HP Officejet 7200 All in One series

Hp Officejet 7200 All In One Series-Free PDF

  • Date:20 Nov 2020
  • Views:3
  • Downloads:0
  • Pages:238
  • Size:7.62 MB

Share Pdf : Hp Officejet 7200 All In One Series

Download and Preview : Hp Officejet 7200 All In One Series


Report CopyRight/DMCA Form For : Hp Officejet 7200 All In One Series


Transcription:

HP Officejet 7200 All In One series,Gebruikershandleiding. Copyright 2004 Hewlett Packard 6 Plaats het product stevig op een. Development Company L P stabiele ondergrond, De informatie in dit document kan 7 Installeer het product op veilige. Het is in veel landen regio s wettelijk, zonder voorafgaande kennisgeving locatie waar niemand op het. niet toegestaan de volgende items te,worden gewijzigd netsnoer kan gaan staan of. kopi ren U wordt aangeraden bij, Verveelvuldiging bewerking en erover kan struikelen en waar.
twijfel eerst contact op te nemen met, vertaling zonder voorafgaande het netsnoer niet kan worden. een juridisch adviseur,schriftelijke toestemming zijn beschadigd. Overheidsdocumenten 8 Als het product niet normaal. verboden behalve zoals is, toegestaan door het auteursrecht Paspoorten functioneert dient u de Help. Immigratiepapieren voor het oplossen van,Bepaalde problemen te raadplegen. servicepapiersoorten 9 Het product is niet uitgerust met. Identificatiekenmerken onderdelen die door de, zoals kaarten of insignes gebruiker dienen te worden.
Adobe en het Acrobat logo zijn Regeringsstempels gerepareerd of vervangen Voor. gedeponeerde handelsmerken of Postzegels reparatie of. handelsmerken van Adobe Systems onderhoudswerkzaamheden. Voedselbonnen, Incorporated in de Verenigde Staten dient u contact op te nemen met. en of andere landen Cheques of concepten een bevoegd technicus. Windows Windows NT Windows opgesteld door 10 Gebruik dit product in een goed. ME Windows XP en Windows regeringsinstellingen geventileerde ruimte. 2000 zijn handelsmerken van Papieren valuta reischeques of. Microsoft Corporation die in de postwissels Waarschuwing Deze. Verenigde Staten zijn gedeponeerd Depositobewijzen apparatuur werkt niet. Werk waarop copyright van wanneer de stroom uitvalt. Intel en Pentium zijn,toepassing is,gedeponeerde handelsmerken van. Intel Corporation Veiligheidsinformatie,SD Card is een handelsmerk van. de SD Card Association Waarschuwing Stel het, Energy Star en Energy Star logo product niet bloot aan regen. zijn merken van het United States of vocht om het risico op. Environmental Protection Agency die brand of schokken te. in de Verenigde Staten zijn voorkomen,gedeponeerd,Volg altijd de standaard.
Publicatienummer Q5560 90113,veiligheidsvoorschriften bij het gebruik. Second edition,van dit product Op deze wijze,Mededeling beperkt u het risico op verwondingen. door brand of elektrische schokken,De garantie voor HP producten en. services is vastgelegd in de Waarschuwing Risico op. garantieverklaringen bij de elektrische schokken,betreffende producten Niets in deze. verklaringen dient te worden opgevat,1 Lees alle instructies in de.
als een aanvullende garantie HP kan,installatiehandleiding. niet aansprakelijk worden gehouden,aandachtig door. voor technische of redactionele fouten,2 Sluit het apparaat alleen aan op. of omissies in de verklaringen,een geaard stopcontact Neem. De Hewlett Packard Company kan contact op met een, niet aansprakelijk worden gehouden gekwalificeerd elektricien als u.
voor enige incidentele of niet weet of het stopcontact. gevolgschade in verband met of geaard is, voortvloeiende uit het verstrekken van 3 Neem alle waarschuwingen en. dit document en de software die hierin instructies die op het product. wordt beschreven of de prestaties of zijn aangegeven in acht. het gebruik van beide,4 Trek voordat u het apparaat. Opmerking Zie Technische schoonmaakt de stekker uit het. informatie voor informatie over stopcontact,voorschriften 5 Installeer en gebruik het product. niet in de nabijheid van water of,wanneer u nat bent. Inhoudsopgave,1 Overzicht met betrekking tot de HP All in One 8.
De HP All in One in n oogopslag 8,Overzicht van het bedieningspaneel 9. Overzicht van de menu s 11,Menu Faxen 12,Menu Instellingen 12. Menu Kopi ren 12,Menu Vergroten Verkleinen 13,Menu Foto 13. Menu Voorbeeldvel 13,Menu Scannen naar 14, De mogelijkheden van de HP All in One optimaal benutten met HP Image. De HP Image Zone software starten Windows 15, De HP Image Zone software starten Macintosh OS 10 1 5 of hoger 17.
De HP Image Zone software starten Macintosh OS 9 2 6 of lager 19. 2 Meer informatiebronnen 22,3 Informatie over verbindingen 24. Ondersteunde typen verbindingen 24,Aansluiten via een Ethernet verbinding 25. Aansluiten door middel van een USB kabel 25,Printer delen in Windows gebruiken 25. Printersamengebruik in Macintosh OS X gebruiken 25. Webscan gebruiken 26,4 Werken met foto s 27,Foto s overbrengen 27. Foto s overbrengen met behulp van een Windows computer 27. Foto s overbrengen met een Macintosh 28,Foto s bewerken 28.
Foto s bewerken met behulp van een Windows computer 28. Foto s bewerken met een Macintosh 29,Foto s delen 30. Foto s delen met behulp van een Windows computer 30. Foto s delen met een Macintosh 31,Foto s afdrukken 31. Foto s afdrukken met behulp van een Windows computer 32. Foto s afdrukken met een Macintosh 32,5 Originelen en papier laden 34. Originelen laden 34, Een origineel laden in de automatische documentlader 34. Een origineel op de glasplaat leggen 35,Papier voor afdrukken en kopi ren selecteren 36.
Aanbevolen papiersoorten 36,Papier dat u beter niet kunt gebruiken 36. Papier laden 37,Gebruikershandleiding 1,Papier met volledig formaat plaatsen 37. Plaats fotopapier van 10 x 15 cm 39,Briefkaarten of Hagaki kaarten plaatsen 40. Enveloppen plaatsen 41,Andere papiersoorten plaatsen 41. Papierstoringen voorkomen 43, 6 Een geheugenkaart of PictBridge camera gebruiken 44.
De geheugenkaartsleuven en de camerapoort 44, Digitale afbeeldingen overbrengen naar de computer 46. Foto s afdrukken vanaf een voorbeeldvel 47,Een voorbeeldvel afdrukken 47. Het voorbeeldvel invullen 48,Een voorbeeldvel scannen 49. Afdrukopties voor foto s instellen 49, Afdrukopties voor foto s instellen met het menu Foto 50. Afdrukopties voor foto s wijzigen 51, Nieuwe standaardinstellingen voor afdrukopties voor foto s vastleggen 52.
Foto s rechtstreeks vanaf een geheugenkaart afdrukken 52. Afzonderlijke foto s afdrukken 52,Afdrukken zonder rand 53. Selectie van foto s opheffen 53, Foto s afdrukken vanaf een digitale camera die compatibel is met PictBridge 53. De huidige foto afdrukken 54,Een DPOF bestand afdrukken 55. 7 De kopieerfuncties gebruiken 56,Het kopieerpapierformaat instellen 56. De kopieerpapiersoort instellen 57, De snelheid of kwaliteit van het kopi ren verhogen 59.
Een invoerlade selecteren om te kopi ren 59,Meerdere kopie n van hetzelfde origineel maken 60. Een zwart witdocument van twee pagina s kopi ren 61. Dubbelzijdige kopie n maken 61,Een randloze kopie van een foto maken 62. Een foto naar een volledige pagina kopi ren 63, Een foto meerdere malen op dezelfde pagina kopi ren 64. Het formaat van een origineel aanpassen zodat het op papier van Letter. of A4 formaat past 65, Het formaat van een origineel aanpassen met aangepaste instellingen 65. Een document van Legal formaat kopi ren op Letter papier 66. Een verbleekt origineel kopi ren 67, Een document kopi ren dat al diverse malen is gefaxt 67.
Lichte gedeelten van de kopie verbeteren 68,Een poster maken 69. Een opstrijkpatroon in kleur voorbereiden 69,De standaardkopieerinstellingen wijzigen 70. Het kopi ren stoppen 71,8 De scanfuncties gebruiken 72. Naar een toepassing scannen 73,Een origineel scannen USB aansluiting 73. Een origineel scannen netwerkaansluiting 73,2 HP Officejet 7200 All In One series.
Inhoudsopgave, Een scan verzenden naar een HP Instant Share bestemming 74. Een gescande afbeelding met vrienden en familieleden delen USB. verbinding 74, Een gescande afbeelding met vrienden en familieleden delen. netwerkverbinding 75,Een scan naar een geheugenkaart verzenden 76. Een scan naar een geheugenkaart verzenden die in de HP All in One. USB verbinding is geplaatst 76, Een scan naar een geheugenkaart verzenden die in de HP All in One. netwerkverbinding is geplaatst 76,Het scannen stoppen 76.
9 Afdrukken vanaf de computer 77,Afdrukken vanuit een softwaretoepassing 77. Afdrukinstellingen wijzigen 78,Windows gebruikers 78. Macintosh gebruikers 79,Een afdruktaak stoppen 79,Een afdruktaak stoppen via de HP All in One 79. 10 De fax installeren 80, Situatie A Aparte faxlijn er worden geen gespreksoproepen ontvangen 81. Situatie B De HP All in One installeren als er sprake is van een DSL lijn 82. Situatie C De HP All in One installeren als er sprake is van een. telefooncentrale PBX of een ISDN aansluiting 83, Situatie D De fax installeren als er sprake is van een lijn voor specifieke.
belsignalen 83,Situatie E Een gedeelde spraak faxlijn 85. Situatie F Een gedeelde spraak faxlijn met voicemail 86. Faxinstellingen testen 87,11 De faxfuncties gebruiken 89. De HP All in One instellen om faxen te ontvangen 89. Kies de aanbevolen antwoordmodus voor uw installatie 90. De antwoordmodus instellen 91,Een faxbericht verzenden 91. Een basisfax verzenden 92,Bevestigingsrapporten voor faxen afdrukken 92. Dubbelzijdige originelen verzenden 93, Een faxbericht handmatig via een telefoon verzenden 94.
Een faxbericht verzenden met Opnieuw kiezen 94,Een faxbericht verzenden met snelkiesnummers 95. De verzending van een fax plannen 95,Een geplande fax annuleren 96. Een fax verzenden vanuit het geheugen 96, Een faxbericht verzenden met behulp van handsfree kiezen 96. Een faxbericht ontvangen 97, Aantal keren rinkelen instellen voordat wordt opgenomen 97. De HP All in One instellen voor het enkel of dubbelzijdige afdrukken. van faxberichten 98,Een faxbericht handmatig ontvangen 99.
Een fax opvragen voor ontvangst 99,Datum en tijd instellen 100. Gebruikershandleiding 3,De faxkopregel instellen 101. Tekst en symbolen invoeren 101, De tekst invoeren met behulp van het toetsenblok op het. bedieningspaneel 101,Rapporten afdrukken 102,Foutrapporten voor faxen afdrukken 102. Overige rapporten afdrukken 103,Snelkiezen instellen 103.
Snelkiesnummers instellen 104,Snelkiesgroepen maken 104. Snelkiesnummers bijwerken 105,Snelkiesnummers verwijderen 105. De faxresolutie en de instellingen voor Lichter Donkerder wijzigen 105. De faxresolutie wijzigen 105,De instelling Lichter Donkerder wijzigen 106. Nieuwe standaardinstellingen instellen 107,Faxopties instellen 107. Het papierformaat voor ontvangen faxberichten instellen 107. Kiezen met toon of puls 107,Het volume aanpassen 108.
Faxen doorsturen naar een ander nummer 108,Het doorsturen van faxen annuleren 109. De instelling Antwoorden op rinkelsignaal specifieke belsignaal. wijzigen 109, Automatisch opnieuw kiezen bij bezet of onbeantwoord 110. Automatische verkleining voor binnenkomende faxberichten instellen 110. Backup faxontvangst instellen 110,De foutcorrectiemodus gebruiken 111. De faxsnelheid instellen 112, De faxen in het geheugen opnieuw afdrukken of verwijderen 112. Faxen via Internet 113,Een faxtaak stoppen 114,12 HP Instant Share gebruiken 115.
Overzicht 115,Aan de slag 116, Afbeeldingen verzenden met behulp van uw HP All in One 116. Foto s verzenden vanaf een geheugenkaart 116,Een gescande afbeelding verzenden 118. Afbeeldingen verzenden via de computer 120, Afbeeldingen verzenden met de HP Image Zone software Windows 120. Afbeeldingen verzenden met de HP Instant Share clientsoftware. Macintosh OS X versie 10 2 en hoger 121, Afbeeldingen delen met HP Image Zone Macintosh OS X ouder dan. versie 10 2 123, Afbeeldingen delen met de HP Director Macintosh OS 9 123.
13 Uw netwerken instellen 125, Van een USB aansluiting overschakelen op een netwerkverbinding 125. Een aanbevolen Ethernet netwerk kiezen 125, Een Ethernet verbinding met een vast netwerk met Internet toegang. via een DSL lijn of de kabel 126,4 HP Officejet 7200 All In One series. Inhoudsopgave, Een Ethernet verbinding met een vast netwerk met Internet toegang. via een modem 127, Een Ethernet verbinding met een bekabeld netwerk zonder Internet 128.
Een Ethernet verbinding met een draadloos netwerk 128. Het apparaat aansluiten op een Ethernet netwerk 128. Wat hebt u nodig 129,De HP All in One aansluiten 130. De software voor een netwerkverbinding installeren 130. Voor Windows 131,Voor Macintosh 132,Andere computers aansluiten 132. Uw netwerk beheren 132, Het bedieningspaneel van de HP All in One gebruiken 132. De interne webserver gebruiken 134,Definities voor de configuratiepagina 135. Woordenlijst van netwerktermen 141,14 Benodigdheden bestellen 144.
Papier transparanten of ander afdrukmateriaal bestellen 144. Inktpatronen bestellen 144,Accessoires bestellen 145. Overige benodigdheden bestellen 145,15 De HP All in One onderhouden 147. De HP All in One reinigen 147,De glasplaat reinigen 147. De binnenkant van de klep reinigen 148,De buitenkant reinigen 148. Geschatte inktniveaus controleren 149,Een zelftestrapport afdrukken 150.
Werken met inktpatronen 151,De inktpatronen hanteren 151. De inktpatronen vervangen 152,Een foto inktpatroon gebruiken 156. Een grijze foto inktpatroon gebruiken 156,De inktpatroonbeschermer gebruiken 156. Een scan verzenden naar een HP Instant Share bestemming 74 Een gescande afbeelding met vrienden en familieleden delen USB

Related Books