Liefde en lef vijf volksverhalen op reis Marita de Sterck

Liefde En Lef Vijf Volksverhalen Op Reis Marita De Sterck-Free PDF

  • Date:21 Nov 2020
  • Views:16
  • Downloads:0
  • Pages:29
  • Size:804.44 KB

Share Pdf : Liefde En Lef Vijf Volksverhalen Op Reis Marita De Sterck

Download and Preview : Liefde En Lef Vijf Volksverhalen Op Reis Marita De Sterck


Report CopyRight/DMCA Form For : Liefde En Lef Vijf Volksverhalen Op Reis Marita De Sterck


Transcription:

Lesschema voor docent BSO TSO 2,kunt u inspiratie opdoen. Stap 7 Welke sprookjes kennen uw leerlingen Op welke manier hebben zij deze leren kennen Werden ze voorgelezen. of verteld Via verfilming Disney Volksverhalen kennen een lange orale overlevering Zijn er verhaalelementen. uit dit verhaal die hen aan andere volksverhalen of sprookjes doen denken Bv de appels Sneeuwwitje. gebr Grimm de onvervulde kinderwens het ezeltje gebr Grimm. Stap 8 Laat uw leerlingen een volksjury zijn die moet beslissen over het lot van de vrouwen Wat zou de. koning doen met zijn vrouwen moesten deze niet vluchten Welke straf zouden uw leerlingen. bedenken Verdeel de klas in twee groepen Een groep die pleit voor de vrouwen en een die tegen hen pleit. Stap 9 Bekijk de illustratie op blz 6 Het is een linosnede Vat deze lino het verhaal goed samen Welke illustratie. zouden uw leerlingen bij dit boek maken U kunt hen uitnodigen zelf een lino te maken Info over materiaal en. techniek vindt u op deze site http www linosnede nl materialen technieken 11 linosnede hoe Deze. opdracht kunt u ook op de andere verhalen toepassen. Lesschema voor docent BSO TSO 3,Verhaal Verliefd op de paardenman Blz 27 36. Niveau BSO TSO,Lesduur 200 minuten,1 INSTAPFASE, Stap 1 Op blz 82 vertelt de auteur hoe dit verhaal tot bij haar gekomen is Wat weten uw leerlingen over DR Congo. Laat hen informatie opzoeken in een geografische atlas en via het internet en vervolgens invullen op de. landenfiche op werkblad 3, Stap 2 N a v 50 jaar onafhankelijkheid verschenen heel wat boeken dvd s fotoboeken interviews cd s over Congo. Breng Congo via deze media naar uw klas en laat uw leerlingen op ontdekking gaan. Stap 3 Maak ook een culinaire reis naar Congo hoewel er weinig recepten bekend zijn uit de Congolese keuken Maak. het Belgisch Congolese moambe http nl wikipedia org wiki Moambe of een variant hierop. 2 AANBOD EN OEFENFASE, Stap 4 Verdeel uw klas in vier groepen Laat elke groep opzoekwerk doen in boeken internet e a media over een.
van de vier elementen Voorzie per element een fiche zie bijlagen achteraan dit document met gerichte vragen. en opdrachten per element Laat hen dit aan de andere groepen presenteren via powerpoint e d. Water Het land van de jonge vrouw is vaak in oorlog Oorlog om water Lesmappen met bijhorend spelmateriaal. vindt u via 11 11 11 http www 11 be,Boekentip Water bron van leven NBD Biblion 2004. Vuur Hoe heeft de vrouw als kind geleerd om vuur te maken Probeer de techniek beschreven op blz 27. zeker eens uit, Aarde Het land van de jonge vrouw is erg droog er zijn bijna geen bronnen of rivieren Sta stil bij. verschillende afleidingen van dit woord wat betekent iemand s aard Ergens niet goed kunnen aarden Je. wasmachine aarden Wat voel je voor iemand die je aardig vindt Het land waar de vrouw woont is. woestijngebied Laat uw leerlingen opzoekwerk doen over de woestijn http nl wikipedia org wiki. Woestijn en verwoestijning http nl wikipedia org wiki Verwoestijning en de gevolgen hiervan voor. mens en dier, Lucht Wat is lucht De lucht die we inademen de kracht van lucht die wordt omgezet in windenergie. de vernietigende kracht van tornado s, Stap 5 Ze werd een beroemde krijgsvrouw Zij wilde meer zij wilde beter blz 28 29 Hoe ziet de man van haar. dromen eruit Wat zeggen de andere vrouwen Wat vinden uw leerlingen hiervan Bestaat de ideale partner. Hoe zou die er volgens hen moeten uitzien Welke karaktereigenschappen zou hij of zij moeten hebben Laat. hen a d h v foto s uit tijdschriften met krantenknipsels reclameslogans een collage maken van hun ideale. Stap 6 De vrouw en haar paardenman lijken onoverwinnelijk Hoe reageren de vijanden Hoe kijken de mensen in. landen als Congo aan tegen magie tovenarij Hoe leeft dit bij uw leerlingen Wat is magie Wat betekent. na ef of goedgelovig zijn Wat is bijgeloof Laat uw leerlingen op zoek gaan naar de oorsprong van niet. Lesschema voor docent BSO TSO 4, onder een ladder doorlopen angst voor zwarte katten vrijdag de 13de Zijn er leerlingen die een talisman.
amulet of mascotte hebben Geloven zij in horoscopen of hechten zij daar belang aan Laat uw leerlingen de. horoscoop voor volgende week uitschrijven,Lesschema voor docent BSO TSO 5. Verhaal Savitri en Satyavan Blz 37 46,Niveau BSO TSO. Lesduur 150 minuten,1 INSTAPFASE, Stap 1 Op blz 83 vertelt de auteur hoe dit verhaal tot bij haar gekomen is Wat weten uw leerlingen over India Laat. hen informatie opzoeken in een geografische atlas en via het internet en vervolgens invullen op de landenfiche. op werkblad 4, Stap 2 Laat uw leerlingen na het lezen kennismaken met Bollywood en de verfilming van dit klassiek hindoe stisch. verhaal Vergelijk de film met het verhaal Wat zijn de overeenkomsten Verschillen. Stap 3 Breng India naar uw klas maak samen een Indisch gerecht http www indische recepten be klaar Luister. naar Indische muziek,2 AANBOD EN OEFENFASE, Stap 4 Savitri en Satyavan Lees het verhaal samen Wie of wat is Narada blz 40 Geloven uw leerlingen.
in wat waarzeggers zeggen of voorspellen zie ook stap 6 op blz 3 bij het verhaal Verliefd op de. paardenman Wat is lot Is er een voorbestemming of hebben we ons zogenaamde lot zelf in handen. Hou hierover een filosofisch gesprek Kijk hier http www filosofeerwijzer nl index php. option com content task view id 8 Itemid 20 voor de verschillende fasen van een filosofisch. Stap 5 Wie of wat is Yama Hij is de god van de dood Dit verhaal is een hindoe stisch verhaal Het hindoe sme. http nl wikipedia org wiki Hindoe C3 AFsme kent vele goden Laat uw leerlingen dit opzoeken en. invullen op werkblad 5, Stap 6 Echte liefde Savitri kiest ervoor haar hart te volgen en legt alle rijkdom en weelde naast zich neer Wat is liefde. Lees het gedicht Hoe diep van Ted van Lieshout zie werkblad 6 Dit gedicht gaat over lichamelijk contact. tussen jonge geliefden en over de eerste keer Hou een klassikaal gesprek Wanneer ben je er klaar voor Is er. een verschil tussen jongens en meisjes Op welke leeftijd hebben de meeste jongeren hun eerste seksuele. ervaring Is er een verschil tussen vroeger en nu, Stap 7 De liefde wordt in dit gedicht tot op het bot geanalyseerd wetenschappelijk benaderd Kan liefde gemeten. gepeild worden Verliefdheid is chemie waarbij allerlei stoffen vrijkomen die zorgen voor vlinders in de buik. knikkende knie n verminderde eetlust Wat is liefde Waar houdt verliefdheid op en begint de liefde Vinden. uw leerlingen dat dit gedicht past bij de liefde die Savitri voelt voor Satyavan. Stap 8 Laat hen zelf een liefdesgedicht schrijven Neem de eerste zin uit het gedicht op werkblad 6 Er komt een dag. dat ik besluit en laat uw leerlingen verder aanvullen Zeg uw leerlingen dat een gedicht niet steeds een. rijmschema moet hebben Dat geeft iets meer vrijheid en voorkomt dat leerlingen gaan rijmen om te rijmen. Lesschema voor docent BSO TSO 6,Verhaal Savitri en Satyavan Blz 37 46. Niveau BSO TSO,Lesduur 150 minuten,1 INSTAPFASE, Stap 1 Op blz 83 vertelt de auteur hoe dit verhaal tot bij haar gekomen is Wat weten uw leerlingen over Roemeni. Laat hen informatie opzoeken in een geografische atlas en via het internet en vervolgens invullen op de. landenfiche op werkblad 7, Stap 2 Via deze link http www beleven org verhalen lijsten landen php land Roemenie vindt u nog.
verhalen en sprookjes uit Roemeni En hier http www voorbeginners info roemenie vindt u nog. achtergrondinformatie over het land het volk en zijn cultuur. Stap 3 Kennen uw leerlingen Vlad Dracula http nl wikipedia org wiki Vlad Dracula die Bram Stoker. http nl wikipedia org wiki Bram Stoker inspireerde om het befaamde vampierverhaal Dracula. http nl wikipedia org wiki Dracula roman te schrijven. Stap 4 Varkens hoe kijken verschillende culturen naar varkens Welke symboliek heeft het varken in de. islam Het Jodendom Het christendom In Nederland richtte de schrijver J J Voskuil in 1997. ten tijde van de varkenspest de Stichting Varkens in Nood http www varkensinnood nl op In. opdracht van deze stichting schreef Yvonne Kroonenberg het boek Alleen de knor wordt niet gebruikt. 2 AANBOD EN OEFENFASE, Stap 5 Kinderloosheid of het verlangen naar een kind is een onderwerp dat vaak terugkomt in sprookjes Laat uw. leerlingen op zoek gaan naar sprookjes waarin dit thema wordt aangesneden bv Doornroosje Rapunzel. Vergelijk ook met het eerste verhaal uit deze bundel Het mooie meisje in de hoge boom Wat is het. gemeenschappelijke element in deze verhalen Er is steeds sprake van een betovering Het goede. versus het kwade waarbij het goede steeds wint Hoe komt dit Waar komt het verlangen om. verhalen steeds mooi te laten eindigen vandaan Vergelijk dit met films Kijken uw leerlingen graag. naar een film met een open einde Of een film die slecht afloopt voor het hoofdpersonage Waarom wel niet. Stap 6 Paleis Het krot van de man en de vrouw verandert in een paleis nog groter dan dat van de koning Lees de. beschrijving op blz 53 en laat uw leerlingen dit uittekenen. Stap 7 Net als in het verhaal Verliefd op de paardenman verbreekt de vrouw haar belofte Ze werpt de varkenshuid van. haar man in het vuur en roept daarmee een ban over zichzelf uit Ze dwaalt jaar na jaar door woeste landschappen. op zoek naar haar man Wie helpt haar En welke hulpmiddelen krijgt ze telkens mee Wat doet Fat Frumos. met de heks Vinden uw leerlingen dit net als Fat Frumos een verdiende straf blz 65 of vinden ze de straf. erg wreed Welke straf zouden zij bedenken voor de heks. Lesschema voor docent BSO TSO 7, Verhaal Waarom de flodder madammen de mannen niet met rust laten Blz 67 75. Niveau BSO TSO,Lesduur 150 minuten,1 INSTAPFASE, Stap 1 Kennen uw leerlingen de Kalmthoutse Heide Organiseer een uitstap een al dan niet gegidste wandeling om. de flora en fauna te leren kennen Om de omgeving van het verhaal te leren kennen zodat ze het geheel nadien. beter kunnen kaderen,2 AANBOD EN OEFENFASE, Stap 2 Mieke is vol van zichzelf Ze is trots fier erg ijdel Laat uw leerlingen op zoek gaan naar synoniemen. ongenaakbaar arrogant uitdagend hooghartig hautain parmantig zelfbewust verwaand pretentieus koket. Wie is Mieke Laat hen een silhouet tekenen van een jonge vrouw niet met lijnen maar met woorden Gebruik. hiervoor de synoniemen die uw leerlingen hebben opgezocht U kan er ook een woordmoza ek http www. imagechef com ic nl word mosaic van laten maken via internet. Stap 3 Nu liep ze helemaal naast haar schoenen blz 68 Laat uw leerlingen in de tekst op zoek gaan naar andere. spreekwoorden zegswijzen Bv Nog altijd niet van t straat blz 69 Ze keek de kat uit de boom blz 70. zo zat als een patat blz 73 Het leven gaat rapper dan een koerspaard blz 75 Laat hen deze. samenbrengen in een tekening zoals in het boek De aap komt uit de mouw http www archief. pluizuit be 050509 De 20aap 20komt 20uit 20de 20mouw htm Sabien Clement uitg Lannoo. Stap 4 Wie is Pietje de dood Hoe wordt hij nog genoemd De man met de zeis Magere Hein Is de dood een. man of een vrouw Laat uw leerlingen dit opzoeken Vergelijk met hoe de dood in andere verhalen in andere. culturen wordt voorgesteld Zie ook Yama uit het verhaal Savitri en Satyavan Breng zeker ook de boeken. De eend de dood en de tulp mee http www pluizuit be 071120 De 20eend htm Wolf Erlbruch uitg. Querido 2007 en Een raadsel voor Roosje http www pluizuit be 071026 Een 20raadsel 20voor 20. Roosje htm Andr Sollie uitg Querido 2007 mee,Lesschema voor docent BSO TSO 8.
Verhaal het hele boek,Niveau BSO TSO,Lesduur 50 minuten. 1 INSTAPFASE, Stap 1 In het nawoord blz 77 e v vertelt de schrijfster hoe dit boek tot stand is gekomen Laat de lln dit stukje lezen. Kunnen ze de passie van de auteur verwoorden, Stap 2 De vijf verhalen in deze bundel kregen als titel Liefde en lef Vinden uw leerlingen dat deze titel de lading dekt. Gaan alle verhalen over de liefde En hebben de hoofdpersonages allemaal lef Welke titel zouden zij voor deze. bundel verzinnen Waarom, Stap 3 De verhalen uit deze bundel verschenen eerder in Bloei een bundel volksverhalen over hoe meisjes vrouwen. worden Dezelfde bundel werd ook voor een jonger publiek uitgegeven onder de titel Stoute meisjes overal. Lees samen het interview op werkblad 9 Van wie erfde Marita de Sterck het verteltalent Wat is of wat doet. een antropologe Laat hen de landen die de schrijfster bezocht opzoeken op een wereldkaart. Stap 4 Breng n of enkele exemplaren van Bloei of Stoute meisjes overal mee Toon de covers en vergelijk met de. cover van het Wablieft boek welke cover vinden ze het mooist Wat past het beste bij de verhalen Aan welk. van de gelezen verhalen doet elke cover hen denken. Stap 5 Laat de lln grasduinen in de inhoudstafel van Bloei en ook in het register Over welk thema willen ze een. verhaal horen Lees n verhaal voor Begrijpen ze het Wat is het verschil met de verhalen in Liefde en lef. Lees eventueel een verhaal voor dat ze kennen uit de Wablieft bundel Op welk niveau situeren ze de. veranderingen inhoudelijk zijn er geen veranderingen doorgevoerd Kunnen de lln verwoorden of en zoja. waarom ze wel niet een verhaal uit Bloei willen lezen. Stap 6 U kan de schrijfster ook uitnodigen in de klas Bezoek zeker ook haar website. http users telenet be marita de sterck, Stap 7 Op werkblad 8 kunnen uw leerlingen een synthese maken van de landenfiches Wat zijn de verschillen.
overeenkomsten Ze kunnen een land uitkiezen om er een toeristische brochure over op te stellen. Stap 8 Voor sterke leerlingen Zorg voor voldoende boeken Verdeel de klas in groepjes van vijf Elk groepje kiest n. Liefde en lef vijf volksverhalen op reis Marita de Sterck Verhaal Het mooie meisje in de hoge boom Blz 7 25 Niveau BSO TSO Lesduur 200 minuten ALGEMENE UITLEG In een nawoord op blz 86 87 doet de schrijfster een warme oproep om verhalen te vertellen Voor u met uw klas dit boek gaat lezen kunt u even stilstaan bij de orale verteltraditie de mondelinge overlevering van volksverhalen

Related Books