a urca i a cobor sc rile. C teva exemple de astfel de dispozitive,StairMax Omida Lehner Lifttechnik.
EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 9. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. Antano lift pentru sc ri cu enile i lift pentru sc ri cu ro i. EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 10. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. Barier senzorial Pentru persoanele cu dizabilit i senzoriale ar trebui s avem. informa ii disponibile n formate alternative de exemplu text cu litere mari litere de. elefan i formate electronice etc Cele mai populare formate sunt materiale tip rite. c r i electronice sau audio documente Word prelucrate foi de calcul Braille Audio. Imagini DAISY Sistemul Informa ional Accesibil standardul mondial pentru facilitarea. cre rii unui con inut accesibil n format audio Programul de recunoa tere a vorbirii i. Imprimare Scriere n locul utilizatorului sau pagini web Adobe Reader format PDF. ofer acces la cititoare de ecran cum ar fi software ul Jaws. EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 11. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. 4 TEHNOLOGII MOBILE CARE OFER FLEXIBILITATE,PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE. 4 1 Dispozitive mobile echipamente care ofer flexibilitate. n ultimii ani dispozitivele mobile computere tablete telefoane au devenit o parte a vie ii. noastre de zi cu zi i sunt foarte populare deoarece sunt portabile sub iri mici u oare i ofer. acces la Internet i la re elele sociale n plus toate computerele i dispozitivele mobile au. caracteristici de accesibilitate integrate cititoare de ecran etc care faciliteaz utilizarea. acestora De exemplu oferta Apple pentru iPhone i iPad VoiceOver pentru iOS un cititor de. ecran care poate citi informa ii cu voce tare n timp ce utilizatorul i deplaseaz degetul peste. textul sau imaginile de pe ecran Google a implementat n op iunile de accesibilitate un cititor de. ecran similar numit TalkBack Apple i Google ofer posibilitatea conect rii dispozitivelor mobile la. tastaturi externe Braille, Profesioni tii de la AT concluzioneaz c aceste dispozitive ofer persoanelor cu nevoi speciale noi.
posibilit i de comunicare flexibilitate i independen Prin urmare cu ajutorul dispozitivelor. mobile persoanele cu nevoi speciale i pot mbun t i calitatea vie ii i i pot da mai mult. aportul la locul de munc, 4 2 Dispozitive mobile pentru persoane cu dizabilit i fizice. n cele ce urmeaz sunt reproduse c teva exemple de adaptare a dispozitivelor mobile portabile. TIC Trebuie remarcat faptul c un num r de produse comerciale sunt disponibile pe pia cu. func ionalit i similare,SimplyWorks pentru iPad ofer conexiune wireless. EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 12. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. Eyegaze Edge este creat pentru persoane cu,scleroz multipl i le permite acestora s. comande calculatorul folosindu i ochii,HeadMouse Nano permite controlul calculatorului.
folosind mi c ri ale capului, 4 3 Dispozitive mobile pentru persoane cu deficien e de vedere. n cele ce urmeaz sunt reproduse c teva exemple de adaptare a dispozitivelor mobile portabile. TIC Trebuie remarcat faptul c un num r de produse comerciale sunt disponibile pe pia cu. func ionalit i similare,Wearable Finger Reader transform textul n. voce Finger Reader este doar un prototip de,cercetare n acest moment dar se exploreaz. transformarea acestuia ntr un produs n viitorul, EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 13. 2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive.
Ochelarii Inteligen i m resc contrastul dintre,obiectele ntunecate i cele luminoase. 4 4 Dispozitive mobile pentru persoane surdo mute, n cele ce urmeaz sunt reproduse c teva exemple de adaptare a dispozitivelor mobile portabile. TIC Trebuie remarcat faptul c un num r de produse comerciale sunt disponibile pe pia cu. func ionalit i similare,dbGLOVE Talking hands Persoanele surdo mute. pot comunica folosind alfabete tactile ap s nd, sau ciupind diferite p r i ale m inii reprezent nd. diferite litere, EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 14.
2016 1 ES01 KA202 025296, Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive. 5 REABILITAREA I TEHNOLOGIILE ASISTIVE, Reabilitarea ajut la maximizarea func ion rii independente WHO. 5 1 Reabilitarea, Prin reabilitare persoanele cu dizabilit i care au func ii limitate au posibilitatea de a r m ne i. sau de a se ntoarce n cas i n comunitate de a participa la educa ie pe pia a for ei de munc. i de a tr i independent, Accesul la reabilitare va diminua consecin ele bolilor i va mbun t i s n tatea calitatea vie ii i. va reduce utilizarea serviciilor de s n tate, Reabilitarea persoanelor cu dizabilit i se poate face prin.
Reabilitarea persoanei cu dizabilit i cu ajutorul comunit ii. Furnizarea de dispozitive ortopedice vizuale sau de auz i alte dispozitive de asistare. Formarea i dezvoltarea capacit ilor personalului de reabilitare specialist AT tehnicieni. ortopedici fizioterapeu i etc, elaborarea politicilor privind dizabilitatea i planul de ac iune n numele persoanei cu handicap. 5 2 Proteze i robo i asistivi, Vom prezenta c teva rezultate ale cercet rii care devin disponibile rapid pe pia Majoritatea. dispozitivelor robotizate nu sunt utilizate pentru ADL ci doar n reabilitare una dintre principalele. probleme este consumul de energie, Probabil cea mai cunoscut persoan cu membrele protetice este alerg torul de la Olimpiadele de. Var i de Paraolimpiadele de Var Oscar Pistorius care are ambele picioare amputate sub. genunchi de c nd avea 11 luni, EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 15. Erasmus EU Assistant Modulul 10 Instrumente asistive Erasmus EU Assistant Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications 2

Related Books