1 CARTI TEHNICE DE SPECIALITATE

1 Carti Tehnice De Specialitate-Free PDF

  • Date:02 Dec 2019
  • Views:283
  • Downloads:24
  • Pages:12
  • Size:442.99 KB

Share Pdf : 1 Carti Tehnice De Specialitate

Download and Preview : 1 Carti Tehnice De Specialitate


Report CopyRight/DMCA Form For : 1 Carti Tehnice De Specialitate


Transcription:

1 17 Transportul si distributia energiei electrice Gh Georgescu s a ed Gh Asachi. Iasi vol 1 si 2, 1 18 Exploatare statiilor si posturilor de transformare A Czicker sa. 2 PRESCRIPTII ENERGETICE, 2 1 Ord ANRE Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale. 07 2005 NTE004 05 00, din instalatiile de producere transport si distributie a energiei electrice. fost PE 005 2 99,si termice, 2 2 PE 017 83 Regulament privind documentatia tehnica in exploatare republicat in 1997. 2 3 PE 023 82 Regulament privind indatoririle personalului de deservire operativa in tura. din centrale si retele eletrice, 2 4 PE 029 97 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin.
dispecer a instalatiilor energetice din SEN, 2 5 PE 103 92 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor. electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de. scurtcircuit, 2 6 PE 111 1 92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Intreruptoare de inalta tensiune, 2 7 PE 111 2 92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Transformatoare de tensiune, 2 8 PE 111 4 93 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Conductoare neizolate rigide, 2 9 PE 111 5 92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.
Separatoare de inalta tensiune, 2 10 PE 111 6 75 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Conductoare neizolate flexibile, 2 11 PE 111 7 85 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Reprezentarea si marcarea instalatiilor electrice, 2 12 PE 111 8 88 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Servicii proprii de curent alternativ, 2 13 PE 111 9 86 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Elemente de constructii din statiile exterioare, 2 14 PE 111 10 78 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.
Statii electrice de distributie de 6 20 kV, 2 15 PE 111 11 94 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Baterii de condensatoare, 2 16 PE 112 93 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu din centrale. si statii electrice, 2 17 PE 114 83 Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu. 2 28 PE 115 85 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor auxiliare din statii. republicat in 1993, 2 19 PE 116 94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice. 2 20 NTE 002 03 00 Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de protectie. fost PE 116 2 92 comanda control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor. 2 21 Ord ANRE 20 2004 Codul tehnic RET Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN. 2 22 NTE 009 2010 Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta. 2 23 PE 126 82 Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor electrice din distributia. primara Modificarea 1 1985, 2 24 PE 129 99 Regulament de exploatare tehnica a uleiurilor electroizolante.
2 25 NTE 006 06 00 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retelele. fost PE 134 95 electrice cu tensiunea peste 1 kV, 2 26 NTE 401 03 00 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in. instalatiile electrice de distributie de 1 110 kV nlocuie te PE 135 91. 2 27 PE 139 97 Instructiuni privind determinarea CPT in retele electrice. 2 28 PE 140 79 Indrumar privind criteriile de identificare a starilor critice in functionarea. sistemului energetic si masuri pentru limitarea avariilor. 2 29 PE 142 80 Normativ privind combaterea efectului de flicker in retelel de distributie. republicat in 1993, 2 30 PE 143 94 Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele. 2 31 PE 148 94 Instructiuni privind conditiile generale de proiectare anti seisimica a. instalatiilor tehnologice din statiile electrice, 2 32 PE 501 85 Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatizarilor. electrice ale centralelor si statiilor Modificarea 1 1985. 2 33 NTE 011 12 00 fost PE Normativ pt proiectarea sistemelor de circ secundare ale statiilor electrice. 2 34 PE 505 73 Regulament de exploatare tehnica a camerelor de comanda si de. supraveghere a instalatiilor electrice republicat 1995. 2 35 PE 506 83 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de circuite secundare. 2 36 PE 602 80 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de telecomunicatii. 2 37 PE 808 79 Conditii tehnice generale pentru transformatoare cu puteri peste 10 MVA. 2 38 PE 829 73 Conditii tehnice pentru aparatajul de joasa tensiune utilizat la servicii. 2 39 Normativ privind alegerea izola iei coordonarea izolatiei i protec ia. instala ilor electroenergetice, NTE 001 03 00 mpotriva supratensiunilor ordin ANRE 02 2003. 2 40 NTE 005 06 00 fost PE Normativ privind metodele i elementele de calcul al siguran ei n. 013 94 func ionarea instala iilor energetice Decizia ANRE 1424 2006. 2 41 NTE 010 11 00 Norma tehnica privind stabilirea cerintelor pentru executarea. lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice,3 INSTRUCTIUNI.
3 1 INSTRUCTIUNI OPERATIVE LA NIVELUL SEN, 3 1 1 Elemente teoretice privind reglajul tensiunii in sistemul electroenergetic. 3 1 2 III RE DN 32 Reducerea tensiunii pe timp de ceata. 3 1 3 III RS DN 73 Tratarea neutrului in reteaua de 110 750 KV din SEN. 3 1 4 TEL 07 IV OP DN 244 Analiza si aprobarea schemelor normale in reteaua de 110 KV. 3 1 5 TEL 07 III RS DN 185 Alegerea regimului de functionare la scaderea presiunii fluidelor. tehnologice, 3 1 6 III RS DN 230 Regiuni admisibile de functionare a transformatoarelor si. autotransformatoarelor de putere si masurare, 3 1 7 TEL 07 III RS DN 5 Debuclarea retelei de 110 KV. 3 1 8 TEL 07 III RS DN 89 Puteri admisibile prin sectiunile caracteristice ale SEN. 3 1 9 TEL 07 III RS DN 166 Valori maxime admisibile ale tensiunii in modul si argument la. inchiderea buclelor, 3 1 10 TEL 07 IV OP DN 163 Depistarea punerilor la pamant in circuitele secundare din statiile. 3 1 11 TEL 07 III RS DN 170 Suntarea CT prin CTf atunci cand intrerupatorul CT a ramas blocat. in regim incomplet de faze, 3 1 12 III RS DN 740 Reguli tehnice privind efectuarea manevrelor in retelele de 400 220 si.
3 1 13 III AV DN 883 Modul de actionare a personalului la abaterile periculoase ale. parametrilor de functionare in SEN sau intr o zona a acestuia. 3 1 15 TEL 07 III AV DN 145 Planul de aparare al SEN la perturbatii majore. Planul de restaurare al SEN dupa ramanerea partiala sau totala fara. tensiune Conceptii realizare,3 1 16 II E DN 102 Descrierea dispozitivului MOP. 3 1 17 Principalele marimi utilizate in energetica si unitatile de masurare in S I. 3 1 18 III RS DN 267 Instructiune cadru privind deschiciurarea liniilor de 110 KV si incalzirea. preventiva a acestora pentru evitarea depunerilor de chiciura. Principii generale privind asigurarea protectiilor in schemele de. deschiciurare, 3 1 19 TEL 07 III AV DN 162 Reducerea consumului de energie electrica in situatii. exceptionale aparute in functionarea s e n, 3 1 20 TEL 07 III AV DN 269 aplicarea de catre uno den a normativului de. deconectari manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrica si a. normativului de limitare a consumului de energie electrica pe transe in situatii deosebite. 3 1 21 TEL 07 IV OP DN 151 Criteriile de investirea centrelor de dispecer cu atributele. autorit ii de conducere prin dispecer n SEN, 3 1 22 TEL 07 III AV DN 544 Principiile lichidarii avariilor in retelele de transport si. distributie de 110 400KV, 3 1 23 xxx Curenti maximi admisibili ai conductoarelor in regim de durata.
3 1 24 III RS DN 1083 Conducerea operativa a dispozitivelor de declansare de rezerva la refuz. intrerupator, 3 1 25 III RS DN 1084 Teletransmisii utilizate in protectia prin relee si automatizarile din SEN. 3 1 26 IV OP DN 53 Conducerea protectiilor prin relee si a automatizarilor din SEN. 3 1 27 TEL 07 III RS DN 586 Metodologia de calcul a curentilor puterilor de scurtcircuit pentru. verificarea incadrarii in puterile de rupere ale intreruptoarelor. 3 1 28 TEL 07 III RS DN 7 Descrierea si functionarea protectiilor deferentiale ale barelor de. 3 1 29 TEL 07 III RS DN 10 1451 Asigurarea protectiilor elementelor 110 KV la care intreruptorul. propriu se inlocuieste cu cel al unei cuple, 3 1 30 TEL 07 III RS DN 11 1452 Puteri maxime transportabile pe elementele 110 KV din punct. de vedere al protectiilor, 3 1 31 TEL 07 III RS DN 12 Protectiile cuplelor de 110 KV functionand intre bare. 3 1 32 TEL 07 III RS DN 31 Instalatiile DRRI la 110 KV. 3 1 33 TEL 07 III RS DN 33 Protectia diferentiala transversala a LEA 110 KV dublu circuit. 3 1 34 TEL 07 III RS DN 9 Masurile ce se iau la indisponibilitatile unor protectii ale. echipamentelor din reteaua de 110 KV,Instructiuni operative Automatizari. 3 1 35 TEL 07 III RS DN 8 Conducerea operativa a RAR pe LEA 110 kv. 3 1 36 TEL 07 III RS DN 107 Modul de organizare si conducere operativa a instalatiilor DASf din. 3 2 INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE, 3 2 1 3 RE I1 83 Indreptar de exploatare a mijloacelor de protectie a muncii la lucrarile.
specifice activitatilor SDEE, 3 2 2 3 RE I2 83 Instructiuni privind incercarile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii. republicata in 1995, 3 2 3 3 RE I12 83 Instructiune privind supraincarcarea temporara accidentala sau periodica a. transformatoarelor de putere in ulei republicata in 1995. 3 2 4 3 RE I25 81 Indicatii metodologice privind stabilirea locurilor de munca in conditii. deosebite din instalatii, 3 2 5 3 1 E I39 80 Instructiuni de exploatare si intretinere a redresorului RUT 220 KV 30A. 3 2 6 3 1 RE I52 81 Instructiune pentru depistarea punerilor la pamant in circuitele secundare. de curent continuu din statiile de transformare, 3 2 7 3 1 E I55 73 Instructiuni privind asigurarea regimurilor economice la functionarea in. paralel a transformatoarelor electrice, 3 2 8 3 E I61 81 Instructiuni de masurare a coeficientului de distorsiune a tensiunii in statiile.
3 2 9 3 2 E I65 85 Instructiuni de exploatare si reparatie a serviciilor proprii de curent. continuu din statiile de transformare, 3 2 10 3 1 E I66 91 Instructiuni tehnologice de verificare preventiva a transformatoarelor de. masurare din statii si retele, 3 2 11 3 2 RE I71 00 Instructiune privind montarea exploatarea si incercarea mijloacelor de. protectie contra supratensiunilor republicata in 1995. 3 2 12 3 2 E I74 76 Instructiuni pentru exploatarea intretinerea si revizia regulatorului. automat de tensiune de tip RAT3, 3 2 13 3 RE I78 76 Instructiuni experimentale de proiectare montaj exploatare si intretinere a. bateriilor de condensatoare ISOKOND, 3 2 14 3 1 E I98 99 Instructiuni pentru urmarirea transformatoarelor de puteri mari din. exploatare prin analiza gazelor difuzate in ulei, 3 2 15 3 E I108 80 Instructiuni metodologice privind stabilirea punctelor slabe din instalatii si.
urmarirea inlaturarii acestora, 3 2 16 3 1 RE I112 91 Instructiuni cadru privind modul de verificare a lipsei tensiunii si. concordantei intre faze precum si montarea garniturilor mobile de. scurtcircuitare la celulele capsulate tip ICP Bailesti. 3 2 17 3 2 E I123 83 Instructiune privind verificarea si interpretarea funcionarii protectiei de. gaze la transformatoarele de putere republicata in 1995. 3 2 18 3 E I126 86 Instructiuni privind receptia controlul si repararea paratraznetelor din. statiile de transformare republicata in 1995, 3 2 19 3 RE I134 93 Instructiuni privind analiza starii izolatoarelor din statiile de inalta si medie. tensiune din exploatare, 3 2 20 3 1 D I139 93 Utilizarea mesajelor in activitatea operativa. 3 2 21 3 E I143 93 Instructiuni tehnologice pentru exploatarea intretinerea si reparatia. bateriilor de acumulatoare cu placi tubulare din statiile de transformare. 3 2 22 3 2 E I146 84 Instructiuni privind exploatarea si intretinerea mijloacelor pentru. stingerea incendiilor in statiile electrice, 3 2 23 3 RE I149 85 Instructiune privind asigurarea continuitatii alimenratii cu energie electrica. a obiectivelor in cazul unor manifestatii deosebite. 3 2 24 3 1 D I150 85 Principii generale de lichidare a avariilor in instalatiile de medie tensiune. 3 2 25 3 RE I175 87 Instructiune tehnologica de exploatare a intrerupatoarelor automate de. J T tip OROMAX, 3 2 26 3 RE I187 05 Instructiuni cadru privind organizarea si realizarea activitatii de urmarire a.
comportarii in timp a constructiilor aferente retelelor electrice. 3 2 27 3 1 RE I191 88 Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor de joasa. tensiune tip USOL, 3 2 28 3 E I192 89 Instructiuni pentru stabilirea conditiilor in care devine eficienta economic. modificarea puterii transformatoarelor din statiile de 110 KV MT din. exploatare, 3 2 29 3 E I193 92 Instructiune tehnologica pentru depistarea de la distanta a supraincalzirii. cailor de curent din instalatiile electrice prin pirometrie in infrarosu. 3 2 30 O R E I194 89 Instructiune privind determinarea gradului de utilizare economica la. retelele de transport distributie a energiei electrice. 3 2 31 3 E I197 89 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de tratare a neutrului. retelelor de medie tensiune prin rezistenta, 3 2 32 3 E I198 89 Instructiune tehnologica de exploatare a i. 2 19 PE 116 94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice 2 20 NTE 002 03 00 fost PE 116 2 92 Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de protectie comanda control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor 2 21 Ord ANRE 20 2004 Codul tehnic RET Regulament pentru conducerea

Related Books