FILM FUN

Film Fun-Free PDF

  • Date:27 Aug 2020
  • Views:25
  • Downloads:0
  • Pages:49
  • Size:6.13 MB

Share Pdf : Film Fun

Download and Preview : Film Fun


Report CopyRight/DMCA Form For : Film Fun


Transcription:

Jaargang 2 nummer 16 April 2015, Een filmblad van Thys Ockersen dat maandelijks verschijnt en geleverd wordt aan een select. gezelschap van ge nteresseerden De Film Fun uitgaven zijn te downloaden op. www thysockersenfilms com onder de noemer FILM FUN. Thys Ockersen Films Wilhelminaweg 54,2042 NR Zandvoort. Tel 0235718831,www thysockersenfilms com,email info thysockersenfilms com. Tekst en foto s Thys Ockersen Still photo,Gastredacteur Jan Meng. Vormgeving SCHStext form,Film Fun Thys Ockersen films.
Cover foto Christopher Lee in Dracula, Christopher Lee Graaf Dracula en Peter Cushing Dr Van. Helsing hebben een pauze tijdens de opnamen van Dracula AD. in 1971 in een park niet ver van de Elstree studio s. KONING VAN DE FANTASIE FILMS,Christopher Lee in zijn huis in Londen. in 1971 Foto Thys Ockersen, Op 27 mei a s hoopt Christopher Lee 93 jaar te worden Een. rijpe leeftijd die hem er niet van weerhoudt om nog steeds in. films op te treden De laatste jaren zijn goed geweest voor de. oude acteur Hij kreeg de mooie films die hij verdiende The. Lord of the rings trilogie en The star wars films Hij speelde. onder regie van Martin Scorsese in Hugo en hij zat regelmatig. in films van Tim Burton Hij werd geridderd door Prins. Charles kreeg een onderscheiding in Frankrijk en een ere. BAFTA in eigen land Het is wel eens anders geweest. DE BESTE DRACULA de stem de griezeligheid,waardoor bij de eerste film The. Als de balans van Christopher,horror of Dracula de spanning.
Lee s carriere wordt opgemaakt,zo goed was opgebouwd door. dan zal altijd weer naar voren,Hammer regisseur Terence. komen dat hij de beste vertolker,Fisher in 1957 dat de mensen. van Graaf Dracula was En dat,de zenuwen kregen toen hij. terwijl de acteur liever herinnerd,boven aan de trap verscheen.
wordt aan The wicker man The,devil rides out en Rasputin the. mad monk Of zelfs aan zijn,incidentele werk als opera. zanger Hij heeft van alles,gespeeld Behalve Dracula ook. het monster van Frankenstein,de broer van Sherlock Holmes. Mycroft Sherlock Holmes een,Russische politiecommissaris.
een Duitse officier een hippie,Terence Fisher,de Franse beul een piraat. Graaf Rochefort in de Ik heb zelf in mijn jeugd, Musketiers verfilmingen en de meegemaakt dat bij de. Mummie Hammerfilms The hound of the,Baskervilles en The Mummy. beiden met Lee in Zandvoort,het publiek zo opgefokt was dat. er een run op de toiletten vooraf,aan de hoofdfilm was.
Het had ook zijn nadelen die,bekendheid als Dracula Veel. jaren nadat hij de rol had,gespeeld zat ik met Christopher. en zijn vrouw Gitte in een,Indisch restaurant in de. Maar Dracula stijgt overal Utrechtse straat in Amsterdam. bovenuit ondanks de Dicht bij ons zat een Engels, vertolkingen van o a Frank echtpaar waarbij de man in de. Langella Gary Oldman David garderobe tegen mij zei Dat is. Niven Jack Palance Klaus toch eh Vincent Price Nee. Kinski en Ferdy Mayne Hij was corrigeerde ik hem dat is. het gewoon Hij had de statuur Christopher Lee Blij dat de. acteur niet in de buurt was en organisatie te komen maar hij. de fout hoorde Een paar merkte al gauw dat hij met. minuten later toen de Engelsen lengte van zo n twee meter. het restaurant verlieten kon de heel moeilijk te casten was Hij. man het niet nalaten om de was niet de typische Engelsman. onvermijdelijke flauwe grap te dus werd hij uitgekozen voor. plaatsen Ik hoop dat u mijn uitheemse typen zoals een. vrouw niet bijt Hoeveel keer Spaanse kapitein tegenover Burt. zou Christopher Lee zoiets niet Lancaster in The Crimson Pirate. al meegemaakt hebben maar een Zuid Amerikaanse caf. op en top en gentleman die hij houder in Battle of the River. was antwoordde hij beleefd dat Plate en een Franse graaf in A. hij dit niet van plan was tale of two cities,The Crimson Pirate.
In de oorlog hij was begin,Ik kreeg ooit een set foto s van. twintig werkte hij voor de,de Rankopleiding in mijn bezit. geheime dienst en was,uit 1947 met daarop,ingedeeld bij de troepen van. Christopher Lee Dirk Bogarde,Maarschalk Tito in Joegoslavi. en die prachtige jonge dame,tegen de Duitse bezetters Lee.
Zena Marshall waarmee Sean,heeft er een zaak van gemaakt. Connery als Bond naar bed gaat,om nooit te vertellen wat hij. in Dr No en haar daarna wegens,daar heeft uitgevoerd het was. haar medewerking aan Dr No,ten slotte geheim werk Na de. laat arresteren Ik heb haar,oorlog wist hij niet wat hij.
daarna nooit meer in een film,moest doen Een oom in Itali. gezien Ik vond dat Lee die set,Lee is ook van Italiaanse. moest hebben en ik stuurde,afkomst en zijn adelijke familie. hem op Enige tijd later belde,gaat terug tot Karel de grote. hij me op om me te,suggereerde dat hij misschien,bedanken De telefoon gaat en.
acteur zou kunnen worden Het,een sonore stem zegt Hello. lukte hem om bij de,Thys this is Christopher Lee Hij. trainingsschool van de Rank,kon zich niet herinneren die. foto s ooit gezien te hebben en,constateerde dat alleen hij en. Dirk Bogarde nog acteerden,En Zena Marshall dan vroeg.
ik nieuwsgierig Ah daar heb ik,een paar avonden terug nog. mee gegeten met haar en haar,echtgenoot producent Ivan. Foxwell zij acteert allang niet In de oude films was dat Boris. meer Karloff geweest die overigens,jarenr later op Cadogan Square. in Chelsea Lee s buurman werd,Lee bleef echter tamelijk. onbekend omdat hij de hele film,als levend lijk in verband was.
gewikkeld Maar toen Hammer,merkte dat ze met die oude. horror goud in handen hadden,Zena Marshall met Sean. Connery in Dr No gingen ze snel over tot een,andere klassieker Dracula en. HAMMER FILM PRODUCTIES onder het mom van never,change a winning team werden. Die ondergeschikte rollen gingen Cushing en Lee als. zo n tien jaar door tot een respectievelijk Dr Van Helsing. kleine filmmaatschappij en Graaf Dracula tegen over. Hammer het besluit nam om elkaar gezet onder de bezielde. oude griezelromans die rechten regie van Terence Fischer die. vrij waren lekker goedkoop met de vorige film bewezen had. dus van stal te halen en voor het gotische griezelgenre goed. weinig geld en voor het eerst in te beheersen,kleur te verfilmen De eerste.
film was in 1957 The curse of,Frankenstein waarin Peter. Cushing de Baron speelde die,het monster tot leven wekt Er. werd gezocht naar een acteur,die voornamelijk groot moest. zijn en dat was Christopher Lee, Het werd een eclatant succes geld was Lee nog over te halen. voor alle betrokkenen Maar Lee lm de cape aan te trekken en de. kwam er al snel achter dat er valse tanden in te doen Hij. ook nadelige kanten aan zijn weigerde in 1960 The Brides of. succesvolle vertolking zaten Hij Dracula te doen en men zette er. bracht voor het eerst met Peter een onbekende acteur David. Cushing een bezoek aan New Peel in van wie we nooit meer. York Toen ze op Times Square iets gehoord hebben,arriveerden zagen ze naast de.
Hij deed wel andere Hammer,bioscoop een huizenhoge. producties zoals The Mummy,afbeelding waarop hij als de. waarvoor hij geheel in verband,Graaf een dame in zijn armen. gewikkeld was op een paar,houdt Lee wist toen dat zijn. scenes na waarin je hem als de,dagen als onbenullige bijrol.
Priester Kharis ziet,speler voorgoed voorbij waren. Terugkijkend zegt hij over die,Maar hij wist ook wat schrijver. rol Dat was allesbehalve,Kurt Vonnegut had gezegd,eenvoudig Probeer bijvoorbeeld. Pas op je fantasie n want ze,maar eens volledig in verband. zouden wel eens bewaarheid,gewikkeld met een dame in je.
kunnen worden,armen door een modderpoel te, Van af 1958 zou Christopher lopen En hij was ook Henry. Lee s carri re beheerst worden Baskerville in The Hound of the. door de vampier ook al vocht Baskervilles met Peter Cushing. hij nog zo hard om niet met als Sherlock Holmes een rol die. hem ge dentificeerd te worden Lee zelf ambieerde en die hij. Tegelijkertijd startte zijn later ook zou spelen Lee en. onvrede met Hammer Lee had Cushing werden de trouwe. in Amerika gehoord dat Dracula hoofdrolspelers in de. de redding van Hammer was Hammerfilms en met het duo. geworden Met de betrekkelijke was succes gegarandeerd Het. goedkope film had de waren betrekkelijk goedkope, filmmaatschappij waarmee het films maar ze waren kwalitatief. voorheen niet zo goed ging zo n hoog vanwege regisseurs. twintig miljoen dollars gescoord Terence Fisher en Freddie. En dat terwijl Lee slechts Francis En voor die tijd waren. zevenhonderd en vijftig pond ze behoorlijk spannend. had gekregen voor zijn hoofdrol,Dat ergerde hem vreselijk Het. zou vanaf dat moment vaak,bonje zijn tussen Hammer en. de nieuwe ster Alleen voor veel,Peter Cushing en Christopher.
Lee in The Mummy, Christopher Lee was inmiddels aandrukte Geen nood wat. een bekend gezicht dat garant bloed bij de as gegoten door. stond voor goede horror Hij een trouwe vazal en Dracula. vloog van land naar land om dat herrees Lee Ik wist dat het. te gelde te maken een heel andere film zou worden,dan het eerste deel Ik had het. Naar Itali voor Hercules tegen,script gelezen en vond het. de Vampieren naar Duitsland,zonder de mooie dialogen van. voor Sherlock Holmes und das,Bram Stoker onnodig om nog.
Halsband des Todes en naar,iets te zeggen Ik siste. Hong Kong voor Fu Manchu Zo,spuugde snauwde maar zei. leerde hij veel talen spreken,maar ook leerde hij zich aan te. passen aan de Ik ontmoette Christopher Lee in, productieomstandigheden van Londen op een avond in een. deze lowbudgetfilms Lee park waar hij een lezing hield. droomde van duurdere films die In 1971 Na afloop was het heel. hem een betere gage een gemakkelijk om met hem te,mooiere kleedkamer en praten en toen ik terug in.
beroemdere tegenspelers zou Nederland was en film les gaf op. opleveren de Academie van beeldende,Kunsten in Rotterdam ontstond. het idee om hem uit te nodigen,voor een gastles in Rotterdam. Ik maakte contact met,Christopher Lee en hij vond het. een goed idee Ik ging opnieuw,naar Londen om de opnamen. bij te wonen van Dracula AD,1972 Er werd in een park niet.
The Brides of Fu Manchu,ver van de Elstree Studio s. In 1966 liet hij zich gedraaid onder regie van een. waarschijnlijk voor een beter jonge regisseur Alan Gibson De. salaris verleiden om weer graaf film had als nieuwigheid dat hij. Dracula te spelen in Dracula in het heden het huidige. prince of darkness Maar was swingende Londen speelde en. Dracula niet verpulverd in de in het verleden Peter Cushing. eerste film toen Van Helsing was ook op de set opnieuw. Cushing de gordijnen voor Dr Van Helsing,openrukte in het kasteel het. zonlicht liet binnenvallen en een,groot kruis tegen hem. Lee keek wat meewarig naar,zijn oude vriend Peter,Cushing Hij heeft onlangs zijn. vrouw verloren en hij is niet,meer dezelfde Maar Cushing.
gaf alles wat hij ha om een,goede prestatie te leveren als. een echte professional,Het weer zat niet mee en het. Er was ook een jonge acteur,duurde lang voordat er wat. Christopher Neame neef van,opnamen met en koets konden. regisseur Ronald Neame die,worden gemaakt,een jonge vampier speelde.
Hammer had inmiddels duidelijk Helaas moest ik terug naar. ook een jonge publiek voor Londen en miste het hoogtepunt. ogen Lee Ik ben voor tien van de dag wanneer Van, dagen ingehuurd en de rest Helsing Dracula met een stuk. doen ze met mijn dubbelganger van het wiel van de, Eddie Powell Ik hoorde later omgekieperd koets doorboort. dat hij 10 000 pond per dag,kreeg dus voor een ton hadden. ze hun hoofdrolspeler waarop de,film werd verkocht Heel slim. En in die tien dagen werd het,onderste uit de kan gehaald om.
zoveel mogelijk opnamen van,Lee te maken Die werden over. de film uitgesmeerd waarbij het CHRISTOPHER LEE IN. toch opviel dat Graaf Dracula NEDERLAND,niet erg veel in de film. voorkwam Er werd met de Academie van,Beeldende Kunsten afgesproken. dat de leerlingen Christopher,Lee zouden uitnodigen Aldus. geschiedde Hij zou een paar,dagen in Amsterdam logeren en.
op een avond zijn ontmoeting,hebben met de leerlingen. Twee Dracula s Christopher Lee in,gesprek met zijn stunt man Eddie. Powell bij Dracula AD 1972,Foto Thys Ockersen,het Caransa hotel Die middag. ging hij snel op zoek naar de,American Book Shop in de. Kalverstraat op zoek naar,Amerikaanse boeken die niet in.
Engeland werden verkocht Ik,had een vriend ingeschakeld om. ons s avonds naar de academie,te rijden Gitte en Christina. gingen zich zelf vermaken want,Christopher Gitte en Christina in. Amsterdam Foto Thys Ockersen die hadden al genoeg van deze. seances meegemaakt Volgens,mij gingen ze bowlen in. Christopher belde me op dat hij Germain des Pres Christopher. met zijn vrouw de Deens Lee was in een goede stemming. Birgit Gitte Kroencke en en ik hoopte maar dat de avond. dochtertje Christina wilde goed zou verlopen Maar toen ik. komen Hij wilde de eerste klas de hal van de academie met. vliegticket om zetten naar drie hem betrad zag ik niemand Ik. gewone tickets en zelf schrok wat eren blamage geen. bijbetalen Ik merkte al gauw hond Gelukkig bleken de. Hammerfilms The hound of the Baskervilles en The Mummy beiden met Lee in Zandvoort het publiek zo opgefokt was dat er een run op de toiletten vooraf aan de hoofdfilm was Het had ook zijn nadelen die bekendheid als Dracula Veel jaren nadat hij de rol had gespeeld zat ik met Christopher en zijn vrouw Gitte in een Indisch restaurant in de Utrechtse straat in Amsterdam Dicht bij ons zat een

Related Books