INTRODUKSIYON AT MGA POKUS NA TANONG

Introduksiyon At Mga Pokus Na Tanong-Free PDF

  • Date:16 Jan 2020
  • Views:29
  • Downloads:0
  • Pages:61
  • Size:1.22 MB

Share Pdf : Introduksiyon At Mga Pokus Na Tanong

Download and Preview : Introduksiyon At Mga Pokus Na Tanong


Report CopyRight/DMCA Form For : Introduksiyon At Mga Pokus Na Tanong


Transcription:

For PEAC Training Use Only,Concept Map ng Modyul, Ito ang simpleng mapa ng mga paksa na ating tatalakayin. Mga Isyu sa,Migrasyon dulot ng,Globalisasyon,Konsepto at Epekto ng Mga Hakbang sa. Dahilan ng Migrasyon Pagtugon ng mga,Migrasyon Dulot ng Suliraning dulot ng. Globalisasyon Migrasyon,Inaasahang Kasanayan, Upang matagumpay na magawa ang modyul na ito at malinang nang lubos ang. iyong kakayahan at pang unawa kinakailangang tandaan at gawin mo ang mga. 1 Pagsagot sa pre at post test, 2 Mapupunan ng mga tamang konsepto ang mga iba t ibang organizer na.
matatagpuan sa modyul, 3 Masusuri ang mga mapa video artikulo at larawan nang mabuti upang maunawaan. lubos ang araling ito, 4 Makagagawa ng sariling hinuha at buod sa isyung migrasyon at globalisasyon. 5 Makapagmumugkahi mula sa sariling karanasan at pang unawa ng mga solusyong. makatutulong sa mga isyu ng migrasyon, 6 Makasusunod sa mga panuto o alituntunin sa paggamit ng mga Web 2 0. applications, 7 Nakagagawa ng isang developmental plan upang masolusyunan ang mga suliranin. dulot ng migrasyon,For PEAC Training Use Only,PANIMULANG PAGTATAYA.
Ating alamin ang lawak ng iyong nalalaman sa paksa ng modyul na ito sa. pamamagitan ng pagsagot sa Pre test Pindutin mo lamang ang letra ng iyong sagot at. kailangan mong sagutan ang lahat ng aytem Pagkatapos ng iyong pagsagot ay. malalaman mo na kaagad ang iyong nakuha Pakatandaan mo rin ang mga aytem na. hindi mo nasagot ng tama sapagkat mahahanap ang kasagutan nito habang. ipinagpapatuloy mo ang modyul na ito, 1 Ang globalisasyon ay may mabuti at di mabuting epekto sa pamumuhay ng mga. tao Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng mabuting dulot ng. globalisasyon,http tncandglobalisation weebly co,m uploads 9 3 9 6 9396005 954661. 026 jpg 445,http bp0 blogger com vEU5i2gW,bjI RlBRmAaqeGI AAAAAAAAA. FM lSnmzDZLnaU s320 ethical inv,http cdn techipedia com wp. content uploads 2008 02 pierre,global feedback1 jpg.
D https encrypted,tbn0 gstatic com images q tbn ANd. RrwG1NdoWjlQ5yhcgaclPxg27yCl,ZD3ok13eP7vGRYeblv,For PEAC Training Use Only. 2 Alin sa sumusunod ang pangunahing dahilan ng pangingibang bansa o pag. migrate ng mga Pilipino, A Makapag aral sa mga tanyag na unibersidad sa ibang bansa. B Matuto ng makabagong kasanayan at kakayahan,C Makapaghanap buhay na may mataas na sahod. D Makapagbisita a makapaglibang sa mga makasaysayang pook. 3 Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng mga dahilan ng migrasyon. A Ang pandarayuhan ay nangyayari sanhi ng kawalan ng trabaho sa. B Ang pandarayuhan ay nangyayari sanhi ng mas magandang oportunidad. sa ibang bansa, C Ang pandarayuhan ay nangyayari sanhi ng pagkawasak ng pamilya.
D Ang pandarayuhan ay nangyayari sanhi ng digmaang sibil. 4 Mula sa larawan ano ang positibong ipinapahiwatig nito sa ekonomiya ng bansa. http ts1 mm bing net th id HN 607988097568476000 pid 15 1 H 117 W 160. A Maraming produktong banyaga ang nakararating sa iba t ibang sulok ng. B Maraming tao ang nakararating sa iba t ibang bansa. C Maraming pamilya ang nawawalay sa isa t isa, D Maraming klaseng polusyon ang nangyayari sa iba t ibang sulok ng. For PEAC Training Use Only, 5 Suriin ang ang larawan na nasa ibaba Paano nakaapekto ang globalisasyon sa. lokal na kultura ng mga bansa lalo na sa mga bansang papaunlad pa lamang tulad. ng Pilipinas, http www filipinopro com main wp content uploads 2013 07 brain drain jpg. A Ang pandaigdigang migrasyon ay nakakapagdudulot ng brain drain sa. mga bansang papaunlad pa lamang, B Ang pandaigdigang kalakalan ay nakakapagsusulong ng kamulatan sa. ibat ibanag kultura, C Ibat ibang uri ng hanapbuhay ang napupunta sa mga bansang papaunlad.
D Ang mga katutubong kultura ay nanganganib na mawala dahil sa pag iisa. ng kultura ng mga bansa sa daigdig na bunga ng globalisasyon. 6 Isang epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ay ang restriksiyon sa pandaigdigang. kalakalan gaya ng pagsasali sa proteksyonismo na nagbibigay ng masamang. epekto sa mga bansang sumasang ayon sa ganitong polisiya. Pag aralan ang datos sa ibaba at sagutin ang tanong. For PEAC Training Use Only, Aling rehiyon ang nakaranas ng 60 ng GDP noong 1970 umakyat subalit. lumagpak sa 40 noong 1985,A Developing Asia,B Middle East and North Africa. D Advanced Economies, 7 Isang epekto ng globalisasyon sa ating ekonomiya ay ang pagdating ng maraming. kapitalista Ano ang ipinahihiwatig ng caricature sa ibaba. A May dalawang uri ng kapitalista,B Ang ating lipunan ay kapitalista. C Ang mga kapitalista ang nagmamay ari ng lupa makina at pera. D Milyun milyong Pilipino ang manggagawa sa ilalim ng iilang kapitalista. 8 Marami sa mga pamilya ng OFWs ay nakakaranas ng pangungulila sa kanilang. kaanak na humahantong sa pagkawasak nito Paano kaya sila matutulungan. A Makisimpatya sa kanila, B Magtayo ng isang samahan ng mga pamilya ng OFW upang gumabay sa.
C Bigyan sila ng load pantawag sa kanilang kaanak,D Bigyan sila ng sulat isa isa. 9 Ang globalisasyon ay isang malaking hamon sa kaunlaran ng ating bansa Tignan. ang mga datos sa ibaba Suriin ang mga datos sa ibaba Paano kaya. makakasabay ang Pilipinas sa mga hamon ng globalisasyon Alin sa mga. sumusunod na pamamaraan ang higit na makakatulong sa Pilipinas upang. makasabay sa mga hamon ng globalisasyon,For PEAC Training Use Only. http image slidesharecdn com pnfsplandgrabbing 140605033040 phpapp01 95 public participatory. process in response to landgrabbing cases the philippine context 4 638 jpg cb 1401957156. http image slidesharecdn com pnfsplandgrabbing 140605033040 phpapp01 95 public participatory. process in response to landgrabbing cases the philippine context 4 638 jpg cb 1401957156. http farm9 staticflickr com 8027 7180169348 8ce805ceb4 jpg. For PEAC Training Use Only, A Kailangang pasimulan ang rebelyon sa imperyalistang globalisasyon at. mga dikta ng IMF WB WTO dahil sa kapag nanatili sunud sunuran. lulubog at lulubog din sa krisis ang bansa, B Kailangan ng patakaran sa industriyalisasyon ng ekonomiya upang. mabawasan ang brain drain ng mga Pilipino at magkaroon modernisasyon. ng agrikultura upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga. Pilipino at makapagluwas ito ng mga kalakal sa ibang bansa. C Pigilan ang pagpasok ng mga dayuhan sa Pilipinas upang walang maging. kaagawang mga Pilipino sa mga oportunidad sa ating bansa. D Kailangang isulong ang patriotismo at nasyonalismo ng mga Pilipino. upang mapigilan ang brain drain ng mga Pilipino, 10 Pag aralan ang mga siniping bahagi ng mga artikulo tungkol sa Globalisasyon.
Unang Artikulo,Noon ang SABI NG GOBYERNO, ang Pilipinas ay kikilalanin bilang bagong tigre sa ekonomiya sa Timog Silangang. Asya Mula sa dati ay mahirap at naghihingalo ay tatanghalin tayo bilang bansang. may pinakamabilis na ratio ng pag unlad at kakain sa atin ng alikabok ang mga. kalapit bansa sa nakakabulag na bilis ng ating pananagana Magkakandarapa. kasi ang mga dayuhang korporasyon sa pag uunahang makapag negosyo sa ating. bayan Paano ba naman eh dito sa atin matatagpuan ang pinakamasarap na. putahe sa pagni negosyo murang lakas paggawa mababait at hindi reklamador. na mga trabahador it s more fun in the Philippines baby Wag mag aalala ang. mga kapitalista protektodo kayo ng gobyerno laban sa mga magri reklamo may. mga batas kaya na magtitiyak na hindi mabibitin si foreign investor sa kanyang. panggagahasa sa yaman ng bansa Nariyan ang privatization deregulation. liberalization at kung ano ano pang syon para wala talagang istorbo sa malayang. kalakalan at negosyo Welcome to the free trade welcome Globalization welcome. to the World Trade Organization WTO,http bmpncrr blogspot com 2012 03 01 archive html. For PEAC Training Use Only,Ikalawang Artikulo, Pinangangambahan ang Mas Nagkakabaha bahaging Daigdig. Marahil ang pinakamalaking ikinababahala tungkol sa globalisasyon ay ang. ginawa nitong pagpapalawak sa agwat ng mayayaman at mahihirap Bagaman. ang kayamanan sa daigdig ay walang alinlangang dumami natipon naman ito sa. iilang tao lamang at sa iilang bansa Ang neto na halaga ng mga ari arian ng 200. pinakamayayamang tao sa lupa ngayon ay nakahihigit nang 40 porsiyento kaysa. sa pinagsama samang kita ng mga taong nabubuhay sa planeta humigit. kumulang 2 4 bilyon katao At habang patuloy na tumataas ang mga kita sa. mayayamang bansa nasaksihan mismo ng 80 naghihikahos na mga bansa ang. pagbaba ng katamtamang kita sa nakalipas na sampung taon. Ang isa pang pangunahing ikinababahala ay ang kapaligiran Ang. globalisasyon sa ekonomiya ay pinasigla ng mga impluwensiya ng pamilihan na. mas interesado sa kita kaysa sa pangangalaga sa planeta Ipinaliwanag ni Agus. Purnomo pinuno ng World Wide Fund for Nature sa Indonesia ang hinggil sa. problema Tayo y patuloy na nagkukumahog sa pagsulong Nag aalala ako na. sa loob ng isang dekada tayong lahat ay magiging palaisip sa kapaligiran subalit. wala nang matitira pa para pangalagaan, Ikinababalisa rin ng mga tao ang tungkol sa kanilang mga trabaho Kapuwa. ang mga trabaho at kinikita ay lalong nagiging di tiyak yamang ginigipit ng. pagsasama sama ng mga kompanya sa daigdig at matinding kompetisyon ang. mga kompanya na gawing mas simple ang kanilang mga palakad Ang pag upa at. pagsisante ng mga manggagawa ayon sa kasalukuyang pangangailangan sa. pamilihan ay waring makatuwiran para sa isang kompanya na nababahala sa. paglaki ng kita nito subalit nagdudulot ito ng labis na kaligaligan sa buhay ng. Ang globalisasyon sa internasyonal na pangangapital at dayuhang pautang. ay nagharap ng isa pang salik para sa kawalang katatagan Maaaring magpautang. sa papaunlad na mga bansa ang mga pandaigdigang namumuhunan subalit sa. dakong huli ay biglang kukunin ang kanilang salapi kapag lumalala ang situwasyon. sa ekonomiya Ang gayong malakihang paglalabas ng salapi ay. makapagpapabulusok sa maraming bansa sa krisis sa ekonomiya Ang krisis sa. pananalapi sa Silangang Asia noong 1998 ang nagpangyari na mawalan ng. trabaho ang 13 milyong tao Sa Indonesia nabatid mismo ng mga manggagawang. hindi natanggal sa trabaho na nabawasan nang kalahati ang halaga ng kanilang. For PEAC Training Use Only, Kung gayon mauunawaan na ang globalisasyon ay naghaharap ng mga.
pangamba at gayundin ng mga pag asa May dahilan ka ba para pangambahan. ang globalisasyon O inaasahan mo bang mas mapauunlad nito ang iyong buhay. Nabigyan ba tayo ng dahilan para maging optimistiko hinggil sa hinaharap dahil sa. globalisasyon Sasagutin ng ating susunod na artikulo ang mga katanungang iyan. http wol jw org en wol d r27 lp tg 102002361,Ikatlong Artikulo. Globalisasyon at pagtaas ng pamasahe, Light Rail Transit Metro Rail Transit LRT MRT at taksi ngayon dyip. traysikel at bus naman bukas Aba baka pati mga nagpapatakbo ng kuliglig de. padyak at karitela makisali na sa napipintong pagtaas ng pamasahe. Ito ang mga pagkakataong umiinit na lang ang ulo ng mga tao at itinaaas. ang kamay sa pagsuko Alam ko na ang nasa isip mo Hay naku bakit ba. nagpapatuloy ang sitwasyong ito Bakit nangyayari ito sa panahon ng daang. matuwid ni Pangulong Noynoy Aquino, Seryoso ang iyong diskurso pero paminsan minsa y nadaraan pa rin sa biro. ang problema Kailan kaya maiisipan ng gobyernong magpataw ng buwis sa. paglalakad sa bangketa Maniningil na rin kaya ang gobyerno sa mga tao habang. sila y naghihintay ng masasakyang dyip bus o taksi sa kalsada Aba baka pati. pagpila sa istasyon ng LRT MRT ay pagkakakitaan na rin nila. Siyempre imposible naman yatang magkatotoo ang mga birong ito. bagama t hindi rin natin alam kung ano ang mangyayari bukas Baka sa paggising. sa umaga biglang bumalaga sa atin ang mapait na katotohanan Ang biro noon ay. polisiya na ngayon, Sa mga pagkakataong ito iiling ka na lang ba t hahayaang mabutas ang. bulsa Tatanggapin mo na lang ba ang pagtataas ng pamasahe bilang bahagi ng. ating kaawa awang buhay sa isang naghihirap na bansa. Kung paniniwalaan kasi ang pamahalaan hindi maiiwasan ang pagtaas ng. pamasahe Una tumaas ang singil sa toll ng mga pangunahing expressway. Ikalawa patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa. pandaigdigang pamilihan Ikatlo kailangang gumastos ng mga nangangasiwa sa. LRT at MRT para mapaganda ang serbisyo sa tinatayang 500 000 pasahero ng. mga ito araw araw Alam nating lahat na ang mga salik na ito y may direktang. epekto sa singil sa pamasahe, Hindi ko po ikinakaila ang realidad ng mga ito Ang hindi lang katanggap.
tanggap sa akin ay ang ginagawa ng mga nasa kapangyarihan sa gitna ng. pagtaas ng pamasahe Tila ang estratehiya lang nila ay kumbinsihin ang. taumbayang tanggapin ang sitwasyong ito dahil sa mga kondisyong labas sa. For PEAC Training Use Only, kontrol ninuman Pangunahing argumento kasi ng gobyerno ang pagtaas ng krudo. at mga produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan pati na ang desisyon ng. mga korporasyong may kinalaman sa mga expressway at LRT MRT na sa tingin. nila ay may business sense naman, Sa aking palagay mayroon tayong pundamental na problema sa. kasalukuyang pamahalaan Tulad ng edukasyon at iba pang batayang serbisyo. tinitingnan ang pampublikong transportasyon bilang negosyo Nagiging katanggap. tanggap tuloy para sa mga nasa kapangyarihan na ang pamasahe sa LRT MRT ay. ayon sa itinakdang halagang dapat na may kita profit Sa konteksto ng pamasahe. sa bus dyip taksi traysikel at iba pang moda ng transportas. ng kultura ng mga bansa sa daigdig na bunga ng globalisasyon 6 Isang epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ay ang restriksiyon sa pandaigdigang kalakalan gaya ng pagsasali sa proteksyonismo na nagbibigay ng masamang epekto sa mga bansang sumasang ayon sa ganitong polisiya Pag aralan ang datos sa ibaba at sagutin ang tanong

Related Books