MAV 0826 4 611154 POOL 10 SE MONTERINGSANVISNING POOL 10

Mav 0826 4 611154 Pool 10 Se Monteringsanvisning Pool 10-Free PDF

  • Date:26 Jan 2020
  • Views:93
  • Downloads:0
  • Pages:12
  • Size:329.40 KB

Share Pdf : Mav 0826 4 611154 Pool 10 Se Monteringsanvisning Pool 10

Download and Preview : Mav 0826 4 611154 Pool 10 Se Monteringsanvisning Pool 10


Report CopyRight/DMCA Form For : Mav 0826 4 611154 Pool 10 Se Monteringsanvisning Pool 10


Transcription:

MONTERINGSANVISNING,Allm nt Funktion, POOL 10 r ett tillbeh r f r att m jligg ra poolupp FIGHTER 1125 1225 prioriterar laddning av varmvat. v rmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125 ten V rmepumpen styrs av utegivare 15 och eventuell. med inbyggd eltillsats ETS Detta tillbeh r g ller ven rumstermostat 33 i kombination med den inbyggda. FIGHTER 1115 1215 framledningsgivaren 89 Mon terad elkassett inkopplas. automatiskt n r energibehovet verstiger v rmepum,pens kapacitet. Vid l g pooltemp sluts pooltermostaten 3 v xel, 18 1 st motst nd 3 3 k ventilen 19 v xlar riktning och ppnar mot poolv x. f r inkoppling se elschema laren 14 Ett hj lprel 31 aktiveras f r att koppla in. 17 1 st motst nd 100 k fasta motst nd i st llet f r ute 15 och framledningsgi. f r inkoppling se elschema vare 89 till reglerdatorkort 34 och rel kort 29 ven. 33 1 st rumstermostat RT 10 tillsatsv rmen blockeras. f r inkoppling se elschema N r rumsv rmen skall prioriteras automatiskt anv nds. 31 1 st 4 pol v xelrel med sockel en rumstermostat 33 som blockerar pooluppv rmning. f r inkoppling se elschema vid l g rumstemperatur, 19 1 st v xelventil Honeywell V rmeb rarfl det justeras s att temperaturdifferensen. f r inkoppling se principschema ver poolv xlaren 14 r 10 15 C. orange orange svart brun brun,brun svart svart orange brun.
Principschema FIGHTER 1125,Pool AB 33,12 3 13 14,44 63 44 88. OBS Detta r ett principschema,Verklig anl ggning skall projekte. ras enligt g llande normer,Principschema FIGHTER 1225. 12 3 13 14,OBS Detta r ett principschema,Verklig anl ggning skall projekte. ras enligt g llande normer,Apparatlista,Pos Ben mning Specifikation Fabrikat RSK nr Anm.
VP1 V rmepump FIGHTER 1125 1225 NIBE,1 Elkassett ETS 12 NIBE 624 65 61 Ing r i ETS12. 3 Pooltermostat Pahl ns Fabriker Tel 08 59 41 10 50. 4 Bergkollektor Jordkollektor,8 Str mst llare, 12 Smutsfilter pool Pahl ns Fabriker Tel 08 59 41 10 50. 13 Cirkulationspump pool Pahl ns Fabriker Tel 08 59 41 10 50. 14 V xlare Pahl ns Fabriker Tel 08 59 41 10 50, 15 Utetemperaturgivare NIBE Ing r i FIGHTER 1125 1225. 17 Motst nd 100 kohm NIBE Ing r i POOL 10,18 Motst nd 3 3 kohm NIBE Ing r i POOL 10. 19 1 V xelventil VST 11 NIBE 624 65 63 Ing r i VST 11 max 17 kW. laddeffekt,19 2 V xelventil NIBE Ing r i POOL 10,29 Rel kort NIBE Ing r i FIGHTER 1125 1225.
30 Kopplingsplint rel kort NIBE Ing r i FIGHTER 1125 1225. 31 Hj lprel NIBE Ing r i POOL 10,33 Rumstermostat RT 10 NIBE Ing r i POOL 10. 34 Reglerdator NIBE Ing r i FIGHTER 1125 1225,44 Avst ngningsventil. 49 Backventil,52 S kerhetsventil S V p k ldb sidan ing r i. FIGHTER 1125 1225,63 Smutsfilter NIBE Ing r i FIGHTER 1125 1225. 81 Reglerventil,84 Niv k rl NIBE Ing r i FIGHTER 1125 1225.
85 Expansionsk rl, 89 Framledningsgivare NIBE Ing r i FIGHTER 1125 1225. 94 Returgivare NIBE Ing r i FIGHTER 1125 1225,95 Ackumulator med vattenv rmare VPA NIBE. 96 Elvattenv rme NIBE,INSTALLATION INSTRUCTIONS,General Function. POOL 10 is an accessory that allows pool heating using FIGHTER 1110 1210 1217 gives priority to charging. FIGHTER 1217 FIGHTER 1210 and FIGHTER 1110 with hot water The heat pump is controlled by the outdoor. integrated electrical addition ETS sensor 15 and perhaps a room thermostat 33 in. combination with the integrated flow sensor 89 The. installed immersion heater is connected automatically. Inneh ll when the energy requirement exceeds the heat pump. 18 1 resistor 3 3 k capacity, for connection see the wiring diagram At a low pool temperature the pool thermostat 3 ma. 17 1 resistor 100 k kes the shuttle valve 19 switches direction and opens. for connection see the wiring diagram towards the pool heat exchanger 14 An auxiliary relay. 33 1 room thermostat RT 10 31 is activated to connect the fixed resistance instead. for connection see the wiring diagram of the outside sensor 15 and flow sensor 89 to the. control computer card 34 and the relay card 29 The. 31 1 4 pole alternating relay with base additional heat is also blocked. for connection see the wiring diagram, When the room heating is to be given priority automa.
19 1 shuttle valve Honeywell tically a room thermostat 33 is used which blocks the. for connection see the outline diagram pool heating at a low room temperature. The heat medium flow is adjusted so that the tempe. rature difference over the pool heat exchanger 14 is. Electrical circuit diagram,orange orange black brown brown. brown black black orange brown,Outline diagram FIGHTER 1110. Pool AB 33,12 3 13 14,44 63 44 88,NOTE This is an outline diagram. Actual installations must be planned,according to applicable standards. Outline diagram FIGHTER 1210 1217,12 3 13 14,NOTE This is an outline diagram.
Actual installations must be planned,according to applicable standards. List of Components, Pos Name Specification Manufacturer Art nr Remarks. 1 Electrical addition ETS 12 NIBE 089 399 Included in ETS12. 3 Pool thermostat,4 Rock collector Soil collector,12 Particle filter pool. 13 Circulation pump pool,14 Exchanger, 15 Outside temperature sensor NIBE Included in F 1110 1210 1217. 17 Resistor 100 kohm NIBE Included in POOL 10,18 Resistor 3 3 kohm NIBE Included in POOL 10.
19 1 Shuttle valve VST 11 NIBE 089 152 Included in VST 11. 19 2 Shuttle valve NIBE Included in POOL 10,29 Relay card NIBE Included in F 1110 1210 1217. 30 Terminal block relay card NIBE Included in F 1110 1210 1217. 31 Auxiliary relay NIBE Included in POOL 10,33 Room thermostat RT 10 NIBE Included in POOL 10. 34 Control computer NIBE Included in F 1110 1210 1217. 44 Shutoff valve,49 Non return valve, 52 Safety valve Safety valve on brine side included in. FIGHTER 1110 1210 1217, 63 Particle filter NIBE Included in F 1110 1210 1217. 81 Control valve,84 Level vessel NIBE Included in F 1110 1210 1217.
85 Expansion vessel,89 Flow sensor NIBE Included in F 1110 1210 1217. 94 Return temperature sensor NIBE Included in F 1110 1210 1217. 95 Accumulator with water heater VPA NIBE,96 Electrical hot water heater NIBE. 10 POOL 10,NIBE CZ V Zavetri 1478 6 CZ 170 00 Prague 7. Tel 420 266 791 796 Fax 420 266 791 796 E mail centrala nibe cz www nibe cz. NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl 3 29223 Celle. Tel 05141 7546 0 Fax 05141 7546 99 E mail info nibe de www nibe de. V lund Varmeteknik Filial af NIBE AB Brog rdsvej 7 6920 Videb k. Tel 97 17 20 33 Fax 97 17 29 33 E mail info volundvt dk www volundvt dk. NIBE Haato Valimotie 27 01510 Vantaa, Puh 09 274 697 0 Fax 09 274 697 40 E mail info haato com www haato fi. NIBE Energy Systems Ltd 3C Broom Business Park Bridge Way Chesterfield S41 9QG. Tel 0845 095 1200 Fax 0845 095 1201 E mail info nibe co uk www nibe co uk. NIBE Energietechniek B V Postbus 2 NL 4797 ZG WILLEMSTAD NB. Tel 0168 477722 Fax 0168 476998 E mail info nibenl nl www nibenl nl. NIBE AB Jerikoveien 20 1067 Oslo, Tel 22 90 66 00 Fax 22 90 66 09 E mail info nibe se www nibe villavarme no.
NIBE BIAWAR Sp z o o Aleja Jana Paw a II 57 15 703 BIA YSTOK. Tel 085 662 84 90 Fax 085 662 84 14 E mail sekretariat biawar com pl www biawar com pl. NIBE AB Sweden Box 14 J rnv gsgatan 40 SE 285 21 Markaryd. Tel 46 0 433 73 000 Fax 46 0 433 73 190 E mail info nibe se www nibe eu. POOL 10 GB 9 List of Components Pos Name Specification Manufacturer Art nr Remarks 1 Electrical addition ETS 12 NIBE 089 399 Included in ETS12 3 Pool thermostat

Related Books