FIN DK N D GB Skruvat

Fin Dk N D Gb Skruvat-Free PDF

  • Date:29 Aug 2020
  • Views:7
  • Downloads:0
  • Pages:6
  • Size:3.88 MB

Share Pdf : Fin Dk N D Gb Skruvat

Download and Preview : Fin Dk N D Gb Skruvat


Report CopyRight/DMCA Form For : Fin Dk N D Gb Skruvat


Transcription:

Engine model Cougar 2 0i 16V ZETEC Probe 2 2i,Rio 1 6 CVVT 2005 G4ED FORD. Pride 1 3i Moottorityyppi FORD,Elantra XD2 0 2001 G4GC. Leo 1 5i Motortyp,Carens 2 0 DOHC 2005 G4GC,Carens 2 0 EX 2005 K5A. 323 1 6i m servo,Cerato 2 0 EX 2005 G4GC,323 1 6i kombi 1990 2WD 4WD. Cerato 1 6 G4ED,323 1996 1998 1 3 1 3 16V B3,Garantin r ej i kraft i dessa fall KIA.
kylarcement anv ndes Matrix 2001 1 6i 16V 1 8i 16V. det finns iss rja i kylsystemet Lantra 1996 1 6i 16V 1 8i 16V. det finns luft i systemet Lantra 1996 1 5i 1 6i, kylv tskan finns i otillr cklig m ngd i30 2 0 2008 G4GC. kylv tskan r smutsig Elantra XD 2 0 2001 G4GC Elantra 2 0i 16v. Elantra 1996 1 6i 16V 1 8i 16V Coupe 2 0i 16V Voyager 2 4i 16v. v rmaren ansluts till intermittent pulserande sp nning CRYSLER. Elantra 1996 1 5i 1 6i HYUNDAI,Avbrott kan ske i v rmeelementet om. Coupe GK 2 0 2002 G4GC,Varning F Midi D 4x4 4FD1, t tt intill snabbkopplingsdonet som m jligt Midi D 4FD1. med kopplingsledningarna fixeras med de medf ljande kl mmorna s MX 5 1 8 BP WFR 12 WFS 12. B2000 B2200 ISUZU, 6 D skarvning sker med hj lp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna. G ller ven turboaggregat Anv nd annars Calix Str lningsskydd 929 1988 2 2 2 2i. 626 2 2i 12V, eller r i r relse Avst ndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm.
626 1983 1987 1 6 1 8 2 0, 5 Inga delar av installationen f r ber ra s dana motordelar som uppv rms 323 1987 1 3 E3. Skadad sladd m ste omedelbart bytas KB 28 KB 48, 4 Unders k sladden regelbundet med avseende p skador eller ldring ISUZU. Sportage 2 0i 2004 FE, 3 Anv nd endast Calix MS kabel f r anslutning till eln tet Sephia 1 8i. h lje karosseriet och nda fram till det jordade uttaget Leo 1 8i. att den inv ndiga jordf rbindelsen r genomg ende fr n motorv rmarens Clarus 2 0i 16v Scoupe 1 5i 12V Alfa. 2 Motorv rmaren f r endast anslutas till jordat uttag Det m ste alltid tillses Clarus 1 8i 16v Matrix 1 6 2007 G4ED. 1 Anv nd alltid frostskyddsv tska i kylsystemet KIA Trooper UBS16 2 3 Aircond Elantra 1 6 2001 G4ED. E Viktigt Coupe 1 6 2002 G4ED,Accent 1 6, sjudande h rs n r vattnet kokar p v rmeelementets yta. Accent 1 4 2006 G4EE, 4 Kontrollera v rmaren genom att koppla den till ett jordat uttag Ett svagt Accent 1 3i 12v.
3 Kontrollera t tningar ven med varm motor HYUNDAI Tribute 2 0 2001 YF. st ndselementen brinner av omedelbart om det hamnar i luft MAZDA. 2 F rs kra Dig om att all luft avl gsnats fr n kylsystemet eftersom mot Transit Connect 1 8 ZETEC EYPA. 1 Kontrollera att det finns tillr ckligt med kylv tska Maverick 2 0 2004 ZETEC. D Provk rning Focus 2 0i 16V ZETEC, 1 Se separat bifogad monteringsinstruktion 1300 Focus 1 8i 16V ZETEC. 323 1980 FORD,C Montering av apparatintag,MAZDA Trooper UBS17 2 6. motorn och kontrollera att inget l ckage f rekommer Trooper UBS16 2 3. 5 Fyll p kylv tska och lufta ur kylsystemet Se instruktionsboken K r Campo TF16 2 3. centrummuttern bild C OBS tdragningsmoment 3 5 Nm ISUZU. ytterkant gradas s att inte O ringen skjuvas s nder Drag d refter till. h let Se till att inte O ringen skadas Om det r n dv ndigt m ste h lets. 4 Anbringa n gra droppar motorolja p O ringen och stick in v rmaren i. Det r mycket viktigt att kopplingen utf res p detta s tt Sonata 2 0i 16V 2 4i. Scoupe 1 5i 8V Orion 1 8i ZETEC, n gra droppar olja p O ringen Detta underl ttar sammankopplingen. Pony 1 3 1 5i Orion 1 6i 1992 ZETEC, O ringen t tar ordentligt och inget mellanrum kvarst r OBS Anbringa Fiesta 1 8i 1 8 XR2i ZETEC. snabbkopplingen mellan motorv rmare och kabel helt i botten s att 1600 1800. Lantra 1995 1 5i 1 6i 1 6i 16V 1 8i Escort 1 8i 1 8 XR3i ZETEC. 3 Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorv rmaren Skjut ihop 929 1987 1 8 2 0 2 0i. 16V Escort 1 6i 1992 ZETEC, Brickan vrider sig d och kan borttagas med en polygript ng 626 1982 B2600i 1990.
Elantra 1995 1 5i 1 6i 1 6i 16V 1 8i FORD, kan utf ras genom att man med en dorn el dyl sl r p brickans kant MAZDA MAZDA. 2 Demontera t tningsbrickan som t cker det h l som utvisas p bild Detta. 1 Tappa ur kylv tskan,B Montering av v rmaren,ej detalj tergivna. lera att samtliga ing ende detaljer enligt punkt A finns versiktsbilder. A L s igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet Kontrol. F r v ra produkter l mnas 3 rs garanti r knat fr n f rs ljningsdatum Ga PRODUKT TYP 10 03 29. rantin omfattar fabrikations och materialfel Skador som orsakats av felaktig. A montering och sk tsel ers ttes ej Garantiers ttning enligt svensk praxis kan. M5T 194A IP46, endast beropas tillsammans med ink pskvitto varav framg r varutyp datum. och f rs ljningsst lle Vid eventuell reklamation s ndes den felaktiga varan eller. EFFEKT 550W 230V, i f rekommande fall utbytbar defekt detalj tillsammans med kvitto enligt ovan. och genom terf rs ljarens f rsorg till CALIX AB Box 5026 63005. ESKILSTUNA,MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET, Takuu on voimassa 3 vuotta ostop iv st lukien Takuu koskee valmistus aine EINBAUHINWEISE ASSEMBLY INSTRUCTIONS.
ja rakennevirheit Vahinkoja jotka aiheutuvat virheellisest asennuksesta tai. hoidosta emme korva Takkukorvaus voidaan suomalaisen k yt nn n muukaan. esitt ainoastaan ostokuitin yhteydess mist ilmenee p iv ys tavaratyyppi ja. myyntipaikka Mahdollisessa korvausvaatimustapauksessa l hetet n viallinen. laite tai vaihdettavissa oleva viottunut osa sek ostokuitti j lleenmyyj lle joka. toimittaa sen maahantuojalle, For vore produkter gives 3 rs garanti regnet fra salgsdato til forbruger Garantien. omfatter fabrikationsfejl og materialfejl Skader som er for rsaget af fejlmontering. fejlbrug eller vold erstattes ikke Garantierstatning i henhold til dansk praksis. Forbrugeren skal freml gge kvittering for varen med dato og salgssted anf rt. Ved eventuel reklamation sendes den defekte del sammen med kvittering til. forhandleren som beseger denne videresendt til import ren. GARANTI DECLARATION OF CONFORMITY, For v re produkter gis garanti i henhold til gjeldende kj pslov Garantien. according to the, omfatter fabrikasjons og materialfeil Skader for rsaket ved feil behandling. Low Voltage Directive 73 23 EEC the EMC Directive 89 336 EEC including amend. eller montering erstattes ikke Garantierstatning i henhold til norsk praksis kan. ments by the CE marking Directive 93 68 EEC, kun p regnes ved presentasjon av datostemplet kvittering som m inneholde. varetype dato og forhandler Ved eventuell reklamasjon sendes den defekte. del sammen med innkj pskvitteringen til forhandleren som bes rger denne. Engine preheater,Type designation,Inlet cable MK,videresendt til import ren.
Mains supply cable MS, C The following harmonised European standards or technical specifications have been. GARANTIE applied, Wir bernehmen f r unser Produkt eine Garantie von 36 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie fasst Material und Herstellungsfehler um Von der Garantie sind Standards Test reports issued by Regarding. Sch den die auf unsachgem ssen Einbau oder Gerbrausch zur ckzuf rhen SS 433 07 90 SEMKO electrical safety. EN 60 335 1 SEMKO electrical safety, sind ausgenommen Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Ger t oder Teil. zusammen mit der Originalrechnung Ihrem Calix H ndler Der H ndler leitet. EN 60309 1 2 1992,CENELEC HD 22,electrical safety,electrical safety. das Ger t Teil an den Importeur weiter Die Garantie hat nur G ltigkeit wenn CEE 7 SEMKO electrical safety. Artikel Kaufdatum und Verkaufstelle auf der Originalrechnung spezifiziert sind EN 50 081 1 1992 SEMKO EMC emission. Alle anderen Anspr che sind aus dieser Garantie ausgeschlossen soweit nicht EN 50 082 1995 SEMKO EMC immunity. unsere Haftung zwingend vorgeschrieben ist, The products comply with the LVD safety standards as per above.
WARRANTY We have an internal production control system that ensures compliance between the. Our products are covered by a 36 month warranty commencing on the date manufactured products and the technical documentation. of purchase The warranty applies to defects in material or manufacture This The products comply with the harmonised EMC standards as per above. warranty does not cover defects arising from incorrectassembly or installation The products is CE marked in 96. or from inappropriate use In case of a claimunder this warranty return the. As manufacturer we declare under our sole responsibility that the equipment follows. defective item part together with the receipted invoice to your Calix dealer. the provisions of the Directives stated above,Eskilstuna Januari 31 2006. Rekomenderad inkopplingstid f r motorv rmare,Recommended connection period for engine heater. Empfehlte Einschaltdauer f r Motorw rmer,Bo Norlin President. C 20 C 10 C 5 C 0 C 10 C, Postadress Tel 46 0 16 10 80 00 E mail info calix se teknik calix se. Hours 3 2 1 5 1 1 Box 5026 Fax 46 0 16 13 41 19 Internet www calix se. Artikelnummer 2200031 S 630 05 Eskilstuna Sweden,M5T 194A M5T 194A.
DEUTSCH SUOMI, A Einbauhinweise sorgf ltig durchlesen S mtliche Details inclusive Zube A Tutustu asennusohjeesseen huolellisesti ja tarkista ett kaikki kohdassa. h r laut Pkt A kontrollieren Nur zur bersicht keine Wiedergabe von A Read the assembly instructions carefully Check that all parts and fittings. A mainitut osat ovat mukana Yleiskuvia ei yksityiskohtaisia. Einzel heiten illustrated under A are included Survey view only without detailed. reproduction B L mmittimen asennus, B Einbau des Heizelementes 1 Poistakaa j hdytt j nneste. 1 K hlwasser ablassen B Installation of the heater 2 Poistakaa kuvassa osoitettua reik peitt v tiivistelevy esim ly m ll. 2 Verschlu der Bohrung im Motorblock herausnehmen Bild Dazu mit 1 Drain the coolant vasaralla ja jollakin ter asella levyn reunaa Levy v ntyy t ll in ja. schmalem Werkzeug Dorn seitlich auf den Verschlu schlagen bis 2 Remove the frost plug which covers the hole as shown in the figure This voi daan helposti poistaa pihdeill. dieser sich schr g stellt Danach mit Zange herausnehmen Bild B can be done by knocking the edge of the plug with a drift or similar The 3 L mmittimen kaapeli pistokkeineen vedet n etupuskurista moottori. 3 Einbaukabel mit Anbaustecker von au en in den Motorraum ziehen plug then turns and can be removed with polygrip pliers figure B tilaan ja moottoril mmittimeen Ty nn pikallit nt joka on moottori. Steckverbindung von Heizung und Kabel bis zum Anschlag ineinander 3 Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compart l mmittimeen ja kaapelin v lill kokonaan yhteen niin ett O rengas. schieben O Ring mu v llig dichtschlie en Zu beachten Etwas l auf den ment Press the plug in connection between the engine heater and cable tiivist kunnolla HUOM Tiputa muutama pisara ljya O renkaan. O Ring geben Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert Verbindung fully together so that the O ring seals properly and there is no gap Apply p lle T m helpottaa kytkent On eritt in t rke ett kytkent. mu unbedingt auf diese Weise hergestellt werden, a few drops of oil on the O ring The connection can then be made easier tapahtuu t ll tavalla. 4 Etwas l auf den O Ring geben und Heizer durch das Loch schieben Darauf. It is very important that connection is made this way 4 Tiputa muutama pisara ljy O renkaan p lle ja vie l mmitin reik n. achten da der O Ring nicht besch digt wird Falls n tig Au enkante. 4 Apply a few drops of engine oil on the O ring and insert the heater in Katso ettei O rengas vaurioidu tasoita reuna tarvittaessa Kiinnit. des Lochs abschleifen damit der O Ring nicht durchgewetzt wird Danach. the hole Take care not to damage the O ring If necessary burr must be l mmitin kiert m ll mutteria kuva C HUOM Kiristys momentti 3 5. Hauptmutter anziehen Bild C Achtung Drehmoment 3 5 Nm. removed from the outer edge of the hole so that the O ring is not torn Nm. 5 Wasser einf llen und K hlsystem l ften Hinweise der Kfz Betriebsan. Then tighten the centrenut figure C Note Tighten torque 3 5 Nm 5 T yt j hdytysj rjestelm ja suorita ilmaus k ytt ohjekirjan mukaisesti. leitung beachten Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit. 5 Fil up with coolant and vent the cooling system see the instruction book K ynnist moottori ja tarkista mahdolliset vuodot. Run the engine and check that there is no leakage C Pistokytkimen asennus. C Einbau des steckers,1 Katso asennusohjet, 1 Siehe mitgelieferte montageanleitung C Fitting of lead in. D Probelauf 1 See separate mountinginstruction D Koeajo. 1 K hlwasserniveau kontrollieren 1 Tarkista j hdytysnesteen m r. D Test running, 2 K hlsystem sorgf ltig entl ften da Heizpatrone sonst durchbrennen 2 Varmistaudu siit ett ilma poistuu j hdytysj rjestelm st Vastus.
1 Check that the cooling system is full of coolant palaa nimitt in hetkess poikki jos se joutuu ilman kanssa koske. kann 2 Make sure that all air has been removed from the cooling system as the. 3 Dichtheit auch bei warmen Motor berpr fen tuksiin. heater element will immidiately burn out if surrounded by air 3 Tarkista ettei vuotoja tapahdu moottorin ollessa l mmin. 4 Nur eine geerdete Steckdose verwenden Steckverbindungen berpr fen. 3 Check that all seals are tight even with the engine warm 4 Kokeile l mmitint yhdist m ll verkkojohto maadoitettun pistorasiaan. Funktion des Ger tes kontrollieren beim Heizvorgang kann ein leichtes. Siedeger usch vernommen werden 4 Check the heater by connecting it to an earthed point A low sizzling Kuuluu pient sirin veden kiehuessa l mmittimen pinnassa. noise will be heard when the water on the surface of the heater element. Escort 1 6i 1992 16V ZETEC Escort 1 8i 1 8 XR3i ZETEC Fiesta 1 8i 16V 1 8 XR2i ZETEC Orion 1 6i 1992 ZETEC Orion 1 8i ZETEC HYUNDAI Elantra 1995 1 5i 1 6i 1 6i 16V 1 8i Lantra 1995 1 5i 1 6i 16V 1 8i Pony 1 3 1 5i Scoupe 1 5i 8V Sonata 2 0i 16V 2 4i FORD Probe 2 2i HYUNDAI Accent 1 3i 12v Accent 1 4 2006 gt G4EE Accent 1 6 Coupe 1 6 2002

Related Books