Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till

Livsmedelsverket Och Kemikalieinspektionen Bjuder In Till-Free PDF

  • Date:11 Jan 2020
  • Views:40
  • Downloads:0
  • Pages:63
  • Size:2.89 MB

Share Pdf : Livsmedelsverket Och Kemikalieinspektionen Bjuder In Till

Download and Preview : Livsmedelsverket Och Kemikalieinspektionen Bjuder In Till


Report CopyRight/DMCA Form For : Livsmedelsverket Och Kemikalieinspektionen Bjuder In Till


Transcription:

F rekomst och anv ndning,av h gfluorerade mnen,och alternativ. Jenny Ivarsson och Stellan Fischer,Swedish Chemicals Agency. 10 November 2015,www kemi se,Disposition,Uppdraget och avgr nsningar. Diskussion slutsatser,www kemi se,En del av det nationellt tg rdsprogrammet f r. h gfluorerade mnen,g ra en kartl ggning av anv ndningen av.
h gfluorerade mnen och f rekomsten av,alternativa mnen och material. Med syfte att ka kunskapen,www kemi se,Tolkningar avgr nsningar 1. Fokus p Sverige,Fokus p slutanv ndning,material tervinning. ANV NDNING,MATERIAL VAROR,KEMIKALIE SLUT,KEMIKALIE AVFALL. BLANDNINGAR ANV NDNING,www kemi se,Tolkningar och avgr nsningar 2.
Alla PFAS har inkluderats utg r fr n OECDs definition. Hel eller delvis fluorerade kolkedjor med en funktionell grupp. Fluorvaxer utan funktionell grupp,Ej mnen med korta PFAS fragment CF3. Ingen exponeringsber kning eller riskbed mning, OECD UNEP Global PFC Group Synthesis paper on per and polyfluorinated chemicals. PFCs Environment Health and Safety Environment Directorate OECD Paris 2013. Utgick fr n en f rstudie internt v ren 2014,Vetenskapliga artiklar. Olika rapporter,Listor register ver industrikemikalier. Information fr n industrin,Svensk anv ndning kompletterat med internationell.
anv ndning,www kemi se,Arbetsprocessen f r att identifiera anv ndning. informations,Nationella inventory Kemisk namn,Kemiskt struktur. ppen litteratur Kemisk fysikaliska egenskaper,Teknisk funktionsegenskap. Kommersiell,marknadsf ring Anv ndningsomr de,Myndighets databaser Slutanv ndningsomr de. Kemikalier,Anv ndning,Marknadstrender,www kemi se,F r ndring i perfluorkedjans utformning.
p marknaden,kortare kedjor,syrebryggor,1 a Generationens. PFAS 8 kolkedjor,Fluorpolymer,Fluorerad polymer sidokedjepolymer. Perfluor etrar,Identifierade anv ndningar av PFAS,p den globala marknaden. ca 2000 olika PFAS,Komplext anv ndningm nster, Raw material for cosmetics 76 POLY PERFLUORO ALKANES ALKENES 120. POLY PERFLUORO SILOXANES SILICONES SILANES SILICATES 108. Elektronic produkts 114 POLY PERFLUORO ALKANOYL SULFONYL CHLORIDE OR FLUORID 68. POLY PERFLUORO ALCOHOLS 56, Synthesis chemicals 703 POLY PERFLUORO PHOSPHORORGANICS 143.
POLY PERFLUORO AMINES AMMONIUM COMPOUNDS 54,POLY PERFLUORO CARBOXYLIC ACIDS 93. Surface active agents 493,POLY PERFLUORO ETHOXYLATES 8. POLY PERFLUORO ESTERS 69,Paint adhesive raw materials 57. POLY PERFLUORO ETHERS 80,Printing products 91 POLY PERFLUORO IODIDES 68. FLUOROPOLYMERS BACKBONE 139,Unknown use 1987 FLUOROPOLYMERS SIDE CHAIN 276.
POLY PERFLUORO METH ACRYLATES 58,Paper impregnation 325. POLY PERFLUORO SULFONAMIDES 280,POLY PERFLUORO NAPHTHALENES 16. Textile leather impregnation 348 POLY PERFLUORO OXIRANES 14. POLY PERFLUORO SULFONIC SULFINIC ACIDS 93,Foam based fire extinguishing agents 8. POLY PERFLUORO THIOLS 45,Pharmaceutical plant protection agen 66. POLY PERFLUORO ORGANICS OTHERs 84,Anv ndning av PFAS 1.
Fler n 3000 kommersiella PFAS p v rldsmarknaden,M nga saknar CAS nummer. St rsta gruppen r polymerer mest akrylatbaserade, Isomerblandningar utg r mer n 14 procent av PFAS C8 14. och C4 8 r de vanligaste,Anv ndningsinformation saknas f r h lften av PFAS. www kemi se,Anv ndning av PFAS 2,Kvantitetsuppgifter r s llan tillg ngliga. Anv ndningen idag i EU baseras fr mst p kedjor med sex. perfluorerade kol,PFAS har m nga olika anv ndningsomr den.
mnenas h ga effektivitet g r att endast l ga koncentrationer. beh vs i produkter,www kemi se,Anv ndning av PFAS 3. Mindre k nda anv ndningar,Tandlagningsmaterial,Medicinteknisk utrustning. Smutsavvisningsmedel t ex,Byggnadsmaterial,Smartphones. www kemi se,Marknadstrender, Mindre n 2 procent r registrerade i Reach och mindre n 4. procent i svenska produktregistret, Utbyte av h gfluorerade mnen i svensk kemiindustrin har varit.
stort tminstone de senaste 20 ren, Historisk utveckling mot kortare och eller grenade kedjor. Patentdata antyder, En stark kning av till mpning av befintliga PFAS inom nya omr den. M ttlig utveckling av nya PFAS,kar till 20 procent 2018. PFAS relaterade patent,perioden 1940 2015, s kning i patentdatabasen USPTO april 2015 Tidstrender ver antalet patent d r ordet. perfluor n mns i hela patenttexten A resp i textens sammanfattning B. Alternativ 1,Alternativen best r av,fluorfria mnen.
andra material eller,andra tekniker,Alternativ finns fr mst f r textil och brandskum. Generellt sv rt att hitta alternativ som har samma. eftertraktade egenskaper,www kemi se,Alternativ 2, Textil vattenavst tande Silikonbaserade medel Vaxer. och paraffiner Partikul ra strukturer dendrimerer t tt. v vda tyger, Brandskum Fluorfria alternativ finns alternativa tekniker. under utveckling, vrigt Ytaktiva kolv ten fotografisk industri skumfiltar. och andra barri rer metallindustrin papper med h g. densitet livsmedelsf rpackningar,t ex fr n Dr Sthamer och Solbergs.
Diskussion Slutsatser 1,Antalet mnen p marknaden r omfattande. Stark utvecklingen av nya anv ndningar,Brist p anv ndningsdata. F rekomst i avfallsledet r betydande,avfallshanteringen b r d rf r s kerst llas. Brist p alternativ behov av teknisk utveckling,www kemi se. Diskussion Slutsatser 2,Behov av kade inrapporteringskrav.
Utreda ut kade krav p rapportering till det svenska produktregistret. Utreda motsvarande rapportering till Reach,Anv ndning av PFAS i brandskum r mest akut att. Regelf rslag kommer presenteras f r regeringen innan rsskiftet. KemI avser bevaka utvecklingen inom de vriga,anv ndningsomr dena. www kemi se,Rapporten finns p KemIs hemsida, http www kemi se global rapporter 2015 rapport 6 15 forekomst och anvandning av. hogfluorerade amnen och alternativ pdf,P engelska, http www kemi se global rapporter 2015 report 7 15 occurrence and use of highly. fluorinated substances and alternatives pdf,TACK F R UPPM RKSAMHETEN.
www kemi se,2015 12 06,The Madrid Statement on PFASs. Ian T Cousins, Department of Environmental Science and Analytical. Chemistry ACES,Other authors Arlene Blum Simona A Balan Martin. Scheringer Gretta Goldenman Xenia Trier Miriam,Diamond Christopher Higgins Avery E Lindeman. Graham Peaslee Pim de Voogt Zhanyun Wang and,Roland Weber.
The Madrid Statement on PFASs,Dioxin Conference in Madrid in 2014. Builds on Helsing r Statement 2014,Documents the scientific consensus. regarding the persistence and potential,for harm of poly and perfluoroalkyl. substances PFAS,Lays out a roadmap to gather needed flickr Marc. information and prevent further harm,To Sign the Madrid Statement go to.
greensciencepolicy org Madrid,2015 Environmental Health Perspectives. 2015 12 06,The Scientific Consensus,PFASs are manmade and ultimately persistent. Due to high persistence and transportability PFASs. have been found everywhere,Certain PFASs are toxic to wildlife and humans. Little information is available about PFASs in use. Alternative PFASs replacing phased out PFASs are,equally persistent and little is known about many. alternatives,Road map to gather information,and prevent harm.
Scientists,Assemble global inventories for all PFASs. Develop analytical methods for new PFASs,Continue monitoring of PFASs. Investigate safety of alternatives, Bring research results to policy makers industry the. for harm of poly and perfluoroalkyl substances Conduct more extensive toxicological testing Unknown effects 2

Related Books