AutoCAD Civil 3D 2013 Autodesk

Autocad Civil 3d 2013 Autodesk-Free PDF

  • Date:27 Jun 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:54
  • Size:3.39 MB

Share Pdf : Autocad Civil 3d 2013 Autodesk

Download and Preview : Autocad Civil 3d 2013 Autodesk


Report CopyRight/DMCA Form For : Autocad Civil 3d 2013 Autodesk


Transcription:

7 Objekt stilarter,7 1 Multi purpose Styles,7 2 Points. 7 3 Point Clouds,7 4 Surfaces,7 5 Parcels,7 6 Grading. 7 7 Alignments,7 8 Profiles,7 8 Superelevation Views. 7 9 Sections,7 10 Pipe Networks,7 11 Corridors,7 12 Plan and Profile Sheets. 7 13 Survey,8 Tool palette s,8 1 Tv rprofiler,8 2 Material styles.
8 3 Drawing symbols and MV Blocks,9 Pipe and Structure Catalogs. 9 1 Spildevand,9 2 Regnvand,9 3 F lles,9 5 Labels,10 Highway design check files vejregler. 11 Quantity Take Off,11 1 Introduktion til QTO,11 2 Indstillinger af QTO. 12 Superelevation standards overh jde,13 Kryds stilarter navn og tv rprofiler. 1 Generelt,1 Introduktion, Dette dokument indeholder oversigt af alle indstillinger som AutoCAD Civil 3D 2013 Country Kit Danmark best r.
Dette dokument indeholder f lgende forkortelser,AutoCAD Civil 3D 2013 med Civil 3D. AutoCAD Civil 3D 2013 Country Kit Danmark med CKD,2 indledning. CKD best r af bl a f lgende mapper, Template Mappe med template der indeholder danske stilarter til Civil 3D objekter og labels. DK Pipes Catalog Mappe med Pipes filer der korresponderer med Parts Lists stilarter fra template. Plan Production Mappe med templates der indeholder indstillinger til Plan Production og udtegning af. Corridor Design Standards Mappe med fil der indeholder indstillinger til superelevation af korridor. Quantities Reports Mappe med filer der indeholder indstillinger til generering af rapporter af m ngder for. korridor modeller eller som dynamiske tabeller i den aktuelle tegning. Product Delivery Page 2, korridor modeller eller som dynamiske tabeller i den aktuelle tegning. Toolbox Mappe med filer der indeholder rapporter som kan k res fra Toolbox fanen i egenskabsvinduet. Assemblies Mappe med tegninger der indeholder assemblies tv rprofiler der bl a kan bnes fra Tool. Palettes eller som skal indg i opret af kryds, Pay Item Data Mappe med filer der indeholder indstillinger til rapport af arealer og l ngder.
Toolspace er Civil 3D s centrale egenskabsvindue der bruges til styring af Civil 3D stilarter af objekter og tekster. Toolspace best r som udgangspunkt af to faner, Prospector Bruges til indstilling af egenskaber stilarter m m for Civil 3D objekter og tekster. Settings Bruges til generel indstilling af stilarter for Civil 3D. 1 Prospector, Ethvert Civil 3D objekt har sin egen stilart der styrer dets udseende og evt tekster i tegningen Det er fra fanen. Prospector i Toolspace at egenskaber stilarter og kommandoer for alle Civil 3D objekter styres. I Civil 3D findes f lgende Civil 3D objekttyper,Punkter Points og Point Group. Punkt skyer,Linier Feature Lines,Terr nmodeller Surfaces. Stationeringslinier Alignments,L ngde og vejprofiler Profiles.
Vejmodeller og tv rprofiler Corridors og Sections,Ledninger Pipes. Arealer Parcels,Anl g Grading,Landm ling Survey,Plan udtegning View Frame Groups Plan Production. Kryds Intersections,Product Delivery Page 3, Fra fanen Prospector i Toolspace er det muligt at oprette kopiere eller rette stilarter for Civil 3D objekter For Civil. 3D objekter g lder herudover at tekster generes som dynamiske data i det omfang det nskes Bem rk at evt. nye stilarter oprettet fra Prospector ikke automatisk gemmes i template til CKD Det skal g res manuelt med Drag. 2 Settings, Civil 3D objekter f r egne stilarter n r de oprettes i tegningen med en Civil 3D kommando Stilarterne ligger som. standard i template til CKD som det anbefales at start Civil 3D med hver gang for netop at kunne oprette Civil 3D. objekter med efter danske forhold fornuftigt udseende. Indstilling af stilarter sker fra fanen Settings i Toolspace Her kan nye stilarter oprettes eller. tilpasses Bem rk at nye eller tilpassede stilarter ikke automatisk gemmes i template til CKD Det skal. g res manuelt med Drag and Drop, Endvidere at ikke alle US eller UK stilarter er fjernet Der findes i Danmark ikke standarder for lag og farver Med.
hensyn til lag tildeles Civil 3D objekter standard Civil 3D lag mens vrige objekter lander i lag 0. 3 Farvevalg,Generelt for farvevalg g lder at, R d farve Hovedsagligt anvendt til l ngdeprofiler tv rsnit og massediagram sammen med gr og sorte. Sort Hovedsagligt anvendt til labels og tabeller indsat i tegningen. P den m de er det hurtigt visuelt at skelne mellem plan l ngdeprofiler tv rsnit og evt dynamiske tabeller. indsat i tegningen,Tabel nedenfor lister anvendt tekst stilart. Text Style Description Font Plotted Size,Product Delivery Page 4. Text Style Description Font Plotted Size,Standard ISOCP 1 5mm 5 0mm. 3 Skravering,Tabel nedenfor lister anvendte skraveringstyper.
Hatch Pattern Description Hatch Pattern, SOLID Anvendes til skravering af korridor elementer i Plan specielle visninger i Template. l ngdeprofil samt i tv rsnit, ANSI31 Anvendes til specielle visninger fx Hatch i l ngdeprofil og tv rsnit Template. Tabel nedenfor lister alle anvendte lag og udvalgte indstillinger. Layer On Freeze Lock Color Linetype,0 True False False white Continuous. A BLDG True False False white Continuous,AHP True False False white Continuous. Block amenity light columns True False False 50 50 50 Continuous. Block amenity light glass True False False 200 200 200 Continuous. Block tree concept canopy True False False white Continuous. Block tree concept trunk True False False white Continuous. C ALIGN True False False white DASHED,C FLINE True False False 152 Continuous.
C FLINE PROF True False False 152 Continuous,C FLINE SCTN True False False 152 Continuous. C HLP KURVETEKST True False False blue Continuous,C PIPE DRN True False False green ACAD ISO02W100. C PIPE FLS True False False red DASHED,C PIPE RGV True False False blue Continuous. C PIPE SPV True False False red Continuous,C PIPE STD True False False white Continuous. C PIPE STD LABL True False False white Continuous,C PIPE STD PROF True False False white Continuous.
C PIPE STD SCTN True False False white Continuous,C PIPE TABL True False False white Continuous. C PROP True False False white Continuous,C PROP LABL True False False white Continuous. Product Delivery Page 5,C PROP LABL True False False white Continuous. C PROP LINE True False False magenta Continuous, C PROP LINE LABL True False False magenta Continuous. C PROP TABL True False False white Continuous,C ROAD True False False white Continuous.
C ROAD ALG LABL True False False white Continuous,C ROAD ASSM True False False 40 Continuous. C ROAD CORR True False False blue Continuous,C ROAD INTS True False False white Continuous. C ROAD INTS LABL True False False white Continuous. C ROAD LABL True False False white Continuous,C ROAD PROF True False False white Continuous. C ROAD PROF LABL True False False white Continuous. C ROAD SAMP True False False white HIDDEN,C ROAD SAMP LABL True False False white HIDDEN. C ROAD SCTN True False False white Continuous,C ROAD SCTN CORR True False False blue Continuous.
C ROAD SCTN LABL True False False white Continuous. C ROAD SCTN QTO True False False white Continuous, C ROAD SCTN SHET True False False white Continuous. C ROAD SE VIEW True False False White Continuous, C ROAD SE VIEW TEXT True False False 11 Continuous. C ROAD SE VIEW TICK True False False White Continuous. C ROAD SE VIEW TITL True False False 11 Continuous. C ROAD SE VIEW TTBL True False False Blue Continuous. C ROAD SHAP True False False Blue Continuous,C ROAD SHAP PATT True False False Blue Continuous. C ROAD TABL True False False White Continuous, C ROAD VC OBS AREA True False False Red Continuous. C ROAD VC OBS EYE PATH True False False Magenta Continuous. C ROAD VC OBS SIGHT LINES True False False Red Continuous. C ROAD VC VIS EYE PATH True False False White Continuous. C ROAD VC VIS SIGHT LINES True False False 71 Continuous. C STRM PIPE True False False white Continuous,C STRM SCTN True False False white Continuous.
C STRUCT STD True False False white Continuous, C STRUCT STD LABL True False False white Continuous. C TOPO True False False white Continuous,C TOPO GRAD True False False 94 Continuous. C TOPO GRAD FLIN True False False 152 Continuous,Product Delivery Page 6. C TOPO GRAD FLIN True False False 152 Continuous,C TOPO LABL True False False white Continuous. C TOPO TABL True False False white Continuous,DEFPOINTS True False False white Continuous.
Hj lplinje Niv kurvtext True False False blue Continuous. NOT TABELL True False False green Continuous,NOT TABELL RAM True False False green Continuous. NOT TABELL RASTER True False False green Continuous. NOT TABELL TEXT True False False green Continuous, NOT TABELL TITEL True False False green Continuous. PROFIL DIAG True False False red Continuous,PROFIL RAM True False False red Continuous. PROFIL TEXT True False False red Continuous,PROFIL TICK True False False red Continuous. PROFIL TITL True False False red Continuous,TERRAENKOTEPKT True False False white Continuous.
V NODE True False False red Continuous,V NODE TABL True False False white Continuous. V SITE SCAN True False False White Continuous,VAG SHAPE 2D True False False red Continuous. VAG SHAPE 3D True False False 8 Continuous,VAG SHAPE RASTER True False False 31 Continuous. 5 Rapporter,Tabel nedenfor lister alle Civil 3D DK rapporter. Report Name Description Sample File Priority, Alignment Kurver Rapport p dansk med liste af kurver for valgt.
linjef ring, Alignment Station og kurver Rapport p dansk med liste af stationer og kurver. for valgt linjef ring, Parcel Arealer Rapport p dansk med liste af parcel arealer. Parcel Arealer til Excel Excel regneark af parcel arealer. Points Punkter Rapport p dansk med liste af kotepunkter. Points Punkter til Excel Excel regneark af kotepunkter. Profile PVI stationer Rapport p dansk med liste af PVI punkter. Profile Ver Profiler til Excel Excel regneark af vertikale punkter. Ledningsnetv rk Ledninger Rapport p dansk med liste af ledninger. Ledningsnetv rk Komponenter Rapport p dansk med lister af komponenter. Ledningsnetv rk Ledninger og Rapport p dansk med lister af ledninger og. Product Delivery Page 7, Ledningsnetv rk Ledninger og Rapport p dansk med lister af ledninger og. komponenter komponenter, Ledningsnetv rk Komponenter Excel regneark af komponenter. Surface Information Rapport p dansk af grundl ggende data for. Surface Punkter til Excel Excel regneark af punkter som definerer surface. 6 Tegningsindstillinger,1 Object Layers,Tabel nedenfor lister alle Civil 3D objekt lag.
Object Default Layer,Object Layer,Alignment C ROAD. Alignment Labeling C ROAD LABL,Alignment Table C ROAD TABL. Assembly C ROAD ASSM,Building Site A BLDG,Corridor C ROAD CORR. Corridor Section C ROAD SCTN CORR,Feature Line C FLINE. General Note Label 0,General Segment Label 0,Grading C TOPO GRAD.
Grading Labeling C TOPO LABL,Grid Surface C TOPO,Grid Surface Labeling C TOPO LABL. Interference 0,Intersection C ROAD INTS,Intersection Labeling C ROAD INTS LABL. Mass Haul Line 0,Mass Haul View 0,Match Line 0,Match Line Labeling 0. Material Section 0,Material Table 0,Parcel C PROP,Parcel Labeling C PROP LABL. Parcel Segment C PROP LINE,Parcel Segment Labeling C PROP LINE LABL.
Product Delivery Page 8,Parcel Segment Labeling C PROP LINE LABL. Parcel Table C PROP TABL,Pipe C PIPE STD,Pipe Labeling C PIPE STD LABL. Pipe and Structure Table C PIPE TABL,Pipe Network Section C PIPE STD SCTN. Pipe or Structure Profile C PIPE STD PROF,Point Table V NODE TABL. Profile C ROAD PROF,Profile Labeling C ROAD PROF LABL.
Profile View C ROAD PROF,Profile View Labeling C ROAD PROF LABL. Sample Line C ROAD SAMP,Sample Line Labeling C ROAD SAMP LABL. Section C ROAD SCTN,Section Labeling C ROAD SCTN LABL. Section View C ROAD SCTN,Section View Labeling C ROAD SCTN LABL. Section View Quantity Takeoff Table C ROAD SCTN QTO. Sheet C ROAD SCTN SHET,Structure C STRUCT STD,Structure Labeling C STRUCT STD LABL.
Superelevation View C ROAD SE VIEW,Subassembly C ROAD ASSM. Surface Legend Table C TOPO TABL,Survey Figure 0,Survey Network 0. Tin Surface C TOPO,Tin Surface Labeling C TOPO LABL. View Frame 0,1 Edit Drawing Settings, Civil 3D objekt lag indstilles i Edit Drawing Settings Figur nedenfor viser hvor disse indstillinger findes. Product Delivery Page 9,2 Object Layers, Figur nedenfor viser faneblad Object Layers hvor indstillinger for Civil 3D objekt lag tilpasses.
2 Ambient Settings, Tabel nedenfor lister v rdier for alle Civil 3D enheder. Product Delivery Page 10,Property Value,Plotted Unit Display Type decimal. Set AutoCAD Units no,Save Command Changes to Settings no. Show Event Viewer yes,Show Tooltips yes, Imperial to Metric conversion Use International Foot. New Entity Tooltip State on,Driving Direction Right Side of the Road.
Drawing Unit meter,Drawing Scale 0 500,Scale Inserted Objects yes. Independent Layer On no,Labeling Prompt Method Command Line. Precision 3,Rounding round normal,Sign sign negative. Unit meter,Precision 3,Rounding round normal,Sign sign negative. Unit millimeter,Precision 3,Rounding round normal,Sign sign negative.
10 Highway design check files vejregler 11 Quantity Take Off 11 1 Introduktion til QTO 11 2 Indstillinger af QTO 12 Superelevation standards overh jde 13 Kryds stilarter navn og tv rprofiler 1 Generelt 1 Introduktion Dette dokument indeholder oversigt af alle indstillinger som AutoCAD Civil 3D 2013 Country Kit Danmark best r af Dette dokument indeholder f lgende forkortelser

Related Books