GLOBALISASI SEBAGAI SATU KOLONIALISME BENTUK BARU DAN

Globalisasi Sebagai Satu Kolonialisme Bentuk Baru Dan-Free PDF

  • Date:15 Nov 2019
  • Views:100
  • Downloads:0
  • Pages:9
  • Size:577.91 KB

Share Pdf : Globalisasi Sebagai Satu Kolonialisme Bentuk Baru Dan

Download and Preview : Globalisasi Sebagai Satu Kolonialisme Bentuk Baru Dan


Report CopyRight/DMCA Form For : Globalisasi Sebagai Satu Kolonialisme Bentuk Baru Dan


Transcription:

periphery yang memiliki pelbagai aspek sumber akan dikaitkan bagi membuktikan tentang. keberkesanan model tersebut dalam menjelaskan tentang kolonialisme yang wujud dalam era. globalisasi dan alat alat yang dikatakan diguna oleh negara maju secara tidak langsung seperti MNCs . WTO peranan organisasi antarabangsa seperti Bank Dunia dan IMF Selain itu juga hasil daripada. fenomena yang berlaku kesan kesan daripada keadaan tersebut akan dilihat terutamanya dalam. prospek negara sedang membangun dan negara mundur yang dikatakan mampu menjejaskan. kestabilan ekonomi serta kedaulatan sesebuah negara . 2 Globalisasi dan kolonialisme dan hubungkait dengan teori Modern World System. Apabila berlaku keterbukaan dari aspek sempadan setiap negara samada negara kaya atau mundur. akan berdepan dengan ruang yang dikatakan lebih bebas terutamanya dari aspek teknologi dan. pengaliran kepentingan ekonomi Namun apabila keterbukaan ini terlalu digunakan sepenuhnya. oleh negara yang mempunyai modal yang banyak iaitu negara maju keatas negara mundur maka. ianya telah ditafsirkan sebagai satu kolonialisme bentuk baru Menurut Chossudovsky 2007 Pada. abad kedua puluh penaklukan negara bermaksud kawalan ke atas aset produktif buruh sumber. asli Tidak ada keperluan untuk menjajah negara atau menghantar serangan tentera seperti yang. dilakukan oleh imperialis terdahulu , Menurut Wallerstein world system adalah sistem sosial yang mempunyai sempadan stuktur ahli. kumpulan peraturan legitimasi dan kepaduan Carlos A Mart nez Vela 2001 Melihat kepada. aspek model yang diutarakan oleh Wallerstein telah jelas melihat pembahagian keupayaan negara. kepada tiga bahagian yang mana negara yang memiliki modal atau dana yang kukuh merupakan. negara maju atau Core manakala negara yang memonopoli sumber asli dan buruh merupakan. negara yang mundur Periphery dan sedang membangun semi Periphery Rujuk Rajah 1 di. lampiran Melalui pendekatan imperialisme melalui pembahagian kelompok model ini melihat. negara berkuasa dan kaya core mendominasi dan mengeksploitasi negara yang lemah dan miskin. peripheral , Pada abad yang menuju kepada perkembangan idea globalisasi model ini telah memberi kesan. apabila negara maju merasakan keupayaan mereka adalah tinggi untuk mempengaruhi dan. menguasai negara yang mundur untuk memenuhi keperluan yang dianggap penting Manakala. negara mundur pula bertanggapan mereka perlu bergantung dengan negara maju bagi. membangunkan tahap mereka kepada keadaan yang tidak stabil Peluang yang diambil oleh negara. maju membawa kepada perdagangan yang tidak stabil Di dalam model ini telah jelas menunjukkan. keadaan yang wujud di dalam era globalisasi yang dimanfaatkan oleh negara maju Keadaan tersebut. telah memberi gambaran tentang ancaman kepada kedaulatan negara dunia ketiga sekiranya. kebergantungan terhadap negara maju tinggi Wallerstein 1976 . 3 Alat alat Kolonialisme bentuk Baru, Globalisasi merupakan produk yang dihasilkan oleh negara negara maju dunia dalam usaha. memastikan negara negara lain sentiasa berada di bawah pengaruh mereka Aktor aktor globalisasi. yang akan di beri tumpuan di dalam kajian ini adalah MNCs WTO IMF dan World Bank yang. memainkan peranan dalam bidang ekonomi global , Proceeding of the International Conference on Social Science Research ICSSR 2013 e ISBN 978 967 . 11768 1 8 4 5 June 2013 Penang MALAYSIA Organized by WorldConferences net 1319. i Syarikat Multinasional MNCs , MNCs umumnya ialah syarikat perbadanan yang beroperasi sama ada di dua ataupun lebih daripada.
dua buah negara asing secara serentak melalui usaha sama subsidiari milik penuh dan cawangan. yang dikawal oleh satu perbadanan induk Kebanyakkan MNCs adalah dimiliki oleh negara maju. seperti Amerika Syarikat US dan Kesatuan Eropah EU yang mana mempunyai dana yang banyak. dan kukuh dan sering mencari ruang pelaburan di negara dunia ketiga bagi memperoleh sumber asli. yang banyak dan sumber buruh yang murah bagi meminimumkan kos dan memaksimumkan. keuntungan Agenda yang dibawa oleh MNCs adalah merupakan agenda moden yang sangat. diperlukan oleh negara yang kurang berdepan dengan pembangunan seperti elemen teknologi . kepakaran pelaburan bagi menambah pendapatan negara dan banyak lagi . Namun MNCs secara jelasnya akan cuba untuk meneliti ruang yang ada agar mereka dapat mencapai. matlamat yang sebenar mereka iaitu mengaut keuntungan Banyak analisis ekonomi antarabangsa. berpendapat bahawa MNCs memiliki tiga perkara yang mampu mengukuhkan keupayaan mereka. iaitu peningkatan kecanggihan ekonomi pembangunan mobiliti modal dan keupayaan mengawal. negara bangsa dengan menggunakan kunci sesuatu industri Carriere 2000 . Bagi negara yang kurang membangun mereka amat memerlukan penglibatan MNCs masuk ke. negara mereka agar pelaburan secara terus dapat menambahkan pendapatan negara namun. mereka terpaksa berdepan dengan risiko pengaliran matawang yang tidak seimbang di dalam. perdagangan kerana keperluan untuk mengukuhkan kedaulatan dan kestabilan negara dan juga. untuk memenuhi permintaan masyarakat umum Apabila sesebuah negara memberi kebenaran. kepada kemasukan pelaburan ianya merupakan langkah awal untuk negara maju memonopoli. kepentingan negara terbabit Kelemahan dalam pengetahuan berhubung dengan ekonomi akan. memabawa kesan buruk kepada negara dunia ketiga kerana MNCs yang bertapak di negara terbabit. mampu untuk memberi tekanan kepada kerajaan juga , Kewujudan MNCs di negara Dunia Ketiga untuk tujuan membangunkan ekonomi telah meyebabkan. mereka terlaku bergantung kepada MNCs Ini kerana kebanyakkan modal dan teknologi adalah. datangnya dari MNCs telah meyebabkan negara membangun bergantung kepada negara maju demi. kemajuan ekonomi Pergantungan ini pastinya memberi impak negatif kepada negara Dunia Ketiga. kerana segala keputusan seperti pemilikan sepenuhnya aset perjalanan syarikat serta keuntungan. dalam perniagaan terletak sepenuhnya kepada syarikat induk di negara maju Kesannya. menyebabkan negara Dunia Ketiga mengikut sahaja halatuju dan keputusan dari dari syarikat negara. maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat Contohnya Malaysia masih bergantung kepada teknologi. dalam penghasilan komponen komponen penting dalam pembuatan kenderaan khususnya dari. Jepun , ii Organisasi Kewangan Antarabangsa World Bank dan IMF. Bagi mengawal sistem kewangan dunia World Bank dan IMF ditubuhkan di bawah Bretton Woods. System ketika Perang Dunia Kedua Dua badan ini berperanan mengurustadbir sistem kewangan. dunia dan menjadi pemantau ekonomi yang utama IMF memberikan pinjaman untuk jangka masa. pendek iaitu sekiranya mengalami krisis matawang manakala World Bank pula menyediakan. pinjaman untuk jangka masa panjang iaitu berbentuk pinjaman pembangunan . Proceeding of the International Conference on Social Science Research ICSSR 2013 e ISBN 978 967 . 11768 1 8 4 5 June 2013 Penang MALAYSIA Organized by WorldConferences net 1320. Kedua organisasi ini mendapat modal daripada kuota pembayaran yuran daripada negara yang. menjadi anggota mereka Kuota yang tertinggi akan memiliki undian yang tertinggi Amerika Syarikat. yang memiliki undian yang tertinggi dalam IMF and Bank Dunia America yang berkuasa memilih. presiden badan terbabit dan presiden dilantik adalah warganegara Amerika Wade 2002 Terdapat. juga Gentleman agreement di antara Negara Amerika dan Negara negara Eropah di mana IMF. diketuai oleh wakil daripada benua Eropah dan Bank Dunia diketuai orang Amerika Swedberg 1986 . menyatakan secara tradisinya Presiden Bank Dunia adalah warganegara Amerika manakalah. pengarah urusan IMF adalah di kalangan orang Eropah . Inilah kekuatan negara maju untuk menguasai negara dunia ketiga melalui organisasi yang dibentuk. melalui pakatan negara yang setaraf dengan mereka Malahan penguasaan organisasi oleh negara. maju telah memberi ruang kepada mereka untuk melemahkan negara mundur yang terlibat di dalam. aktiviti pinjaman yang dicipta oleh mereka Negara mundur yang membuat pinjaman akan. mengalami situasi apabila mereka tidak mampu untuk melangsaikan hutang dan akibatnya negara. yang berkuasa akan mencampuri setiap urusan dalaman negara Antara negara yang terlibat di. dalam elemen pinjaman ini adalah seperti Indonesia Afghanistan Ghana Nicaragua dan banyak lagi . Badan ini menjadi kolonialisme apabila ruang yang diambil untuk melemahkan kedudukan negara. mundur dan mengambil kepentingan negara tanpa sekatan . iii World Trade Organization WTO , Selain itu negara maju juga berpengaruh di dalam WTO yang mana merupakan badan yang. bertanggungjawab dalam menguruskan perjalanan perdagangan dunia Kebebasan dalam. perdagangan dan ekonomi membawa kepada pengurangan kawalan perdagangan dan menjadikan. sistem ekonomi dunia yang semakin bebas Menurut Ravenhill 2006 General Agreement on Tariff. and Trade GATT yang diketuai Amerika Syarikat khususnya yang kemudiannya di kembangkan. kepada World Trade Organisation WTO merupakan mekanisme untuk memastikan negara negara. mengurangkan kawalan dan mengurangkan tarif mereka Sempadan negara juga secara relatifnya. terbuka dan terdapat pergerakan modal yang besar , Matlamat WTO adalah untuk mengurangkan halangan cukai dan bukan cukai dikalangan negara ahli. dalam dunia ekonomi global yang wujud dalam era globalisasi Namun yang demikian WTO telah. menjadi isu apabila penglibatan mereka mampu memberi kemungkinan kepada negara untuk. kehilangan kedaulatan ancaman kepada pasaran persekitaran buruh dan sumber apabila. penghapusan cukai dikenakan Ini kerana keadaan ini memberi kebebasan kepada negara maju. untuk menikmati pasaran yang liberal dengan agenda kepentingan sendiri . Fenomena ini telah membawa kesan terutamanya kepada negara dunia ketiga yang menerima kesan. daripada globalisasi dunia yang digunakan oleh negara maju untuk memenuhi kehendak mereka . 4 Kesan kolonialisme bentuk baru kepada negara sedang membangun dan mundur. i MNCs, Dalam globalisasi ekonomi telah berlaku peningkatan secara tidak langsung dalam kebergantungan.
perniagaan contohnya pelaburan asing di dalam aktiviti ekonomi sesebuah negara Globalisasi juga. sering dikaitkan dengan liberalisasi iaitu keterbukaan ekonomi sesebuah negara kepada negara . negara yang lain Cogan kata pembentukan dunia tanpa sempadan telah menimbulkan pelbagai. Proceeding of the International Conference on Social Science Research ICSSR 2013 e ISBN 978 967 . 11768 1 8 4 5 June 2013 Penang MALAYSIA Organized by WorldConferences net 1321. implikasi yang tidak dijangkakan Antara kesan globalisasi dalam ekonomi ialah mewujudkan. persaingan antara industri tempatan dengan syarikat syarikat luar pengeksploitasian sumber dan. pasaran ketidakseimbangan pendapatan perkapita di antara negara maju dan negara membangun. dan kesan daripada pemindahan teknologi Mingguan Malaysia 2001 . Negara maju dan MNCs telah menguasai ekonomi kebanyakan negara membangun memandangkan. mereka mempunyai sumber modal yang banyak serta pasaran yang luas Kemasukan MNCs. menyebabkan firma dan syarikat tempatan dalam sesebuah industri semakin berkurangan atas. faktor tidak berdaya saing dan tepaksa tersisih keluar daripada pasaran Selain itu ia juga. menyebabkan pasaran tempatan menjadi semakin kecil kerana pasaran telah mula dimonopoli oleh. syarikat asing , Kesan seterusnya ialah pengeksploitasian sumber baik dari segi sumber bahan mentah mahupun. buruh Kebanyakan negara membangun memmpuyai sumber bahan mentah yang banyak dan. eksport komoditi ini penting dalam pertumbuhan ekonomi negara membangun Namun dalam. memasarkan bahan bahan mentah ini mereka terpaksa berhadapan dengan manipulasi negara . negara pengguna terutama barat MNCs telah menguasai sebahagian besar daripada bidang. pengeluaran dan perdagangan di negara membangun Mereka selalunya mengaut keuntungan yang. banyak dengan membayar upahan yang rendah dan menjual mahal hasil pengeluaran syarikat. mereka Ini secara tidak langsung akan menyebabkan negara membangun sukar untuk. meningkatkan taraf ekonomi negara Syarikat asing juga selalunya mengaut keuntungan yang banyak. dengan membayar upahan yang rendah dan menjual hasil pengeluaran syarikat mereka dengan. harga yang tinggi Contohnya MNCs telah menguasai sebahagian besar daripada bidang pengeluaran. dan perdagangan di negara membangun Utusan Malaysia 2000 . Walaupun ada prinsip timbal balik dalam perdagangan namun ia tidak diamalkan dalam erti. kata yang sebenar Ini kerana walaupun negara membangun mendapat pulangan dari hasil eksport. mereka namun ia tidak setara dengan keuntungan yang diperolehi oleh negara maju apabila menjual. barangan siap Pelaksanaan prinsip timbal balik adalah tidak memuaskan kerana pasaran mereka. hanya terhad ke negara maju dan akhirnya negara membangun kehilangan kuasa tawar menawar. dan peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan dari barangan eksport mereka tidak akan. tercapai Ketidakseimbangan kekayaan dunia menunjukan negara miskin semakin miskin dan negara. kaya semakin kaya Menurut laporan Human Development Report 2000 meskipun terdapat. pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi dalam era globalisasi namun tidak semua negara. mampu menikmatinya Ini kerana hanya mereka yang berdaya saing sahaja mampu bertahan dan. memaksimumkan keuntungan dalam era ekonomi global Mingguan Malaysia 2001 . Struktur ekonomi antarabangsa pada era globalisasi ini tidak lebih daripada menguntungkan negara. maju sahaja Dalam hal ini dilihat bahawa kekayaan ekonomi tidak diagih secara adil Ini terbukti. apabila wujud keadaan di mana sebahagian besar ekonomi. GLOBALISASI SEBAGAI SATU KOLONIALISME BENTUK BARU DAN KESAN KEPADA EKONOMI Nurul Hasliza Mohd Razmin Nur Izzati Mohamad Anuar Nur Dalila bt Mat Yusoff Nik Malini Nik Mahdi Lecturer Faculty of Entrepreneurship and Business Universiti Malaysia Kelantan City Campus Pengkalan Chepa Locked Bag36 16100 Kota Bharu Kelantan MALAYSIA ABSTRAK Kolonialisme adalah amalan perluasan kuasa dan penguasaan

Related Books