FAIL MEJA onestoplist com

Fail Meja Onestoplist Com-Free PDF

  • Date:17 Dec 2019
  • Views:114
  • Downloads:0
  • Pages:81
  • Size:2.05 MB

Share Pdf : Fail Meja Onestoplist Com

Download and Preview : Fail Meja Onestoplist Com


Report CopyRight/DMCA Form For : Fail Meja Onestoplist Com


Transcription:

Pejabat Pendidikan,Daerah Kulai,PENDIDIKAN PRASEKOLAH. PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN,Disediakan oleh,Nama AZNITA BINTI ABU. Jawatan PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN,Diluluskan oleh. Nama ZAINUDDIN BIN ABU BAKAR,Jawatan GURU BESAR SK F PENGELI TIMUR. Tarikh Kuatkuasa 1 Januari 2014,FAIL MEJA ii,GURU PRASEKOLAH.
AZNITA BINTI ABU,JPNJ FP 82993,PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN. NAMA AGENSI SK F PENGELI TIMUR,ALAMAT JALAN BAYAN,FELDA PENGELI TIMUR. 81440 BANDAR TENGGARA,NO TELEFON 07 8961644,N0 FAKS 07 8961644. FAIL MEJA iii,GURU PRASEKOLAH,KANDUNGAN FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH. Bil Isi Kandungan Muka Surat,1 Maklumat Pegawai Dan 1 4.
2 Latar Belakang Sk F Penggeli Timur 1 4,3 Bidang Tugas Guru Prasekolah 5 6. 4 Carta Organisasi Sekolah 7 9, 5 Senarai Tugas Kuasa Dan Hubungai Guru Dengan 10 18. Pegawai Lain,6 Peraturan Peraturan Bagi Setiap Aktiviti 19 20. 7 Proses Kerja 21 66,8 Carta Aliran 21 66,9 Senarai Semak 21 66. 10 Senarai Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas 67 68. 11 Senarai Undang Undang Dan Peraturan Yang 69 70,Diperlukan.
12 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai 71 72,13 Norma Kerja 73 74. 14 Senarai Tugas Harian 75,FAIL MEJA iv,GURU PRASEKOLAH. 1 MAKLUMAT PEGAWAI,2 LATAR BELAKANG SK F,PENGGELI TIMUR. FAIL MEJA 1,GURU PRASEKOLAH,1 0 Maklumat Penolong Pegawai Pendidikan Daerah. Nama AZNITA BINTI ABU,PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN.
Jawatan DGA34,Gred Jawatan DGA 34,Bahagian Unit SK F PENGELI TIMUR. Tarikh Memegang Jawatan 1 DISEMBER 1993,2 0 Latar Belakang SK F PENGELI TIMUR. 2 1 Sejarah Penubuhan,Tahun 1977, Mula dibuka dibeberapa buah rumah peneroka untuk dijadikan bangunan. sementara dengan bilangan murid seramai 350 orang,Tahun 1978. Berpindah sementara di Sekolah Kebangsaan Felda Sungai Sibol. Tahun 1979, Berpindah semula ke sekolah Kebangsaan Felda Pengeli Timur setelah dua blok.
bangunan dua tingkat siap,Tahun 1997, Pertambahan bangunan baru dua tingkat mengandungi 7 buah bilik darjah sebuah. bengkel kemahiran Hidup stor serta tandas guru dan murid. 2 2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih. memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk. melahirkan insane seimbang dan harmonis dari segi intelek rohani emosi dan. jasmani berdasarkan keprcayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Usaha ini adalah. bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan berkakhlak mulia bertanggungjawab dan berkeupayaan mencaai. kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan. kemakmuran keluarga masyarakat dan Negara,2 3 Falsafah SK F PENGELI TIMUR. Pendidikan di sekolah berhasrat untuk melahirkan murid yang cemerlang dari segi. akhlak berilmu pengetahuan bertanggungjawab terhadap kemajuan diri sekolah. masyarakat agama dan negara serta mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. FAIL MEJA 2,GURU PRASEKOLAH, Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera. Melestari Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangun Potensi Individu. Bagi Memenuhi Aspirasi Negara,2 6 Matlamat Strategik Sekolah.
Meningkatkan prestasi akademik ke tahap yang cemerlang. Meningkatkan penglibatan murid dalam bidang kokurikulum. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan menarik untuk pembelajaran. Mewujudkan suasana harmonis dan berdisiplin di kalangan anggota masyarakat. sekolah serta memupuk semangat kekitaan yang tinggi. Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang berjalan lancar. Memastikan hubungan dua hala yang baik antara pihak sekolah dan masyarakat. Melahirkan murid yang kretif inovatif dan mamupuk semangat rajin serta taat dan. patuh terhadap peraturan sekolah,2 9 Matlamat Pendidikan Prasekolah Kebangsaan. Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembang Pendidikan Prasekolah. bertujuan memperkembangkan potensi kanan kanak berumur 4 hingga 6 tahun. secara menyeluruh dan bersepadu melalui pesekitaran pembelajaran yang. selamat menyuburkan serta akativiti yang menyeronokkan kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menanamkan keyakinan dan. membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak kanak agar mereka berjaya. dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan. tanggungjawab di sekolah rendah kelak,2 10 Matlamat SK F PENGELI TIMUR. Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengurusan sekolah sekolah. Meningkatkan penghayatan nilai nilai murni dan disiplin yang terpuji di kalangan. murid dan staf pendidikan, Mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan ketrampilan professional pegawai. pegawai perkhidmatan pendidikan dan staf sokongan pendidikan. Mewujudkan iklim organisasi yang kondusif untuk merangsang pembelajaran. berkesan melalui persekitaran kerja yang selesa dan menarik. Menjadikan semua warga pendidikan sebagai pemimpin kepada perubahan. sikap dan pembangunan minda yang positif,2 11 Objektif Prasekolah. Membina kecergasan badan,Mempunyai tubuh badan yang sihat.
Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik, Mempratikkan langkah langkah menjaga keselamatan diri. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. FAIL MEJA 3,GURU PRASEKOLAH,Mempunyai kematangan emosi. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan,Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Boleh berkerja secara sendirian dan secara kumpulan. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk. perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Mengamalkan nilai murni, Mangamalkan nilai nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang. beragama Islam, Mangamalkan nilai nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang.
beragama Islam, Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia bahasa Inggeris dan bahasa. pengantar dalam konteks kehidupan harian, Meneroka persekitaran menggunakan proses sains asas. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugas harian dan. menyelesaikan masalah, Menggunakan kemahiran berfikir kritis kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. dan kehidupan seharian,Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Menghargai keindahan alam dan wariasan budaya budaya. 2 12 Slogan SK F Pengeli Timur,ILMU TERAS JAYA,2 14 Piagam Pelanggan SK F Pengeli Timur.
Warga SK Felda Pengeli Timur bertekad beriltizam dan berjanji akan. menumpukan seluruh tenaga dan usahanya untuk, Memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi memenuhi. kehendak individu masyarakat dan Negara serta memenuhi matlamat Perpaduan. Memastikan staf yang mencukupi serta berdedikasi komited berdisiplin. bertanggungjawab dan proaktif, Memastikan Pengajaran Dan Pembelajaran dimulakan pada hari pertama. persekolahan, Menentukan setiap Guru dan Kakitangan Sokongan sekolah dapat berkhidmat. dengan cekap dan berkesan sepanjang masa, Memastikan kami sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan. pelanggan yang terdiri daripada pelajar ibu bapa masyarakat dan kerajaan. Memberi layanan mesra perkhidmatan yang cekap dan jawab segera kepada. setiap panggilan pelanggan yang berurusan dengan kami. Menentukan segala urusan surat menyurat laporan dan maklumat diberi perhatian. dan tindakan segera dengan tepat kepada yang berkenaan. Mewujudkan persekitaran dan budaya sekolah yang kondusif ke arah melahirkan. pelajar yang seimbang dan harmonis selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan. FAIL MEJA 4,GURU PRASEKOLAH,3 Bidang Tugas Guru,Prasekolah.
FAIL MEJA 5,GURU PRASEKOLAH,2 Bidang Tugas Guru Prasekolah. 3 1 Bertanggungjawab Kepada Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Penolong. Kanan HEM Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Panitia Dalam Membantu. Merancang Menyelaras Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas. Perkara Perkara Berikut,3 1 1 Pengurusan Kurikulum. 3 1 1 1 Pengurusan Murid,3 1 1 2 Pengurusan Prasarana. 3 1 1 3 Pengurusan Kewangan,3 1 1 4 Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid. 3 1 1 5 Pengurusan Hubungan Komunit,3 1 2 Pengurusan Kokurikulum.
3 1 3 Bidang Umum, 3 1 4 Melaksanakan tugas tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh. Pengarah Pelajaran Timbalan Pengarah Pelajaran Ketua Sektor. Pengurusan Sek,FAIL MEJA 6,GURU PRASEKOLAH,4 CARTA ORGANISASI. SK F PENGELI TIMUR,FAIL MEJA 7,GURU PRASEKOLAH,4 0 Struktur Organisasi Sekolah. 4 1 Carta Organisasi SK Felda Pengeli Timur,TN HJ ZAINUDDIN B ABU BAKAR. GURU BESAR,TIMBALAN PENGERUSI,HJH EASTEADAH KAMILAH BT MANSOR.
GURU PENOLONG KANAN 1,NAIB PENGERUSI,EN ABDUL AZIZ BIN ABDUL HAMID. HJ ZAINI B JOHARI,EN SALEHUDIN B SUMIRI,SETIAUSAHA. PN WAN RAZIDA BT WAN ABDULLAH,AHLI JAWATANKUASA,PANITIA BAHASA MELAYU. EN YUSOF B MOHAMED JADUAL WAKTU,EN JURADI B DURJARI GURU KELAS. 1B PN WAN RAZIDA,PANITIA BAHASA INGGERIS 1M PN BESAH.
PEPERIKSAAN HEADCOUNT,HJH NORIAH BT MARJAN 2B PN KAMARIAH. PN RESLINA BT ISMAIL,2M PN ZAIDAH,PANITIA MATEMATIK 3B PN KAMASAH. PN RAMLAH BT PUTEH PPSMI 3M PN WAN ZUNAIDAH,PN ZURAINI BT YUSOFF 4B PN ZURAINI. 4M PN RAMLAH,AZAHRISWADI B ARIS,PANITIA SAINS 5B PN NITA. PN NITA BT MISPAR PERPUSTAKAAN MEDIA 5M PN NORZAIDAH. PN NORLIZA BT TUKIJAN 6B PN SAADIAH,6M PN HJH NORIAH.
PANITIA PJK,EN AIZAT B SABRI PEMULIHAN KHAS,EN MD SABURI B SAMINGON. PANITIA KEMAHIRAN HIDUP,EN JURADI B DURJARI J QAF KBS PRA SEKOLAH. PN ZURINA BT MD AKHIR PN AZNITA BT ABU,PANITIA KAJIAN TEMPATAN. PN BESAH B SURIF UJIAN SEGAK PENDIDIKAN KHAS,EN HAIRULNIZAM B AHMAD EN AHMAD ROSDI. PANITIA MUZIK,PN SA DIAH BT A RAHMAN LINUS ICT,PN BESAH PN NORAZRINA EN JURADI B DURJARI.
PANITIA BAHASA ARAB,EN MOHD NAZIZI B ABDUL RASHID PROTIM. EN KU MOHD RIZAL B KU DAKEI,EN YUSOF B MOHAMED,PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SKPM. PN MAS BT HAMIDON PN RESLINA BT ISMAIL DATA EMIS,PN KHORIAH BT ABD KARIM. PANITIA SIVIK,PN KAMASAH BT MOHD MANSOR SPSK,KAJIAN TINDAKAN. PN KAMASAH BT MOHD MANSOR,PN MAS BT HAMIDON,PANITIA PSV.
PN NORAZLIPAH BT IBRAHIM PBS SPPBS PERANCANGAN STRATEGIK. PN RESLINA PN MARYATY PN HJH NORIAH BT MARJAN,BIMBINGAN KAUNSELING KECEMERLANGAN UPSR. HJ SAHIRA HELMY B HJ SAIRI PN SAADIAH BT A RAHMAN,FAIL MEJA 8. GURU PRASEKOLAH,4 2 Carta Unit guru prasekolah,GURU BESAR. HAJI ZAINUDDIN BIN ABU BAKAR, PENOLONG KANAN 1 PENOLONG PENOLONG KANAN KOKO PENOLONG KANAN. PN HAJJAH ESTEADAH KANAN HEM HAJI ZAINI BIN JOHARI PK. KAMILAH BT MANSOR EN ABDUL AZIZ EN SALLEHUDDIN BIN. BIN ABDUL HAMID SUMIRI,PRASEKOLAH PRASEKOLAH,PN AZNITA BINTI ABU PN NOOR FATIHA.
BINTI AHMAD,PN NORAZIAH BINTI ANUAR PN HANIDA BINTI OTHMAN. FAIL MEJA 9,GURU PRASEKOLAH,5 SENARAI TUGAS KUASA,DAN HUBUNGAN PEGAWAI. DENGAN PEGAWAI PEGAWAI,10 Guru Prasekolah,5 0 Senarai Tugas. BIDANG TUGAS,SENARAI TUGAS GURU PRASEKOLAH, Bertanggungjawab Kepada Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan. HEM Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Panitia Dalam Membantu Merancang. Menyelaras Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara Perkara. PENGURUSAN PRASEKOLAH,A PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH.
Bil Prosedur,1 Menyediakan Rancangan Tahunan,2 Terima panggilan mesyuarat bengkel dari PPD. 3 Hadir mesyuarat Bengkel, 4 Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun jadual awal dan. akhir tahun, 5 Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema. 6 Memilih dan menyusun Hasil Pembelajaran berdasarkan KSPK. 7 Merancang cadangan aktiviti berdasarkan SP dan Tema. 8 Cetak dan bukukan 1 salinan dihantar kepada PPD dan 1 salinan. kepada Guru Besar,2 Menyediakan Rancangan Harian,Bil Prosedur. 1 Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu. 2 Merancang aktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan. SP dan tema,3 Membina BBM yang sesuai,11 Guru Prasekolah.
FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 2 1 0 Maklumat Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Nama AZNITA BINTI ABU Jawatan PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DGA34 Gred Jawatan DGA 34 Bahagian Unit SK F PENGELI TIMUR Tarikh Memegang Jawatan 1 DISEMBER 1993 2 0 Latar Belakang SK F PENGELI TIMUR 2 1 Sejarah Penubuhan Tahun 1977

Related Books