LEVEN IN BALANS Managementboek nl

Leven In Balans Managementboek Nl-Free PDF

  • Date:21 Nov 2020
  • Views:14
  • Downloads:0
  • Pages:16
  • Size:857.54 KB

Share Pdf : Leven In Balans Managementboek Nl

Download and Preview : Leven In Balans Managementboek Nl


Report CopyRight/DMCA Form For : Leven In Balans Managementboek Nl


Transcription:

OmslLevInBalans 6 2 07 12 2006 21 16 Pagina 1,Sharon Seivert. Sharon Seivert LEVEN IN BALANS,Lijkt jouw leven soms. uit balans Heb je te LEVEN communicatieve en,emotionele intelli. weinig tijd voor je gentie en als laatste,relaties Voel je je praktische uitvoering. gefrustreerd in je werk,omdat je het gevoel hebt,I N BALANS Zijn deze gebieden in.
balans dan is het geheel, dat je er geen invloed op groter dan de som der delen. Foto Korday Studios, hebt Worstel je met tegen Er ontstaat synergie Je voelt je. strijdige belangen en wensen krachtig en opgewekt Aan de hand. Als je op een van deze vragen bevestigend van het praktische programma Vijf. antwoordt is Leven in balans een boek elementen van succes beschrijft Seivert. voor jou Sharon Seivert organisatie hoe je deze ideale toestand kunt Sharon Seivert is president directeur. adviseur laat erin zien hoe je jouw bereiken Het boek is gelardeerd met van Coreporation een consortium van. evenwicht kunt hervinden in je werk handige vragenlijsten inspirerende managementadviseurs coaches loop. je relaties in je leven in het algemeen citaten en motiverende voorbeelden uit baanadviseurs en persoonlijke coaches. I N BALANS, Zij onderscheidt vijf hoofdgebieden in een de praktijk Leven in balans is niet alleen en levenscoaches Met behulp van de. leven spirituele kern en identiteit creati waardevol voor je persoonlijke leven succeselementen bevorderen zij een. viteit en visie initiatief en enthousiasme maar ook voor je werkende bestaan betere balans in individuele levens in. priv en werkrelaties in bedrijven en,in gemeenschappen Sharon is ook. auteur van Working from Your Core, Leven in balans is een Zoals What Color is Your Leven in balans is een soort.
Personal and Corporate Wisdom in a, prachtig boek Iedereen die Parachute van Richard Bolles wegenkaart die me eraan. World of Change en een talentvol, het leven in de wereld van nu de bijbel is voor mensen die herinnert dat de manier waarop. beter wil aanpakken zou een carri re zoeken is net zo belangrijk is als. het moeten lezen Leven in balans het nieuwe de bestemming. boek van Sharon Seivert h t, Cheryl Gilman auteur van Jeremiah White vice president. werk voor mensen die streven,Doing the Work You Love Fidelity Investments. naar balans in hun leven,Gerry Garvin persoonlijke coach.
Beheers de vijf elementen,levenscoach CPCC,van succes in leven. relaties en werk,LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 3. SHARON SEIVERT,De vijf succeselementen,meester worden. Uitgeverij Nieuwe Dimensies6 62003,LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 4. Aan Myra en Jack, Wier leven samen werd gesierd met balans liefde en vriendelijkheid.
Copyright 2001 by Sharon Seivert,Oorspronkelijke titel The Balancing Act. Oorspronkelijke uitgever Park Street Press, 2003 Nederlandse vertaling Nieuwe Dimensies Eemnes. Alle rechten voorbehouden,Vertaling Tijmen Roozenboom. Vormgeving Wim ten Brinke Hilversum, Co rdinatie en redactie Tekstbureau Janny ter Meer Overveen. isbn 90 805156 0 4,nur 807 728,LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 5.
Leven in balans is zo ingedeeld dat je het materiaal dat het interes. santst voor je is gemakkelijk kunt vinden De letters tussen haakjes. achter de koppen wijzen je de weg Persoonlijk leven P. Leiderschap L Relaties R Organisaties O Wereld W Niet. gecodeerde koppen gaan over algemene thema s,Dankwoord29. Welkom 211, Een balans zoeken in je leven je relaties en je werk. Je balans zoeken217,Je persoonlijke balans P 219,Je relatiebalans R 227. De balans van je organisatie O 235,Vergelijkende analyse van de scores242. De succeselementen6 6inleiding243,De cirkel der elementen een elegante metafoor245.
Heel worden247,De grote bondgenoot in je250,Leren genezen leiderschap macht en verandering252. Nieuwe manieren van denken over vertrouwde dingen255. Inleiding tot Deel ii en iii van Leven in balans257. LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 6,De vijf succeselementen. 1 Vanuit je centrum de snel veranderende wereld ingaan263. Het eerste element264,Je evenwichtspunt zoeken P 266. Relaties op een hoger plan brengen R 280,Het nieuwe leiderschap L 285. Een organisatieziel cre ren O 290,Een diepere integriteit W 2102.
2 Je geest veranderen je wereld veranderen2105,Het licht van bewustzijn2106. Je leven luchtiger maken P 2109,Tot elkaar komen R 2125. Inspirerend leiderschap L 2130, Een rooskleurige toekomst scheppen voor je organisatie O 2133. Zonder visie gaan mensen te gronde W 2143,3 Handelen naar je passie2146. Vuur in je buik2147,Je persoonlijke missie ontdekken P 2149.
Wanneer de vonken eraf vliegen R 2160,Macht motivatie en empowerment L 2166. De toorts aansteken O 2171,Branden over de hele wereld W 2182. 4 Een web van verbindingen weven2186,De schatkamer van compassie2187. Je volledig verbonden voelen P 2189,We zijn allemaal verwant R 2201. De barri res slechten die ons scheiden L 2207,Het gaat allemaal om mensen O 2212.
Een onontkoombaar netwerk van wederkerigheid W 2225. 5 Nieuwe werkelijkheden cre ren2228,Het enige dat telt2229. Je leven vormgeven P 2231,LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 7. Liefde echt maken R 2241,Vorm en functie beheren L 2246. Systemen bouwen die werken O 2254,Moge je de aarde erven W 2262. Het geheel is groter dan de som der delen,6 De synergiespiraal en de heilige dans2269.
De synergiespiraal2269,Je wereld leeft2280,De heilige dans van stilte en geluid2285. Echt worden P 2291,Samen prachtige muziek maken R 2306. De heilige ruimte be nvloeden L 2314,De succeselementen in organisatiesystemen O 2323. Word wakker en luister W 2334,7 Je rijkdom vergroten de natuurwetten en vormen. van voorspoed2336,Je leven transformeren tot goud2337.
De natuurwetten van de voorspoed2339,De oneindige vormen van voorspoed2365. Je rijkdom vergroten2365,Voorspoed en leven in balans2380. Een zegening2381,Werken vanuit je kern2382, Samenvatting van de tien individuele kerntypen2383. Samenvatting van de tien vormen van organisatiecultuur2386. Emotionele intelligentie en de kerntypen2391, Hoe de kerntypen de emotionele intelligentie ontwikkelen2392. LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 11,Beste lezer.
Lijkt je leven soms uit balans Heeft je dag niet genoeg uren om alles. af te krijgen Voel je je niet bij machte iets op je werk te veranderen. Heb je niet genoeg tijd voor belangrijke relaties Worstel je om alle. verschillende aspecten van je leven bijeen te houden Word je ver. scheurd door tegenstrijdige eisen of gefrustreerd door de inspanning. die dit alles kost, Heb je op een van deze vragen ja geantwoord dan heb je misschien. iets aan Leven in balans Ik beschrijf hier een beproefde methode om. je evenwicht te herwinnen en je werk je relaties je leven in het alge. meen te verbeteren De balans waarop ik me in dit boek richt is de. balans in en tussen de vijf belangrijke elementen van je leven. Ik heb Leven in balans geschreven als brede aanpak met meerdere. toepassingen niet alleen voor jou als individu maar ook voor stellen. collega s groepen en hele systemen zoals je werk of de gemeenschap. waartoe je behoort Je hebt misschien iets aan dit boek als je een ma. nager bent die de productiviteit of harmonie wil verbeteren of een. drukke ouder die iets wil doen aan de stress die ontstaat doordat je in. beslag wordt genomen door allerlei zaken of een werknemer die niets. meent te kunnen doen om de bedrijfsvoering te verbeteren of als je. gezondere gelukkiger relaties wilt en wie wil dat niet. Wat is balans Balans is een toestand van evenwicht een toestand. van innerlijk en uitwendig evenwicht de zeer wenselijke en vreugde. volle ervaring dat het leven minder versplinterd en minder moeilijk. is Als je je in balans voelt heb je minder stress en beweeg je je harmo. nieuzer door het leven De balans die ik hier beschrijf bereik je door. de vijf verschillende aspecten in je leven te integreren Ik noem deze. wezenlijke referentiepunten de succeselementen,LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 12. Deze vijfledige benadering van balans geeft veel meer stabiliteit dan je. kunt bereiken door gewoon de spanning tussen twee tegengestelde. krachten te verminderen goed tegen kwaad afwegen op de weeg. schaal van vrouwe Justitia koorddansen over de evenwichtsbalk lo. pen of op een wip op het evenwichtspunt blijven hangen Daarom. richt ik me niet direct op het gevoel dat je heen en weer wordt geslin. gerd tussen werk en gezinsleven Er zijn al veel goede boeken over dit. onderwerp verkrijgbaar Ik wil een krachtig model bieden een gebrui. kersvriendelijk instrument en een groot aantal praktische technieken. die je stap voor stap leren omgaan met alle cruciale aspecten van je le. ven Ik heb de elementen van succes als heel zinvol ervaren bij mijn. werk als organisatieconsultant en in het coachen van topfunctionaris. sen Zelf heb ik de methode ook met succes toegepast om mijn eigen. persoonlijk balanceren te verbeteren, Het doel van dit boek is je helpen om het leven als een harmonisch. geheel te ervaren Zo verminder je de tegenstrijdige eisen die aan je. gesteld worden en die tot stresspieken leiden Na lezing zul je weten. met welke kritische elementen je je leven kunt veranderen in de. wonderen van n ding zoals het gezegde van een oud volk luidt. Misschien geloof je niet dat zo n ideale harmonie mogelijk is in. jouw leven Veel mensen die ik heb ontmoet voelen zich ongeacht. hun titel of status niet in staat om zelf verandering te brengen in hun. leven hun relaties hun werk Het verrast mij hoe vaak ik mensen. hoor zeggen Maar wat kan ik eraan doen Leven in balans is ge. schreven om die vraag te beantwoorden, Je denkt misschien Maar hoe kan ik zo n balans nu bereiken als. niets in mijn leven hetzelfde blijft als alles om me heen zo snel ver. andert Snelle verandering is de zee waarin we allemaal rondzwem. men tegenwoordig Dingen veranderen om je heen of je genereert zelf. verandering en je past je weer aan de nieuwe onbalans aan Dit ge. beurt steeds opnieuw en daarom wordt het streven naar balans jouw. eigen tango met de universele wet van actie en reactie Een dans. waarin het leven zelf je partner is, Het gaat vooral om het zoeken naar de balans Het is vooral een.
proces Zelfs al heb je op een gegeven moment een schijnbaar vol. maakt evenwicht bereikt dan nog dwingt het leven je door te gaan. naar het volgende moment Het volmaakte evenwicht is in feite het. balanceren zelf Dit komt omdat het in het leven om leren gaat En. LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 13, om te leren dien je eerst perioden van onbalans te ervaren op weg naar. een nieuwe gezondere balans wil je je met succes kunnen aanpassen. en ontwikkelen Het leven laat gewoon niet toe dat we ergens voor. goed stilstaan omdat stilstand slechts leidt tot snel verval en de dood. Het goede nieuws is dat je zelf je beste leraar bent in deze dansles. Je weet wanneer je in balans bent en wanneer niet Je kunt die pretti. ge plek voelen Je weet wanneer je het evenwicht hebt en wanneer. niet Wanneer je de wind mee hebt en wanneer je vast zit in de mod. der Je gevoel van innerlijk en uitwendig evenwicht is dus een prima. leidraad een kwestie van voortdurende terugkoppeling die je helpt. om je aan veranderende omstandigheden aan te passen Dat is niet ge. ring Je evenwichtsgevoel is een aangeboren overlevingsmechanisme. Interessant is dat het woord voor balans in de kabbalah lamed do. ceren betekent Leven in balans is dus een leermiddel Ik heb dit. boek inderdaad zo opgezet dat je het materiaal op je speciale behoef. ten kunt toesnijden priv en op het werk Je kunt Leven in balans bij. voorbeeld op de volgende manieren lezen,van kaft tot kaft. je neemt eerst de instrumenten in Deel 1 door en richt je vervol. gens op de specifieke hoofdstukken in Deel ii die je bepaalde delen. van je leven je relaties of je werk helpen verbeteren. je concentreert je uitsluitend op het deel van elk hoofdstuk dat je. speciale belangstelling heeft met de codering in de inhoudsopgave. kun je bijvoorbeeld al het materiaal over relaties of al het mate. riaal over organisaties zoeken, ben je al vertrouwd met de eigenschappen van de vijf succesele. menten dan kun je direct beginnen met Deel iii waar alle ele. menten bijeenkomen in de synergiespiraal, Ik hoop dat Leven in balans je helpt om een betere balans en harmo. nie in elk aspect van je leven te bereiken Dit is niet alleen belangrijk. voor jou maar ook voor alle mensen voor wie leven en werk er beter. van worden wanneer jij gelukkiger bent en je beter voelt Balans is. tenslotte je natuurlijke staat Je verdient het,Ik wens je succes.
Sharon Seivert,LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 15. Een balans zoeken,in je leven je relaties en,LevInBal def RQvs1 30 07 2003 09 38 Pagina 17. E E N B A L A N S Z O E K E N I N J E L E V E N J E R E L AT I E S E N J E W E R K 17. Je balans zoeken,Zo begon het allemaal,Er was alleen water. Maar diep in het water leefde Kokomaht de Schepper. Hij was lichaamloos naamloos,ademloos bewegingloos. En toen roerde het water zich het stroomde en bulderde. En uit de stuivende golven en het schuim verrees hij. Hij stond op de wateren opende zijn ogen en zag,Daar gaf hij zichzelf de naam Kokomaht6 6Alvader.
Beheers de vijf elementen van succes in leven relaties en werk LEVEN IN BALANS Sharon Seivert is president directeur van Core poration een consortium van managementadviseurs coaches loop baanadviseurs en persoonlijke coaches en levenscoaches Met behulp van de succeselementen bevorderen zij een betere balans in individuele levens in priv en werkrelaties in bedrijven en in

Related Books