INSTRUKTIONSBOK F R MOPEDER

Instruktionsbok F R Mopeder-Free PDF

  • Date:25 Sep 2020
  • Views:8
  • Downloads:0
  • Pages:15
  • Size:297.28 KB

Share Pdf : Instruktionsbok F R Mopeder

Download and Preview : Instruktionsbok F R Mopeder


Report CopyRight/DMCA Form For : Instruktionsbok F R Mopeder


Transcription:

Gratulerar till Din nya moped, Den r konstruerad av fackfolk med erfarenhet fr n tillverkning av 100 000 tals mopeder. Mopeden r byggd enligt senaste principer och absolut b sta material Bara detta faktum r cker dock inte. f r att den skall fungera klanderfritt r efter r Mopeden kr ver som alla andra tekniska ting en viss. sk tsel ven om det inte r mycket, L s d rf r denna instruktionsbok Utnyttja de tips som st r d r P s s tt f r Du st rsta gl dje av. mopeden och slipper on diga underh lls och reparationskostnader. Lycka till i m nga bekymmersfria moped r, Motorbeteckning Sachs 50 2 S Sachs 50 2 KS Kickstart. Monterad i moped typ 1142 1237 1259 1159 1209 1239 1240 1248 1269 1279. Motortyp Encylindrig tv taktsmotor,Kylning Fartvindskyld. Cylindervolym 48 cc,Cylinderdiameter 38 mm,Slagl ngd 42 mm.
Kompression 8,Effekt 0 7 Kw 1 0 hk vid 3600 v min,Vevaxellagring 2 kullager. V xell da olja 2 v xlad i block med motor 0 2 L SAE 80. Utv xl vevaxel utg axel 1 an 10 8 1 2 an 6 87 1,Koppling Flerskivig lamellkoppling i oljebad. Startanordning Pedalstart,Motorsm rjning Tv taktsblandning 25 1 4. F rgasare Bing trottelf rg Bet 1 8 5 5 9 2 mm,Huvudmunstycke 54. N lmunstycke 1517,Trotteln l Nr 2,N lposition Sp r 2 uppifr n.
Trottel Nr 13,Luftfilter N tfilter,T ndanl ggning Bosch sv nghjulsmagnet generator. Belysningseffekt Str lkastare 15 W bromsljus 5 W bakljus 3 W. F rt ndning 1 5 2 mm,F ltbrytningsavst nd 7 11 mm,Brytaravst nd 0 4 0 05 mm. T ndstift elektrodavst nd Bosch W 175 T1 eller motsvarande 0 5 mm. H m taruttag M 10 x 1 mm, Motorbeteckning Sachs 50 3 LFS Fl ktkyld Sachs 50 3 KFS. Monterad i moped typ 1218 1228 1250 1289 1290 1252 1256 1272 1293. Motortyp Encylindrig tv taktsmotor,Kylning Fartvindskyld. Cylindervolym 48 cc,Cylinderdiameter 38 mm,Slagl ngd 42 mm.
Kompression 9,Effekt 0 7 Kw 1 0 hk vid 3500 v min,Vevaxellagring 2 kullager. V xell da olja 3 v xlad fotv xel i block med motor 0 2 L SAE 80. Utv xl vevaxel utg axel 1 an 13 4 1 2 an 8 1 1 3 an 5 43 1. Koppling Flerskivig lamellkoppling i oljebad,Startanordning Kickstart. Motorsm rjning Tv taktsblandning 25 1 4,F rgasare Bing trottelf rg Bet 1 8 5 5 9 2 mm. Huvudmunstycke 54,N lmunstycke 1517,Trotteln l Nr 2. N lposition Sp r 2 uppifr n,Trottel Nr 13,Luftfilter N tfilter.
T ndanl ggning Bosch sv nghjulsmagnet generator, Belysningseffekt Str lkastare 15 W bromsljus 5 W bakljus 3 W. F rt ndning 1 5 2 mm,F ltbrytningsavst nd 7 11 mm,Brytaravst nd 0 4 0 05 mm. T ndstift elektrodavst nd Bosch W 175 T1 eller motsvarande 0 5 mm. H m taruttag M 10 x 1 mm,Motorbeteckning Sachs 50 3 B KFS. Monterad i moped typ 1294,Motortyp Encylindrig tv taktsmotor. Kylning Fartvindskyld,Cylindervolym 48 cc,Cylinderdiameter 38 mm.
Slagl ngd 42 mm,Kompression 8,Effekt 0 7 Kw 1 0 hk vid 3500 v min. Vevaxellagring 2 kullager, V xell da olja 3 v xlad fotv xel i block med motor 0 2 L SAE 80. Utv xl vevaxel utg axel 1 an 13 4 1 2 an 8 1 1 3 an 5 43 1. Koppling Flerskivig lamellkoppling i oljebad,Startanordning Kickstart. Motorsm rjning Tv taktsblandning 25 1 4,F rgasare Bing trottelf rg Bet 1 10 110 10 mm. Huvudmunstycke 55 58,N lmunstycke 2 17,Trotteln l Nr 2.
N lposition Sp r 2 uppifr n,Trottel Nr 2,Luftfilter N tfilter. T ndanl ggning Bosch sv nghjulsmagnet generator, Belysningseffekt Str lkastare 15 W bromsljus 5 W bakljus 3 W. F rt ndning 1 5 2 mm,F ltbrytningsavst nd 7 11 mm,Brytaravst nd 0 4 0 05 mm. T ndstift elektrodavst nd Bosch W 175 T1 eller motsvarande 0 5 mm. H m taruttag Navanslutning m rkt 23 1 8,Anm rkning. H ll alltid mopeden ren D uppt cker Du l ttare eventuella skador p ett tidigt stadium Speciellt viktigt r. att utrymmet mellan kylfl nsarna p cylinder och topplock r fritt fr n lera och jord d detta i annat fall kan. orsaka att motorn blir verhettad, Innan mopeden tages i bruk b r Du g ra dig f rtrogen med samtliga reglage L s ocks v gtrafik.
f rordningen,A Frikopplingshandtag,B Justerskruvar. C Ljusomkopplare,E Kortslutningsknapp,F Frambromshandtag. G Chokereglage,H Gashandtag,Reglage forts,Fotbromspedal Fotv xelpedal V xelhandtag. V xell gen Ettans v xel ned t,och vriga upp t med fril ge. mellan ettan och tv an,Bensinkran,Reserv cirka 0 5 L.
P de mopeder 1272 1293 som har tv bensinkranar ppnas. normalt endast en N r b da r ppna f rbrukas ven reservbr nslet i. tg rder f re k rning,Tillse att r tt br nsle p fylles. Tv taktsblandning 25 1 4,Kontrollera ringtryck, Ringtryck medelv rde 2 25 kg cm vi total belastning p 90 kg fordon plus f rare. vertyga Dig om att bromsar och ljus fungerar, Start av motor 50 2 S 50 2 KS 50 3 LFS och 50 3 KFS. F rgasaren r s konstruerad att n got separat chokereglage ej beh vs Vid start av kall motor ppnas f rst. bensinkranen och d refter fl das f rgasaren Kicka sedan motorn utan gasp drag normalt just tomg ng. Sedan motorn startat och g t n gon minut kan den varvas upp. Start av motor 50 3 B KFS, ppna bensinkranen och fl da f rgasaren tryck in chokereglaget G bild 1 Vrid gashandtaget cirka 1 3. varv och kicka motorn terf r chokereglaget successivt allteftersom motorn blir varm. Vid start av varm motor beh ver som regel f rgasaren inte fl das eller chokereglaget h llas st ngt Skulle. s vara fallet torde f rgasaren reng ras och kontroll g ras att r tt munstycke r monterat. St ng alltid bensinkranen efter avslutad k rning, P Compact mopeder finns en urluftningsskruv p fr mre vre delen av ramen F re br nslep fyllning till.
hel volym 2 6 L skall denna ppnas 2 3 vara St nges efter avslutad tankning. K rningsf reskrifter, Varje ny motor beh ver en viss tid p sig att slita in de r rliga delarna mot varandra Det r d rf r viktigt att. under de f rsta 50 milen inte belasta motorn on digt h rt d v s v xla ned i backar och tungt v glag En. variation av hastighet och belastning r gynnsamt f r lager och kolvringar K r d rf r inte med fullgas annat. n under korta perioder under ink rningstiden Vid k rning i nedf rsbackar stryp aldrig gasen helt motorn. f r d f r d lig sm rjning, Munstycket beh ver normalt inte bytas efter ink rningstiden Anv nd aldrig st llbart munstycke d detta kan. skada motorn, V xla f rsiktigt och med k nsla f r motorvarvet Sparka inte in v xlarna och v xla aldrig utan att frikoppla. motorn Ovarsamma v xlingsman vrer kan ge kraftiga skador p v xell dan. L t aldrig motorn bromsa upp rullfarten i utf rsbackar genom att ha motorn frikopplad och sedan sl ppa upp. kopplingshandtaget,Allm n beskrivning och sk tself reskrifter. Framgaffel, Moped typ 1294 har oljesmord framgaffel Olja 1 5 dl SAE 30 i varje ben Demontering reng ring samt.
byte av olja b r ske med j mna mellanrum, Moped typ 1228 har olje hydraulisk framgaffel Olja 0 56 dl SAE 20 i varje ben Kontroll och byte av olja. b r ske med j mna mellanrum se sk tselplan, vriga teleskopgafflar r smorda med fett och reng res och sm rjes vid behov Teleskopgafflar som har. olackade huvudr r b r dessa anoljas d och d s att de inte rostar. Kontroll och justering av eventuellt glapp b r ske med j mna mellanrum s rskilt under ink rningsperioden. Kedjan b r gnas s rskild omtanke dels betr ffande sm rjning och dels att kedjan har r tt sp nning. Kedjan skall vid r tt sp nning p mitten an sin fria l ngd ha en r relse p 10 15 mm i h jdled Vid f r h rt. sp nd kedja f rloras motoreffekt vid f r l st sp nd kedja kan kedjan hoppa av och skada motorblocket. Str ckning av kedjan sker med str ckskruvarna A vre. bild Lossa axelmutter B vre bild och drag t,respektive lossa p str ckar skruvarna tills r tt. kedjesp nning erh lls I samband med str ckning av, kedjan b r man kontrollera att bromsen r lagom sp nd. och mopeden sp rar d v s att fram och bakhjul r,helt i linje med varandra.
Hjulinst llning kan kontrolleras med hj lp av en linjal. som h lles intill b da hjulen s h gt som m jlig B da. hjulen skall d ligga plant utmed linjalen samtidigt. nedre bild Justering sker med str ckskruvarna Gl m. inte att dra fast axelmuttrarna efter avslutad justering. Bromsjustering sker med vingmutter p bromsstagets,bakre nda respektive justerskruv p wire f r. HJUL EKRAR, kontrollera vid varje servicetillf lle att hjulekrarna inte r. l sa Speciellt noga vid 50 milaservice Skulle s vara. fallet m ste ekrarna sp nnas Detta b r d utf ras av. fackman Vid oj mnt sp nda ekrar kan bromstrumman,bli oval eller andra skador uppst p hjulen. Mopederna r utrustade med b de styr och bultl s Till. b da l sen passar samma nyckel Styrl set l ses,genom att man sv nger styret t v nster vrider p. nyckeln och trycker in l set, T ckbrickan f r bultl set m ste vridas upp s att h let.
fril gges vre bild och l set kan f ras ut och in i. hylsan utan hinder Vrid p nyckeln och tryck in,L s alltid Din moped d Du l mnar den. Hastighetsm tartransmission,Moped typ 1294 r utrustad med navansluten. hastighetsm tartransmission nedre bild vriga har,hastighetsm taruttag p motorn. P tv v xlade motorer samt p navanslutning skall vid. cirka var 300 de mil pressas in 2 3 cm fett genom fett. nippeln respektive genom h let f r transmissionskabeln. sedan denna f rst skruvats loss,Hastighetsm tartransmissionen p 3 v xlade motorer. sm rjes av v xell dsoljan,Ljusinst llning, Ur trafiks kerhetssynpunkt r det viktigaste att str lkastaren r r tt inst lld Inst llningen g res med f rare.
p fordonet som st lles s att avst ndet till en v gg blir 5 meter H rvid skall centrum av ljusfl cken fr n. helljuset tr ffa v ggen 5 cm l gre r gl dlampans str lkastarens mitt h jd ver marken Samtidigt skall. halvljuset inte ligga mer n 5 cm l gre n gl dlampans str lkastarens mitt h jd ver marken P fordon. med inbyggd str lkastare st lls reflektorn in med en skruv under str lkastarringen. Vid byte av lampa i str lkastaren f r man ej ber ra reflektorns yta en r den d blir fl ckig och l mnar s mre. ljusutbyte, N r en ny gl dlampa skall is ttas f r man inte fatta den direkt med fingrarna utan ist llet med en liten. bomullslapp d annars fett fr n fingrarna avs tter sig p gl dlampan Detta fett f rgasa av v rmen fr n. lampan och avs tter sig p reflektorn som efterhand blir matt. Sotning av avgasanl ggning cylinder kolv och topplock skall utf ras av fackman. I varje motor f rbr nns en del av sm rjoljan och bildar oljekol som p tv taktsmotorn f retr desvis avs tter. sig p kolvtoppen i utbl skanalen p cylindern i avgasr r och ljudd mpare D rifr n m ste de emellan t. avl gsnas dock senast n r motoreffekten minskar eller n r motorn tendera att fyrtakta trots att. f rgasarinst llningen r riktig, Vanligtvis r sotning n dv ndig efter cirka 300 mils k rstr cka. Oljekontroll,Kontroll av oljenin n b r ske var 100 de mil. Placera mopeden v gr tt och skruva ur oljeniv skruven. A Rinner d rvid ingen olja fram ur h len m ste,p fyllning ske Lossa d p fyllnadspluggen B P 3. v xlade motorer hastighetsm tartransmissionen och, fyll s mycket att oljan b rjar rinna fram ur h let f r niv.
Oljeslag Transmissionsolja SAE 80,Oljem ngd vid nyp fyllning 200 cm. Vid montering av p fyllningspluggen B tillse att, ventilationsh let kommer att riktas bak t d i annat fall. oljel ckage h r kan uppst, Byte av olja b r ske efter f rsta 50 milen och d refter var 600 de mil eller tv g nger om ret. Vid oljebyte skall motorn vara varmk rd Placera l mpligt k rl under motorn och skruva bort. avtappningspluggen C Luta mopeden t sidorna s att all olja t mmes Skruva d refter fast. avtappningspluggarna och fyll olja 200 cm i p fyllningsh let s som beskrives under oljekontroll. Oljekontroll avtappning och p fyllning kan ven ske genom inspektionsluckan S i kopplingsk pan. Oljeniv n skall d n r mopeden placeras v gr tt ligga cirka 2 cm under h lets undre kant. Vid omkring var 100 de mil b r luftfilterinsatsen A vre. bild och B mellersta bild tagas ur och reng ras i fotogen. och doppas i motorolja SAE 40 eller 50 samt f r droppa av. Munstycket B vre och mellersta bild skruvas ur och. bl ses rent med tryckluft vid behov se under,motorst rningar Tomg ngen st lls in med skruven C. vre och mellersta bild och d refter justeras wiren med. justerskruven vid gashandtaget s att spelet blir cirka 1 2. Fullst ndig demontering och reng ring av f rgasaren b r. utf ras av fackman vid cirka varje 600 de mil,Br nslesilar.
Bensinkranen r f rsedd med sil nedre bild som b r, reng ras emellan t s att br nsletillf rseln inte hindras. D tanken r tom skruvas kranen ur sk ljes i bensin och. bl ses d refter med tryckluft, F rgasaren till motor 50 3 B KFS har ocks br nslesil vid. anslutningsnippeln f r bensinslangen Denna frig res. genom att anslutningsnippeln skruvas loss fr n f rgasaren. Servicearbeten p t ndanl ggningen b r i m jligaste m n utf ras av. T ndinst llning,T ndningstidpunkt 1 5 2 0 mm f d,Brytaravst nd 0 40 0 05 mm. F ltbrytningsavst nd 7 11 mm,T ndningsinst llning f retages enligt f ljande. P sv nghjulet respektive vevhuset finns en markering instansad D de. b da markeringarna st mmer verens anges t ndningspunkten. 1 Brytaravst ndet nedre bild inst lles s att avst ndet r 0 40 0 05. mm vid h gsta l ge p brytarnocken kolven i vre d dpunkt. 2 Vrid sv nghjulet s l ngt tillbaka mot varvriktningen tills markeringen. p sv nghjulet kommer mitt f r streckmarkeringen p vevhuset vre. 3 I detta l ge m ste kontakterna b rja bryta r detta icke fallet kan. Moped typ 1294 r utrustad med navansluten hastighetsm tartransmission nedre bild vriga har hastighetsm taruttag p motorn P tv v xlade motorer samt p navanslutning skall vid cirka var 300 de mil pressas in 2 3 cm3 fett genom fett nippeln respektive genom h let f r transmissionskabeln sedan denna f rst skruvats loss Hastighetsm tartransmissionen p 3 v xlade motorer

Related Books