30th Anniversary Swahili Colloquium

30th Anniversary Swahili Colloquium-Free PDF

  • Date:30 Mar 2020
  • Views:190
  • Downloads:0
  • Pages:71
  • Size:491.81 KB

Share Pdf : 30th Anniversary Swahili Colloquium

Download and Preview : 30th Anniversary Swahili Colloquium


Report CopyRight/DMCA Form For : 30th Anniversary Swahili Colloquium


Transcription:

Kongamano la,30th SWAHILI COLLOQUIUM,in Iwalewahaus Bayreuth. from 26th May to 28th May 2017,Friday 26th May 2017. 8 30 9 00 Registration,09 00 9 30 Welcome address, 9 30 10 45 Plurality of media Liberation and variability. Chair Tom Michael Mboya Chair Shani Omari, 9 30 9 55 Hezekiel Gikambi Nairobi Mabadiliko ya Mponjika Zavara Ontario Muziki wa Kizazi. kidiskosi katika magazeti ya Kiswahili kipya na Harakati za ukombozi. Mtazamo wa nadharia ya isimu media,Discourse changes in Swahili journalism A.
media linguistic approach, 09 55 10 20 Ida Hadjivayanis London Social media and Abdulrahim Hussein Taib Ali Egerton and. the Swahili speaking Zanzibari women of Maimuna Ahmed Makalo Zanzibar Usawiri. Britain wa Mwanamke katika Nyimbo za Taarab,Uchanganuzi wa Kifeministi. 10 20 10 45 Yuning Shen Hamburg A Swahili Twitter Georges Mulumbwa Lubumbashi Faces of. corpus Kiswahili in the DR Congo Drawing up an,10 45 11 00 Tea Break. 11 00 12 15 Consuming reality Linguistic variety,Chair Pacifique Ch Malonga Chair Nancy Ayodi. 11 00 11 25 Nathalie Koenigs Maziwa Hayauzwi Food Samson R Edward Dar es Salaam Mchakato. as History and Critique in Twentieth Century wa uundaji kishazi rejeshi cha Kiswahili. 11 25 11 50 Rosanna Tramutoli Bayreuth Naples Mwanahija Ali Juma and Said Salim Amour. Hitilafu ikayeyuka metaphors of emotions Bakiza Ulinganishi wa visawe na. in Swahili literary texts vibadala vya lahaja za Kiswahili za Zanzibar. 11 50 12 15 Magdaline Wafula Eldoret Anthroponimu Rajabu A Chipila Dar es Salaam Kupishana. za Ubatizo za Kibukusu Mabadiliko yake kwa uandishi na utamkaji wa maneno. Kimofonolojia na Kisemantiki ambatano katika Kiswahili sanifu. 12 15 13 30 Lunch Break, 13 30 14 45 The visual dimension of texts Interfaces in the novel.
Chair Claudia B hme Chair Flavia Aiello Traore, 13 30 13 55 Edith B Lyimo Dar es Salaam Fasiri ya Lutz Diegner Berlin Metatextualities in the. lugha katika fasihi andishi ya watoto contemporary Swahili novel. uchunguzi wa picha na vielelezo, 13 55 14 20 Stanislav Beletskiy Dodoma Visualizing Ahmad Kipacha Arusha The triplex mundus. Swahili texts Text image Relationships in Euphrase Kezilahabi s Rosa Mistika. 14 20 14 45 Saade Said Mbarouk Zanzibar Alena Rettov London Swahili literature as. Mawasiliano na usemezano katika kanga na litt rature engage Literature ideology and. athari zake development,14 45 15 00 Tea Break, 15 00 16 15 Swahili and the educative sector Linguistic resources. Chair Meg Arenberg Chair Kenneth Inyani Simala, 15 00 15 25 Geofred M Osoro Wellesley Language Hadija Jilala Dar es Salaam Programu ya. use in education A case of Swahili and tafsiri ya Google kama zana ya mfasiri. English in Tanzania and Kenya matatizo changamoto na suluhisho Google. Translator as a translation tool problems,challenges and solutions.
15 25 15 50 Festo N Joster Dar es Salaam Matatizo ya Netah Atieno Otieno Eldoret Different. kiuhariri katika vitabu vya kiada vya Methods Used in Creating Swahili Neologisms. Kiswahili nchini Tanzania, 15 50 16 15 Daniela Waldburger Wien Tanzanian Irmtraud Herms Leipzig Kamusi kuu ya. Swahili soap operas and movies as a Kiswahili ya Bakita Longhorn 2015 The. resource for formulaic language teaching in Kiswahili Dictionary of Bakita Longhorn 2015. Swahili second language acquisition,16 15 16 30 Tea Break. 16 30 17 45 Comparative perspectives on language Entangled Swahili Literatures. Chair EK Sekwiha Gwajima Chair Lutz Diegner, 16 30 16 55 Joan Anzazi Mwangovya Karatina A Annachiara Raia Naples Bayreuth World. comparative analysis of the German and literature from the margins The story of. Swahili languages of corruption Joseph at the Swahili coast. 16 55 17 20 Simon Nganga Eldoret In search of Clarissa Vierke Bayreuth Kangaya upatu. neutrality Pragmatic function of Kiswahili in The entanglement of the written and the oral. the multilingual Bukusu funeral in Bwana Zahidi Mngumi s poetry. 17 20 17 45 Kenneth Inyani Simala Zanzibar Tume ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na. Mahusiano Maingiliano na Mustakabali wa Lugha na Fasihi ya Kiswahili. 17 45 18 00 Tea break, 18 00 19 00 BIGSAS Denkatelier BIGSAS Forum for Thought Les ateliers BIGSAS de la pens e Euphrase. Kezilahabi on the interconnectedness of Swahili literature and African philosophy. 19 00 Reception,Saturday 27th May 2017, 09 00 10 15 Linguistic contact zones Swahili and academic writing.
Chair Magdaline Wafula Chair Gromov Mikhail, 09 00 09 25 Sangai Mohochi Rongo Athari ya Hanna Nieber Berlin Writing writing. mtagusano wa Kiswahili na lugha from the Swahili Coast into Anglographic. nyingine za kiasili Mfano wa Kikuria academia,nchini Tanzania na Kenya. 9 25 9 50 Nathaniel Gernez Paris Nanterre Arnold B G Msigwa Dar es Salaam. Negotiating authority and identification Changamoto za istilahi katika uandishi wa. through language choices two case tasinifu za uzamili wa Kiswahili Tanzania. studies of plurilingual practices in Iringa, 9 50 10 15 Nico Nassenstein Paulin Baraka Bose Athumani S Ponera Dodoma Maendeleo ya. Cologne Kampala Contact induced istilahi za kitafiti na uandishi wa tasnifu za. features of Kivu Swahili DR Congo Kiswahili Uchunguzi na mjadala kuhusu. mpishano athari na mapendekezo,10 15 10 30 Tea Break. 10 30 11 30 BIGSAS Roundtable with Euphrase Kezilahabi Nash MC Iddi Mwimbe and BIGSAS. fellows on the interrelationship between language and knowledge production. 11 30 11 55 Reginald M J Oduor Nairobi The impact of language on the success of the sage. philosophy project The Kenyan Luo experience,11 55 13 00 Lunch Break.
13 00 14 30 Epistemologies Characterisation as a literary device. Chair Nikitta Dede Adjirakor Chair Ahmad Kipacha, 13 00 13 25 Nicolini Christina Naples Ulinganishaji Genniva Kazinja Dar es Salaam Sifa. baina ya lugha ya unyago na lugha ya majumui za shujaa wa kiutendi wa Kiafrika. mabango dhidi ya UKIMWI katika,Tanzania leo, 13 25 Emiliano Minerba Naples Ubaya Bertha Mleke and Neema Sway Dar es. 13 13 50 wangu hausemeki Dhana ya Unheimlich Salaam Wahusika mzimu na mahoka. ya Freud katika Mashetani ya Ebrahim katika fasihi ya Kiswahili Uhusiano na dhima. Hussein zake kifani na kimaudhui, 13 50 14 15 Phoebe Alice Cummins London Peter Pacho Dar es Salaam Wahusika wasio. Existentialism and art Kichwamaji watendaji na mchango wao katika kazi za. 14 15 14 30 Tea break, 14 30 16 15 Literary translations in conversation I Media and cultural representation. Chair Uta Reuster Jahn Chair Hezekiel Gikambi, 14 30 14 55 Serena Talento Bayreuth Translation Ulfat Abdulazizi Zanzibar and Shando.
in Swahili literary criticism and Swahili Ndossa Dodoma Dhana ya uchawi katika. translation in the field of Translation kazi za sanaa Mifano kutoka muziki wa Kizazi. Studies Kipya Mzee wa Busara na Kafara, 14 55 15 25 Flavia Aiello Traore Napoli Literary Elizabeth Godwin Mahenge Dar es Salaam. translations into Swahili after Ulemavu katika filamu ya Kiswahili. independence some remarks on its Uchambuzi wa lugha. language and socio cultural dimension, 15 25 15 50 Hilda Pembe Dar es Salaam Tafsiri au Maria Piotrowska Warsaw Walking on. uandishi mpya uchambuzi wa tamthiliya water Barack Obama in Kenyan political. ya Ebrahim Hussen caricature,15 50 16 15 Gromov Mikhail Nairobi Self. translation in modern Swahili poetry,Euphrase Kezilahabi 1969 and Kithaka. wa Mberia 2011,16 15 16 30 Tea break, 16 30 17 05 Literary translations in conversation II Zooming into the language.
Chair Serena Talento Chair Daniela Waldburger, 16 30 16 55 Uta Reuster Jahn Hamburg Translating Harrison Bahati Arusha Kiswahili as an. Alex Banzi s Titi la Mkwe African Bantu language, 16 55 17 20 Duncan Tarrant Bayreuth Translating Alphonce Boniphace Morango Dodoma. Nagona a cultural insight Mambo yanayoweza kusababisha. mabadiliko ya maana katika sentensi Mifano,kutoka katika lugha ya Kiswahili. 17 20 17 45 Meg Arenberg Princeton Lawino s Assibi A Amidu H gskoleringen How many. Entanglements Language Politics and auxiliary verbs are there in Kiswahili Bantu. Form in Swahili Translation, 17 45 18 10 Claudia B hme Trier Vita vya Nyota Salome K Jeromin Dar es Salaam Dhana ya. The Retelling of the Star Wars Saga by a kielezi kisintaksia. Swahili film commentator,18 10 18 20 Tea break, 18 20 18 40 Book Launch Clarissa Vierke Katharina Greven Vierke C K Greven 2016 Dunia.
Yao Utopia and Dystopia in Swahili Fiction In Honour of Said Ahmed Mohamed. Cologne K ppe, 18 40 19 00 Book Launch Abdilatif Abdalla Flavia Aiello Traore Roberto Gaudioso Euphrase. Kezilahabi Farouk Topan Elena Bertoncini Z bkov Aiello Traore F Gaudioso R. 2017 Ushairi na Uhuru Poesie scelte di Abdilatif Abdalla e Euphrase Kezilahabi Napoli. L Orientale, 19 00 19 20 Book Launch Kai Kresse Kresse K 2017 Guidance Uwongozi by Sheikh al Amin. Mazrui Selections from the First Swahili Islamic Newspaper Translated by Hassan. Mwakimako and Kai Kresse and with a foreword by Alamin Mazrui and Hammad M K. Mazrui Leiden Brill,19 30 Celebrating 30 Years of Swahili Colloquium. Address notes by representatives of partner institutions. Music and performance by Nash Mc Dar es Salaam,Sunday 28th May 2017. 9 00 10 00 La Formule Alain In memory of the literary scholar Alain Ricard. 10 00 10 30 Tea Break, 10 30 12 00 Interfaces of oral literature The creation of identities.
Chair Alena Rettov Chair Nico Nassenstein, 10 30 10 55 EK Sekwiha Gwajima Dar es Salaam Tom Michael Mboya Eldoret Broken. Swahili myths in oral literature in Kiswahili Tribe and the imagination of the. contemporary Tanzania Kenya of the first decade of the twenty first. century in Khandpaka by Awilo Mika and,Jamnazi Afrika. 10 55 11 20 Shani Omari Dar es Salaam Fasihi Nikitta Dede Adjirakor Bayreuth Dismantling. simulizi na mazingira Uhusiano dhima na the notion of a Tanzanian Swahili identity. changamoto zake through English in hip hop, 11 20 11 45 Angelus Mnenuka Bena Swahili Helena Funk Leipzig Doing the city. metrolingual relations in the Bena language use and identity in Nairobi. Orature The interface between language,and literature. 11 45 12 00 Tea break, 12 00 13 15 Orality and writing in classical and free Swahili political implications and aspirations.
verse Swahili poetry I Chair Hilda Pembe,Chair Roberto Gaudioso. 12 00 12 25 Euphraze Kezilahabi Gaborone Kai Kresse Columbia University Elimika na. Interface between Swahili and ethnic oral Stambuli Discursive agency and intellectual. literatures in Tanzania A preliminary practice on a Swahili Islamic radio show. observation, 12 25 12 50 Rayya Timammy Nairobi Maendeleo na Pacifique Ch Malonga Kigali The type and. ukuaji wa ushairi wa Kiswahili situation of Kiswahili in Rwanda as a new. Kiswahili speaking country and member of the,East African Community. 12 50 13 15 Mbwarali Kame Eldoret Ushairi wa Nancy Ayodi Narok The Anglophone. waswahili wa karne ya ishirini na moja Francophone divide in Sub saharan Africa. muingiliano wake na ushairi wa Kiarabu Examining the potential and future of. The 21 Century Swahili Poem and its Kiswahili as a resource for social cultural and. Interaction with Arabic Poetry economic empowerment. 13 15 14 30 Lunch Break, 14 30 15 10 In memory of Ahmed Sheikh Nabahany Kai Kresse Gudrun Miehe Clarissa Vierke. 15 10 15 25 Tea Break, 15 25 16 55 Orality and writing in classical and free East African public and private histories.
verse Swahili poetry II Chair Kai Kresse,Chair Rayya Timammy. 15 25 16 05 Roberto Gaudioso Naples Kezilahabi Maria Suriano Johannesburg tba. free verse and music A prosodic and,aesthetic study of Kezilahabi s poetry and. the music around it, 16 05 16 30 Annarita Coppola Rome East African Coastal. Historiographies some examples, 16 30 16 55 Farouk Topan London The Intangible in Adam Laurence Rodgers Johns London. Form Intent and Purpose in Swahili free Timu Bora Bidhaa Bora Supporting and. verse consuming Azam FC in Dar es Salaam,16 55 17 30 Concluding the conference.
Adjirakor Nikitta D University of Bayreuth Germany. kittadee yahoo com, DISMANTLING THE NOTION OF A TANZANIAN SWAHILI IDENTITY. THROUGH ENGLISH IN HIP HOP, Although the explosion and spread of hip hop in Tanzania can partly be traced to the replacement in. part of English with Swahili within the genre there are nevertheless a small but growing number of. English using hip hop artists within the genre Certainly this plays into and within the ambivalent. relationship between English and Swahili in the sonic and poetic space as well as within the national. discourse Drawing particularly from theoretical approaches that place into focus the aesthetic. experiences of music and in extension poetic texts my paper explores the making and construction of. identities through English within hip hop With examples from select texts I question how ideas of. identity are stylised through language In focusing on the texts themselves and the process through. which meaning is created I view hip hop not as a genre that represents and reflects identities but rather. as a process within which these identities are created Further I explore what this means within the. discourse of language use in poetic texts and in Tanzania as a whole. Amidu Assibi A Norwegian University of Science and Technology Norway. assibi amidu ntnu no, HOW MANY AUXILIARY VERBS ARE THERE IN KISWAHLI BANTU. 30th Anniversary Swahili Colloquium Mahusiano Lugha na fasihi katika maingiliano Languages and litera tures in interface 26 05 28 05 2017 Iwalewahaus

Related Books