BEGIN THE BEGUINE CPG N 138 COLE PORTER S

Begin The Beguine Cpg N 138 Cole Porter S-Free PDF

  • Date:28 Jun 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:8
  • Size:211.13 KB

Share Pdf : Begin The Beguine Cpg N 138 Cole Porter S

Download and Preview : Begin The Beguine Cpg N 138 Cole Porter S


Report CopyRight/DMCA Form For : Begin The Beguine Cpg N 138 Cole Porter S


Transcription:

tor na l re cord dol a me lo di a d un,l l l di a l l. tor na l re cord dol a me lo d un,l l dol a me lo l di a l l. tor na l re cord d un,tor na l re cord dol a me lo di a d un. l bell dol mi rar l que l temps ja s ha en l dut l ja l. l bell dol mi rar l que l temps ja s ha en l dut l l. l l en l dut l l,l Q Q l l w l l,bell dol mi rar el temps s ha ja. bell dol mi rar que l temps ja s ha en dut ja,fa molt de temps des que va rem sen tir.
l fa molt de temps l des de que va rem sen l tir l l. l fa molt de temps l que va rem sen l tir l que l,ll ll ll ll. fa molt de temps des que va rem sen tir sen tir que. dant en ci sats la dol a me lo di a no,l ci sats l la dol a me lo l di l no se l. dant en a no,l dant en ci sats l la dol a me lo l di a l no l. dant en ci sats la dol a me lo di a no,l l fu l gir l l. se que sor gi va res,l l l l w l,se que sor gir va res fu gir.
l l fu l gir l dei xant re cord l,se que sor gi va res. se que sor gi va res fu gir,l dei xant ton re l cord la me l l di a l. l dei xant ton re,me lo di a,Q l e q e l j l l,xant re cord i la me lo di a me lo di a. l l l w l j,dei xant ton dei xant,re cord la me lo di a em. l l sem pre m re cor l da l l,pro la can ba,l em pro la can l sem pre m re cor l da ba l un l.
l em pro la can l sem pre m re cor l da l un l,pro la can la can sem pre m re cor da ba. l l b l w l,l l llum dels teus,l ulls l i,b q q bq l. l b l w l b l,l som ni fe li l la l ulls l l,l l l bw l l. llum dels teus i,l b Q Q l b b l l l,l som ni fe li l la l ulls l l. llum dels teus i,l Q bQ q l b b l,fe li som ni la llum dels teus ulls i.
l per ai x l sem pre sem pre t bus l ca ba l sem pre que jo sen l. l per ai x l sem pre sem pre t bus l ca ba l sem pre que jo sen l. l per ai x l sem pre sem pre t bus l ca ba l sem pre que jo sen l. per ai x sem pre sem pre t bus ca ba sem pre que jo sen. l l la dol a can l l l,l l la dol a can l l l,l l la l l l. ti a dol a can tor,ti a la dol a can la can la can tor. l nar co men ar l un a mor per l dut l tor l,l l un a mor per l dut l tor l. a co men ar,l l un a mor per l dut l l,nar co men ar tor. l l l l J l,nar co men ar un a mor per dut tor, l nar co men ar i viu l re el som ni d un l di a l que ni l.
l nar co men ar i viu l re el som ni d un l di a l que tor ni i l. l nar co men ar i viu l re el som ni d un l di a, nar co men ar i viu re el som ni d un di a que tor ni el. el re cord en ci ser d a que lla me lo di a que un. l el record en ci ser l d a que lla me lo l di a l l. l el record l l l l,l b l l l l,en ci ser d a que lla me lo di a que un. L ll ll Q ll ll,s en ci ser la me lo di a la me lo di a que un. l jorn ja pas sat l junts ens ha tin l gut l qu els teus l. l l junts ens ha tin l gut l l,jorn ja pas sat qu els teus. l l j l w l,l l junts ens ha tin l gut l l,jorn ja pas st qu els teus.
jorn ja pas sat junts ens ha tin gut qu els teus,l ulls tor nin a. l dir m tor nin a,l dir l lo que u,l l l w l l,l l dir l dir l que u l. l l l w l l,ulls tor nin a m tor nin a lo,l l dir l dir l que u l. ulls tor nin a m tor nin a lo,ulls tor nin a dir m tor nin a dir lo que u. l na vol ta ten dra l ment l dir me l que ls teus l. na vol ta ten dra ment ja va ren dir me que ls teus. l dir me l l,l J l l l l,na vol ta ten dra ment ja va ren que ls teus.
L ll ll ll, na vol ta ten dra ment ja va ren dir me que ls teus. l lla vis em mur mu l rin a ques tes pa l rau l a l. l lla vis em mur mu l rin a ques tes pa l rau l a l. l l Q Q l l l,lla vis em mur mu rin a ques tes pa rau. lla vis em mur mu rin a ques tes pa rau les a mor a mor. l q q l w l,l l temps tor l nar co men l l,en cara som. l l j l q q l w l,l l temps tor l nar co men l l,en cara som. J l b q l w l,l l temps l nar co men ar l l,en cara som.
Q Q Q l w l,en cara som a temps tor nar tor nar co men ar. l sem pre n es temps l tor nar co men l ar l,l l tor nar co men l ar l. sem pre n es temps,l sem pre n es temps,l tor nar co men l ar l. sem pre n es temps co men ar co men ar,l l w l w l l. l sem pre n es temps l l l tor nar co men l,l l w l w l j.
l sem pre n es temps l l l tor nar co men l,l l w l w l J j. l sem pre n es temps l l l tor nar co men l,ll w ll bw ll w ll. sem pre n es temps co men ar,l b c l b c l b c l b c. j l l l l w,l ar oh l oh l oh l oh l b c,ll w ll w ll w ll w. l s amp c cole porter j gt b c begin the beguine cpg n 138 c amp c b

Related Books