FAQ SFS EN 1090 1 ja SFS EN 1090 2 Usein esitettyj

Faq Sfs En 1090 1 Ja Sfs En 1090 2 Usein Esitettyj-Free PDF

  • Date:22 Nov 2020
  • Views:8
  • Downloads:0
  • Pages:17
  • Size:389.78 KB

Share Pdf : Faq Sfs En 1090 1 Ja Sfs En 1090 2 Usein Esitettyj

Download and Preview : Faq Sfs En 1090 1 Ja Sfs En 1090 2 Usein Esitettyj


Report CopyRight/DMCA Form For : Faq Sfs En 1090 1 Ja Sfs En 1090 2 Usein Esitettyj


Transcription:

FAQ SFS EN 1090 1 ja SFS EN 1090 2,Usein esitettyj kysymyksi. kysymyksiin esitetyt vastaukset,kohta KYSYMYS VASTAUSLUONNOS. Standardi SFS EN 1090 1, 1 0 Milloin standardin EN 1090 1 Standardin EN 1090 1 siirtym aika p ttyy 1 7 2014 jonka j lkeen CE. mukainen CE merkint on merkint standardin EN 1090 1 mukaisesti on pakollista EU ja ETA. pakollista maissa kun standardin soveltamisalaan kuuluva rakennustuote saatetaan. markkinoille, 1 0 Rakennustuoteasetus CPR 305 2011 tulee kokonaisuudessaan voimaan. 1 7 2013 jonka ajankohdan j lkeen CPR 305 2011 artikla 1 velvoittaa CE. Kent ll on t ll hetkell merkint n alkaen 1 7 2013 niill tuotteilla joille on julkaistu. kahdenlaisia aikatauluja siit harmonisoitu tuotestandardi ja jonka siirtym aika on p ttynyt. milloin CE merkint tulee, suomessa pakolliseksi eli onko CE merkint on jo pitk n ollut pakollisena k yt ss rakennusdirektiivin.
se 1 7 2013 vai 1 7 2014 perusteella muissa Euroopan maissa paitsi Suomessa Ruotsissa Norjassa. Englannissa ja Irlannissa, T m koskee siis useita rakennustuotteita Alla on lista merkitt vimmist. ter srakenteissa k ytett vist tuotteista joilta CE merkint tullaan. vaatimaan paljon muitakin on,EN 10025 1 Rakenneter kset. siirtym aika asti 1 9 2006,EN 10088 4 Ruostumattomat ter kset levytuotteet. siirtym aika asti 1 2 2011,EN 10088 5 Ruostumattomat ter kset profiilit. siirtym aika asti 1 1 2011,EN 10210 1 Kuumavalssatut rakenneputket.
siirtym aika asti 1 2 2008,EN 10219 1 Rakenneputket. siirtym aika asti 1 2 2008,EN 14399 1 Esij nnitett v t ruuvikokoonpanot. siirtym aika asti 1 1 2007,EN 15048 1 J nnitt m tt m t ruuvikokoonpanot. siirtym aika asti 1 10 2009,EN 13479 Hitsiaineet,siirtym aika asti 1 10 2006. Huom Useiden harmonisoitujen tuotestandardien siirtym aika on mennyt. jo umpeen ks edell Koska CE merkint tulee Suomessa pakolliseksi. Ter srakenneyhdistys Unioninkatu 14 PL 381 puh 09 12 991 www tryry fi. 00130 Helsinki fax 09 1299 214 info terasrakenneyhdistys fi. FAQ SFS EN 1090 1 ja SFS EN 1090 2,Usein esitettyj kysymyksi.
kysymyksiin esitetyt vastaukset, vasta 1 7 2013 alkaen tarkoittaa se sit ett k yt nn ss juridisesti. siirtymisaika menee umpeen vasta 1 7 2013 Poikkeuksena SFS EN 1090. HARMONISOIDUN TUOTESTANDARDIN SFS EN 1090 1,SIIRTYM IKA P TTYY 1 7 2014. SFS EN 1090 1 Ter s ja alumiinirakenteiden toteutus. siirtym aika asti 1 7 2014,Osa 1 Vaatimukset rakenteellisten. kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden,arviointiin, Standardin SFS EN 1090 1 kantavat ter srakennekokoonpanot. voimassaoloaika on alkanut 1 1 2011 ja siirtym aika on 1 7 2014 asti. Standardin SFS EN 1090 1 mukaisille kantaville, ter srakennekokoonpanoille CE merkint tulee pakolliseksi 1 7 2014.
Tilaajat voivat jo nyt vaatia EN 1090 1 mukaista CE. merkint vaikka siirtym aika ei ole loppunut T st syyst. vientimarkkinoilla toimivien tulisi varsin aktiivisesti seurata miten tilanne. yleisesti vientimaassa kehittyy, 1 0 Ovatko jotkut maat ottamassa Standardin EN 1090 1 mukaista CE merkint voidaan projektikohtaisesti. CE merkint k ytt n jo tilaajan toimesta vaatia jo nyt Viranomaiss d sten kannalta ia. 1 7 2012 alkuper inen velvoittavaksi standardi tulee 1 7 2014. siirtym ajan p ttymisp iv, vaikka standardin EN 1090 1 CE merkinn n k ytt tulee pakolliseksi kun harmonisoidun. siirtym aikaa on jatkettu tuotestandardin siirtym aika on kulunut umpeen Standardi SFS EN 1090. 1 7 2014 asti 1 AC A1 on voimassa alkaen 1 9 2012 ja sit voidaan k ytt jo nyt. mutta pakolliseksi standardi SFS EN 1090 1 tulee 1 7 2014 alkaen kun. sen siirtym aika p ttyy, 1 0 Mit vaatimuksia standardiin Standardi EN 1090 1 sis lt markkinoille rakennustuotteina ja. SFS EN 1090 1 sis ltyy tuotej rjestelmin toimitettujen rakenteellisten ter s ja. alumiinikokoonpanojen toiminnallisten ominaisuuksien arviointia. koskevat vaatimukset CE merkinn ll ilmoitetaan k ytett vien tuotteiden. ja valmistuksen perusteella m r ytyv t ominaisuudet CE merkinn ll. voidaan ilmoittaa my s kokoonpanon kantavuuteen liittyv t ominaisuudet. Standardi EN 1090 1 sis lt my s ter ksen ja betonin muodostamissa. liittorakenteissa k ytett vien ter skokoonpanojen, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin Kuitenkaan standardin EN 1090 1. sovellusalueeseen ei kuulu liittorakenneominaisuudet Betoni. ter sliittorakenteiden rakenteelliset ominaisuudet voidaan esitt ETA lla. tai kansallisella tuotehyv ksynn ll, Ter srakenneyhdistys Unioninkatu 14 PL 381 puh 09 12 991 www tryry fi.
00130 Helsinki fax 09 1299 214 info terasrakenneyhdistys fi. FAQ SFS EN 1090 1 ja SFS EN 1090 2,Usein esitettyj kysymyksi. kysymyksiin esitetyt vastaukset, Kokoonpanoja voidaan k ytt suoraan rakennuskohteessa tai. rakennuskohteen osana tai rakenteellisina kokoonpanoina. tuotej rjestelmiss K yt nn ss yleisimmin standardi SFS EN 1090 1. koskee konepajalta ty maalle toimitettavia ter skokoonpanoja. rakenneosia, Standardi EN 1090 1 soveltuu sarjavalmisteisille ja yksil llisesti. valmistettaville rakenteellisille kokoonpanoille tuotej rjestelm t mukaan. Rakenteelliset kokoonpanot voidaan valmistaa kuumavalssatuista. kylm muovatuista tai muilla tavoilla valmistetuista tuotteista Niit. voidaan valmistaa erimuotoisista profiileista levym isist tuotteista levyt. ohutlevyt nauhat tangoista valuista takeista jotka on valmistettu. suojaamattomista tai pinnoitteella tai muulla pintak sittelyll. korroosionestok sitellyst ter ksest tai alumiinista esim anodisoidusta. alumiinista, Standardi on laadittu mandaatin M120 II 4 perusteella. 1 0 Kuka ottaa Suomessa Suomessa ei ole neuvontapistett joka kertoisi mitk yksitt iset tuotetyypit. komissiossa kantaa mitk kuuluvat standardin SFS EN 1090 1 soveltamisalaan ja mihin voidaan taas. tuotteet kuuluvat EN 1090 1 soveltaa uusittavana olevaa rakennustuotteiden tuotehyv ksynt lakia ja. soveltamisalaan asetusta 1 7 2013 alkaen, Ep varmoissa tapauksissa valmistajan on syyt ennen.
toimitusten valmistuksen aloittamista tai sopimuksen allekirjoittamista. syyt tarkistaa viranomaisilta vaatimus tuotteiden CE merkint n. Esimerkiksi Saksassa DiBT on julkaissut listan tiettyjen tuotteiden. toteutusluokista, Ne rakenteelliset ter stuotteet joille on harmonisoitu tuotestandardi tulee. varustaa CE merkinn ll ko standardin mukaisesti, 1 0 Kuka rakennuskohteessa Rakennuskohteeseen ter srakenteita kokoonpanoja tuotej rjestelmi. m ritt mik ter srakenne toimittavan valmistajan tulee kiinnitt CE merkint niihin toimittamiinsa. on CE merkitt v standardin tuotteisiin jotka kuuluvat harmonisoidun standardin EN 1090 1 piiriin. EN 1090 1 perusteella Valmistaja joutuu tekem n arvioinnin kuuluuko tuotteensa EN 1090 1. soveltamisalaan, Hankkeeseen ryhtyv n tulee huolehtia ett harmonisoidun standardin. soveltamisalaan kuuluvat rakennustuotteet hankitaan CE merkinn ll. varustettuna, CE merkinn n k ytt ja vaatimustenmukaisuutta seuraavat. Ter srakenneyhdistys Unioninkatu 14 PL 381 puh 09 12 991 www tryry fi. 00130 Helsinki fax 09 1299 214 info terasrakenneyhdistys fi. FAQ SFS EN 1090 1 ja SFS EN 1090 2,Usein esitettyj kysymyksi.
kysymyksiin esitetyt vastaukset,rakennusvalvonta ja markkinavalvonta. L hteit joista soveltamisalaa voi tarkastella on mm komission FAQ. palstalla oleva lista, http ec europa eu enterprise sectors construction faq index en htm Q2. 15 sek Suomessa www hENhelpdesk fi sivun lista, Tulkinnanvaraisissa tuotteissa kuten esimerkiksi kaide voi olla. rakenteellinen tai ei rakenteellinen rakennesuunnittelijalta voi saada. lis tietoa arviointiin, 1 0 Kuuluvatko tornien ja Tornien ja mastojen rakenteelliset ter skokoonpanot kuuluvat standardin. mastojen rakenteelliset osat SFS EN 1090 1 soveltamisalaan. standardin EN 1090 1, soveltamisalaan Ja Rakenteelliset ter skokoonpanot toteutetaan konepajavalmistus ja.
noudatetaanko niiden asennusty t standardin SFS EN 1090 2 mukaisesti Mastoja ja torneja. toteutuksen osalta standardin koskevia toleransseja on annettu liitteiss D 1 ja D 2 My s muita. EN 1090 2 vaatimuksia ter skokoonpanoa koskevia liitteiden D 1 ja D 2 toleransseja tulee. noudattaa edell mainittujen lis ksi, 1 0 WWW sivuilla liikkuu listoja T ll tarkoitetaan ett valmistaja ei voi standardin EN 10025 ter sten tai. tuotteista jotka eiv t kuulu standardin EN 10219 rakenneputkien omaisuuksia ilmoittaa standardin EN. CE merkinn n piiriin 1090 1 mukaisella suoritustasoilmoituksella ja CE merkinn ll kun n m. Komission FAQ palstalla on asetetaan markkinoille k ytett vin tuotteina. http ec europa eu enterprise s Muun muassa mainittujen standardien EN 10219 ja EN 10025 mukaiset. ectors construction faq index e rakenneputket ja ter kset ovat standardien EN 1090 1 ja 2 m rittelemi. n htm Q2 15 jota t ll k ytett vi tuotteita joita voidaan k ytt kun valmistetaan standardin. hetkell oletettavasti EN 1090 1 mukaisia rakenteellisia kokoonpanoja ja rakenteellisia. noudatetaan Mit tarkoittaa tuotej rjestelmi esimerkiksi ristikot pilarit palkit rungot. kun esitet n ett EN 1090 1, N ille rakenteellisille kokoonpanoille ja rakenteellisille. soveltamisalaan eiv t kuulu, tuotej rjestelmille ominaisuudet ilmoitetaan standardin EN 1090 1. esim standardin EN 10219,suoritustasoilmoituksella ja CE merkinn ll. mukaiset rakenneputket tai EN,10025 mukaiset ter kset.
1 0 Kuuluvatko esim portaat ja Teollisuuslaitosten selv sti vain prosessin koneisiin ja laitteisiin kuuluvat. kaiteet rakenteet liittyv t portaikot hoitotasot perustukset jne ovat osia valmiista. teollisuusvoimalaitoksissa rakenteesta tai osia koneesta jolloin niit ei varusteta standardin EN 1090 1. koneiden ja laitteiden mukaisella CE merkinn ll Koneenosina ne siten sis ltyv t konedirektiivin. tukirakenteet esim soveltamisalueen vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin ja CE merkint ihin. letkusuodattimien ja Teollisuuslaitoksen runkorakenteet j ykistysrakenteet ja niihin liittyv t. s hk suodattimien portaikot ja hoitotasot taasen kuuluvat standardin EN 1090 1 mukaisella. levyrakenteet pitk t CE merkinn ll varustettaviin tuotteisiin Kohdemaissa saattaa olla. polttoaineen kuljetussiltojen, Ter srakenneyhdistys Unioninkatu 14 PL 381 puh 09 12 991 www tryry fi. 00130 Helsinki fax 09 1299 214 info terasrakenneyhdistys fi. FAQ SFS EN 1090 1 ja SFS EN 1090 2,Usein esitettyj kysymyksi. kysymyksiin esitetyt vastaukset, tukirakenteet CE merkinn n opastavaa tietoa rakennustuotteiden luokittelusta toteutusluokkiin. 1 0 Koskeeko SFS EN 1090 2 A1 Standardi SFS EN 61537 kaapelitikas ja kaapelihyllyj rjestelmille. my s kaapelitikas ja sis lt viittauksen toteutuksen osalta noudatettavaan menettelyyn joita. kaapelihyllyj rjestelmi ohjeita pit soveltaa, Kaapelihylly ja Mainittu standardi SFS EN 61537 ei ole rakennustuotedirektiivin. kaapelitikasj rjestelmi koskee mukainen standardi,standardi SFS EN 61537.
Cable tray systems cable,ladder systems for cable,management joka m rittelee. vaatimukset ja testit ko,j rjestelmille, 1 0 Onko jokainen kokoonpano Laajempaan toimitukseen liittyv t kokoonpanot valmistaja voi toimittaa. CE merkitt v Esim kattilan ja varustaa CE merkinn ll tuotej rjestelm n englanninkielinen termi. runko useita eri materiaaleja ja kit Tuotej rjestelm n sis lt mist kokoonpanoista kootaan ja. kokoonpanoja yms asennetaan ty maalla rakenne esimerkiksi kattilan runko. Toimitukseen liittyv t tuotteet merkit n jokainen omalla tunnisteellaan. jotta niiden j ljitett vyys ja tunnistettavuus voidaan varmistaa. Ty maalle toimitettavissa dokumenteissa kuormauslistat rahtikirjat. jne esitet n kokoonpanokohtaisen tunnisteen sek viittauksen CE. merkint n standardin EN 1090 1 mukaan, Asennuspiirustuksissa suunnitelmissa viitataan kokoonpanon. tunnisteeseen J lkeenp in kokoonpanon sijainti rakenteessa voidaan. j ljitt tunnisteen avulla, 1 0 Kuuluvatko s ili t ja siilot CE S ili t ja siilot kuuluvat EN 1090 1 alaisuuteen mitoitus tehd n. merkinn n piiriin standardin EN 1993 4 2 s ili t ja EN 1993 4 1 siilot mukaisesti Jos. kyseiselle s ili lle tai siilolle on joku muu tuotestandardi noudatetaan. sen vaatimuksia Muun muassa paines ili t eiv t kuulu standardin EN. 1090 1 soveltamisalaan, 1 0 Voidaanko liittopilarit CE Liittopilareiden raudoitus ei ole SFS EN 1090 2 ja 1 mukainen.
merkit silloin kun niiden rakenteellinen ter sosa mutta voidaan toimittaa tehtaalla pilariin. sis lle asennetaan raudoitus jo asennettuna Standardin SFS EN1090 2 mukainen liittorakenteen ter sosa. konepajassa CE merkit n SFS EN1090 1 mukaisesti mutta raudoitus ei kuulu CE. Kun liittopilariin on asennettu raudoitus jo tehtaalla valmistaja vastaa ett. Ter srakenneyhdistys Unioninkatu 14 PL 381 puh 09 12 991 www tryry fi. 00130 Helsinki fax 09 1299 214 info terasrakenneyhdistys fi. FAQ SFS EN 1090 1 ja SFS EN 1090 2,Usein esitettyj kysymyksi. kysymyksiin esitetyt vastaukset, k ytett v ll raudoitteella on vaadittavat ominaisuudet ja on suunnitelmien. mukaisesti asennettu Kun toimitaan viel voimassa olevan RakMK B 2 n. 2007 mukaan betoniter sten ohella my s raudoitteilla tulee olla. ymp rist ministeri n hyv ksym n toimielimen my nt m. varmennustodistus FI sertifikaatti t m RakMk B2 2007 1 mukainen. tuotehyv ksynt on eri tuotehyv ksynt kuin nykyisen. tuotehyv ksynt lain 954 2012 tarkoittama varmennustodistus. Suoritustasoilmoituksessa CE merkinn ss ei voida mainita raudoitteita. 1 0 Milt osin ja mill ehdoilla Kuljetintunnelin pilarit sek tunnelin muodostavat ristikot ovat rakenteen. ristikkorakenteinen olennaiset kantavat osat joita standardin SFS EN1090 1 m ritelm ss. Liittopilareiden raudoitus ei ole SFS EN 1090 2 ja 1 mukainen rakenteellinen ter sosa mutta voidaan toimittaa tehtaalla pilariin asennettuna Standardin SFS EN1090 2 mukainen liittorakenteen ter sosa CE merkit n SFS EN1090 1 mukaisesti mutta raudoitus ei kuulu CE merkint n Kun liittopilariin on asennettu raudoitus jo tehtaalla valmistaja vastaa ett Ter srakenneyhdistys

Related Books