270 370 HK MF8600 Massey Ferguson

270 370 Hk Mf8600 Massey Ferguson-Free PDF

  • Date:30 Jul 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:21
  • Size:2.49 MB

Share Pdf : 270 370 Hk Mf8600 Massey Ferguson

Download and Preview : 270 370 Hk Mf8600 Massey Ferguson


Report CopyRight/DMCA Form For : 270 370 Hk Mf8600 Massey Ferguson


Transcription:

Alt hvad en traktor burde v re, 370 hk 100 effekt og robust kapacitet Den er bygget til at holde og kan tackle. det mest barske terr n og bearbejde de st rste arealer i l ngere tid og med f rre. driftsomkostninger og en fremragende p lidelighed MF 8600 serien er en fusion. af kraft styrke overlegen teknik det nyeste inden for ergonomi og renere mere. br ndstof konomiske motorer Dette er sandsynligvis den mest h rdtarbejdende traktor. du nogensinde vil eje den er alt hvad en traktor burde v re. Teknologisk evolution,inden for h je,hestekr fter, MF 8600 serien har udviklet sig MF 8600 serien er nu f rende. inden for maskinteknologi og er i konstant udvikling s den. opfylder den moderne kundes behov Denne banebrydende serie. forts tter med at forbl ffe med dens prisbel nnede funktioner. Det vigtigste m l under udviklingen Gennem indsigt og innovation Din investering beskyttes af et. af MF 8600 traktoren var at bygger vi maskiner der opfylder det helt nyt st bt forakseloph ng en. producere en maskine med moderne landbrugs behov s du kraftigere foraksel med mulighed for. kompromisl s effekt og en lang trygt kan se fremtiden i m de Ved QuadLink affjedring og en ny robust. r kke innovative egenskaber for at lytte til kundernes nsker og ved konstruktion af chassisrammen. at skabe en helt ny oplevelse for at samarbejde med dem under test. f reren i marken har vi v ret i stand til at Der er mange nye og innovative. afpr ve og udvikle en maskine der egenskaber som adskiller MF. Det moderne landbrug byder GH QHUHU 0DVVH HUJXVRQV QG 8600 eren fra konkurrenterne. p mange hindringer som vi hvilket har resulteret i en traktor og de garanterer alle optimal. m tackle Med den globale med uovertrufne egenskaber produktivitet og kapacitet. befolkningstilgang et get behov, for f devarer og landbrugsjord MF 8600 eren har et ultramoderne. samt omskiftelige vejrforhold har dynamisk udseende som. du brug for p lidelige maskiner modsvarer dens enorme. konstruktion I maskinens hjerte, Vi forst r de udfordringer som sidder en AGCO SISU POWER. landm nd og maskinstationer e3 SCR motor med seks cylindre. oplever og derfor er vores og en prisvindende Dyna VT. Q H VHULH DI DJVNLEVWUDNWRUHU transmission,designet og bygget af mennesker.
med en sand forst else for din,virksomheds natur,MF 8600 serien. Model Motor Slagvolumen Nominel hk1 Maks hk2, MF 8650 6 cyl turbo intercooler e3 SCR 8 4 liter 240 270. MF 8660 6 cyl turbo intercooler e3 SCR 8 4 liter 265 295. MF 8670 6 cyl turbo intercooler e3 SCR 8 4 liter 290 320. MF 8680 6 cyl turbo intercooler e SCR 8 4 liter 320 350. MF 8690 6 cyl turbo intercooler e SCR 8 4 liter 340 370. 1 ISO TR14396 ved 2100 o min 2 ISO TR14396 ved 1950 2000 o min. 01 Nyeste andengenerations Stage,3b kompatible 8 4 liters AGCO SISU POWER e3. SCR motorer med 6 cylindre og common rail lave, driftsomkostninger lavt st jniveau og kompromisl s. kraft og moment,02 NYHED MF 8600 serien var den f rste.
traktorserie i verden der var udstyret med SCR,teknologi Nu pr senterer den nye generation. en dieseloxyderingskatalysator DOC og en ny,udst dningskatalysator Se side 16 for yderligere. oplysninger,03 NYHED St rre br ndstof og Adblue tanke 13 06. der muligg r l ngere arbejdsperioder uden,genopfyldning. 04 Panorama f rerhuset 28 mere plads g r det 04, muligt at arbejde frit og komfortabelt i l ngere tid.
05 NYHED De opgraderede betjeningsanordninger,i f rerhuset sidder p det brugervenlige arml n. til h jre for f rers det Kontakterne er synlige og. nemme at betjene 07, 06 OptiRide Plus 4 punkts f rerhusaffjedring aktiv. f rerhusaffjedring ekstraudstyr, 07 Kraftfuld bageste 3 punktslift med l ftekapacitet 10. p 12 000 kg,08 Integreret frontliftsystem IFLS med en enorm. l ftekapacitet p 5 000 kg 03,09 NY foraksel som standard og ekstraudstyr.
samme design men nu med st rkere st begods,og forbedrede st rre planetgear for get styrke. og holdbarhed Udviklet til at fungere perfekt ved, anvendelser med tvillinghjul Den kraftige foraksel f s. med QuadLink som standard 12,10 Dyna VT transmissionen leveres med Dynamic. Tractor Management DTM en af de mange,forbedrede funktioner som denne ultimative. transmission kan byde p,11 Nye l ngere og mere robuste sk rmforl ngere.
12 NYHED F rerhustrin integrerede trin i h jre side. og justerbare trin i venstre side,13 NYHED CCD softwaren Control Centre Display. Opgradering af hydraulikstyring er bare en af de nye. funktioner p CCD der p en nem m de lader f reren,v lge hydraulikventiler der normalt betjenes med. joysticket,14 NYHED Fabriksmonteret System 150 Auto. Guidance til kompromisl s og pr cis drift i marken. 6H VSHFL NDWLRQHUQH IRU Q UPHUH RSO VQLQJHU,Nye motorer. Kraft kapacitet og,6SHFL NW EU QGVWRIIRUEUXJ VIF, Renere mere produktive og konomiske andengenerations AGCO 220 Optimal br ndstof konomi.
SISU POWER motorer er hjertet i alle traktorer i MF 8600 serien 210. hvor de garanterer n jagtig motoreffekt og h j ydeevne. Motoromdrejninger min, Sammenlignet med tidligere motorer udvider MF seriens. En nyere PROFI test beviste at,AGCO SISU POWER har udviklet den. mest konomiske traktormotor der, elektroniske motorstyringssystem det driftsomr de hvor. traktoren k rer med optimal br ndstofeffektivitet,nogensinde er testet. I magasinet PROFI 2 2010 blev der 1400,testet traktorer med stor motoreffekt.
Drejningsmoment Nm,og MF 8690 eren med 8 4 liters 1300. AGCO SISU POWER e3 SCR motor,brugte op til 16 mindre br ndstof 1200. pr time end de andre Den store, U GH YDU GHQ I UVWH WUDNWRU GHU N 1100 Momentreserve. pr dikatet meget god hvad ang r,br ndstof konomi 1000. Den Stage 3b kompatible AGCO belastning Resultaterne er lavere betjeningen lettere i forbindelse. SISU POWER motor med 4 emission st rre motoreffekt og med stort set alle dine daglige. ventiler og common rail yder overlegen br ndstof konomi opgaver 800. den mest optimale motoreffekt EEM muligg r ogs, 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100.
og drager fordel af en turboladet en r kke avancerede Forbedret br ndstof konomi. intercooler Den elektroniske motorstyring Motoromdrejninger min. motorstyringsfunktioner herunder, Traktorer i MF 8600 serien lagring af motoromdrejninger overv ger konstant en lang r kke. Denne kurve viser tydeligt hvordan det maksimale, har nu en ny nominel som er standard p alle traktorer parametre og foretager l bende drejningsmoment opretholdes mellem 1 200 og. motoromdrejningshastighed p L 0 VHULHQ og meget pr cise justeringer R PLQ PHG NUDIWLJ PRPHQWVWLJQLQJ L WDNW PHG DW. 2 100 o min hvilket reducerer DI EU QGVWR QGVSU MWQLQJHQ motoromdrejningerne falder fra 2 100 til 1 500 o min. st j uden at p virke effekt eller Ekstra motoreffekt Kombinationen af common rail. moment Denne egenskab giver mere EU QGVWR QGVSU MWQLQJ YHG K MW WU N. effekt ved 1 950 2 000 o min og en cylindertopstykkekonstruktion. Med en enest ende konstant end ved 2 100 o min Dette er med 4 ventiler har givet yderligere. motoreffekt og momentstigning i overensstemmelse med PTO betydelige forbedringer ikke bare. bevarer motoren hele sin hastigheden s maks motoreffekt med hensyn til emission men ogs. produktivitet og styrke men nyder er tilg ngelig ved alt PTO arbejde med hensyn til br ndstof konomi Konstant. samtidig fordel af lavere emission effekt, og forbedret br ndstof konomi Lagring af motoromdrejninger K lesystemet. Kontakterne er praktisk Et meget effektivt k lesystem. Intelligent motorstyring placeret i arml net hvor sikrer at selve motoren arbejder. Alle AGCO SISU POWER motorer motoromdrejningerne kan ved fuld kapacitet uanset. byder p den nyeste teknologi forudindstilles og lagres opgavens art Den fuldventilerede. Den elektroniske motorstyring motorhjelm g r det muligt for. EEM muligg r kontinuerlig Funktionen for hurtig og motoren at nde selv under. justering af m ngden og nem returnering til n jagtige st vede og snavsede forhold Et 2200. timingen af det br ndstof motoromdrejningstal ger VWRUW OXIW OWHU RSUHWKROGHU UHQKHGHQ Motoromdrejninger min. der spr jtes ind afh ngigt af produktiviteten forbedrer i motoren hvilket muligg r h jere. Denne kurve viser klart hvordan stor motoreffekt med konstant. motoromdrejningshastighed og kvaliteten i arbejdet og g r produktivitet og besparelser p effekt opretholdes ved ned til 1 570 o min. br ndstofforbruget, Det er traktorens stadig holder efter at de gede Uafh ngige test der blev udf rt 8DIK QJLJH WHVW XGI UW DI 3UR QWHUQDWLRQDO 0 Powermix tallet vises nederst til venstre. br ndstofforbrug der roses XGJLIWHU WLO GHQGH XUHD HU DI PDJDVLQHW 3UR QWHUQDWLRQDO 8690 og SCR og er opn et ved at tage gennemsnittet af. L V UOLJ JUDG 3 SU YHVWDQGHQ taget med i 2009 beviste at MF 8690 eren de syv individuelle test der blev registreret. havde MF 8690 eren et med e3 SCR teknologi er en sand over 36 forskellige testk rsler Tabellen. f rer inden for br ndstofeffektivitet Tr karbejde Gennemsnitligt forbrug 20 10 0 10 20 viser gennemsnitsresultater for kategorierne. forbrug p blot 227g kWh Positiv fremgang, og lav emission 255 g kWh og 9 59 l ha tr karbejde PTO arbejde og blandet arbejde.
ved nominel hastighed Den f rste MF 8600 traktor, imponerede kunder i hele 1 Tungt arbejde Plov br ndstofforbrug m les i gram pr kilowatt. mens dette blev reduceret til Alle oplysninger p disse sider blev 100 belastning time og i liter pr hektar Den gule linje markerer. Europa med sin dokumenterede Harve, bare 209g kWh ved maks kapacitet og fremragende uafh ngigt udf rt af magasinet 2 Medium Plov et gennemsnit for alle resultater der er opn et. PTO hastighed hvilket er br ndstof konomi Nu udstyret 3UR QGLYLGXHOOH WHVWNDUDNWHUHU 60 belastning. ved tidligere Powermix test L ngden p, det hidtil bedste resultat med 2 generation af AGCO er angivet uden den samlede bj lkerne angiver i hvor h j grad traktorens. PTO arbejde Gennemsnitligt forbrug 249 g kWh og 3 62 l ha. der er registreret Endvidere SISU POWER e3 SCR motoren bed mmelse og resulterer ikke kapacitet for denne type arbejde var bedre gr n. 3 Tungt Rotorharve eller d rligere r d end det gennemsnitlige. var br ndstofforbruget vil Massey Fergusons overlegne n dvendigvis i en samlet endelig. 100 belastning Sk rl gger, s godt ved de typiske 0 WUDNWRU I OJH L VSRUHW S karakter resultat for alle hidtidige Powermix kandidater. sin forg nger ved at fremvise lave 4 Medium Rotorharve Det gennemsnitlige resultat der er baseret. ydelseshastigheder samt ved 70 belastning, br ndstofomkostninger og h j Sk rl gger p 45 traktorer der er testet indtil d d er p.
Powermix hastighederne nuv rende tidspunkt 303g kWh Alle Powermix. ydeevne 5 Let Rotorharve, at den store r de var den 40 belastning resultater for Massey Ferguson 8690 eren er. Sk rl gger, I UVWH GHU N SU GLNDWHW bedre end gennemsnitsresultaterne Faktisk. Blandet arbejde Gennemsnitligt forbrug 260 g kWh og 3 72 l ha. meget god hvad ang r er det samlede resultat for br ndstofforbrug. 6 M gspreder, br ndstof konomi Selv 16 6 lavere end det gennemsnittet fra tidligere. hvis du sammenligner dens 7 Ballepresser Powermix test. tal med den mest effektive 8 Transport1, Stage 3a traktor som vi har Transportcyklussen er ikke tilg ngelig endnu. Powermix 253g kWh,testet er MF 8690 eren stadig,mere effektiv et udsagn der.
Evne Skemaet til venstre viser et udsnit,0 DI GH JHQHUHOOH 3UR WHVWUHVXOWDWHU. Basisstandarder hvor motor transmission chassis,3 punktslift hydraulik og f rerhus. Gennemsnitlige,alle scorede mellem og,standarder,H je standarder Karaktersystem. Markarbejde,Gr sjordsarbejde 0 Gennemsnitlig,Transportarbejde Under gennemsnittet. L sserarbejde,Br ndstof konomi ved typisk arbejde,Arbejdsomr der Effekt Hastighed g kWh l t.
Standard PTO 540 o min 100 2 030 217 61 9,konomi PTO 540E o min 100 1 600 210 57 8. Standard PTO 1 000 o min 100 2 030 217 61 9,konomi PTO 1 000E o min 100. Motor i verste hastighedsomr de 80 Maks 231 48 6,H j ydeevne 80 90 218 46 0. Transportarbejde 40 90 247 26 0,Lav ydeevne 1 2 ydeevne 40 60 227 24 0. H j ydeevne 1 2 40 60 217 34 2,Ydeevne uden,kompromisser.
Renere og mere avanceret teknologi fremragende, br ndstof konomi lav emission og s rlig h j ydeevne uden. kompromittering af din virksomhed eller milj et Put mindre. L RJ I PHUH XG,Andengenerationsteknologi,Takket v re kontinuerlig forskning. konomisk Effektiv Milj venlig fakta,og udvikling er Massey Ferguson om e3. den f rste traktorproducent der,kan pr sentere en ny l sning p. den stigende eftersp rgsel efter, lavere udst dningsemissioner og AGCO SISU POWER e3 SCR systemet er.
br ndstofomkostninger Vi var det mest effektive i sin klasse og reducerer. ikke bare de f rste til at indf re br ndstofomkostningerne med op til 16 AdBlue. SCR teknologi selektiv katalytisk opl sningen arbejder i harmoni med SCR systemet. reduktion men vi har allerede,RJ NDQ QHPW N EHV KRV GLQ. implementeret 2 generation af,Massey Ferguson forhandler. SCR motoren Vores erfaring,og indsigt i SCR teknologi har. betydet at vi har v ret i stand, til at skabe en s rdeles effektiv AGCO SISU POWER e3 motorer med SCR system k rer. konomisk og milj venlig off road med optimal effektivitet uden at kompromittere motorens. dieselmotor der er mindre skadelig GHHYQH HU HU LNNH EHKRY IRU HUH VHUYLFHY UNW MHU HOOHU. over for dig over for milj et og dyre diagnosticeringsinterface i k ret jet. MF 8600 serien har udviklet sig MF 8600 serien er nu f rende inden for maskinteknologi og er i konstant udvikling s den opfylder den moderne kundes behov Denne banebrydende serie forts tter med at forbl ffe med dens prisbel nnede funktioner Teknologisk evolution inden for h je hestekr fter 1 ISO TR14396 ved 2100 o min 2 ISO TR14396 ved 1950 2000 o min MF 8600 serien Model Motor

Related Books