073 8200 400 info eldecollege nl Sectordirecteur Gerard

073 8200 400 Info Eldecollege Nl Sectordirecteur Gerard-Free PDF

  • Date:06 Feb 2020
  • Views:42
  • Downloads:0
  • Pages:5
  • Size:433.07 KB

Share Pdf : 073 8200 400 Info Eldecollege Nl Sectordirecteur Gerard

Download and Preview : 073 8200 400 Info Eldecollege Nl Sectordirecteur Gerard


Report CopyRight/DMCA Form For : 073 8200 400 Info Eldecollege Nl Sectordirecteur Gerard


Transcription:

Feestelijke uitreiking kwalificatiedocument, Eindelijk was het zo ver de feestelijke afsluiting van het schooljaar 2018 2019 voor alle. schoolverlaters van Praktijkonderwijs op 18 juni in het Spectrum in Schijndel Sommige leerlingen. kregen maar liefst 4 certificaten diploma s uitgereikt namelijk het kwalificatiedocument Boris. praktijkverklaring uitstroomcursuscertificaat diploma en het Entree diploma. De avond startte met een voorwoord van teamleider Jan Kloks waarna alle schoolverlaters onder. een mooie muziekpartij de trappen afdaalden Zij werden door gastheer Willie Rust voorgesteld. waarna ze n voor n naar voren werden geroepen en bijzonderheden per leerling voor het. voetlicht werden gebracht Trotse ouders verzorgers en opa s en oma s konden meekijken op een. groot scherm Ook kreeg iedere leerling van de uitstroomcursus leerkracht nog een dankwoord op. video te zien, Na het vele applaus en handjes schudden werd deze prachtige avond afgesloten in de foyer van het. Spectrum onder het genot van een hapje en een drankje en de muziek van DJ Ringo. Resultaten tevredenheidsonderzoeken, Net als voorgaande jaren hebben we ook het afgelopen schooljaar een deel van onze leerlingen en. ouders gevraagd hun mening over het Elde College te geven 40 van de ouders die gevraagd zijn het. onderzoek in te vullen heeft dit gedaan Waarvoor hartelijk dank. De gemiddelde tevredenheid van de ouders met een kind in de bovenbouw vmbo in Schijndel in. Sint Michielsgestel en bij Praktijkonderwijs ligt rond de 7 5 De leerlingen in de bovenbouw vmbo in. Schijndel kennen een gemiddelde tevredenheid van 6 6 de brugklassers vmbo in Schijndel en de. leerlingen Praktijkonderwijs van 7 7 De eerstejaars leerlingen in Sint Michielsgestel hebben een. tevredenheidsscore van 8 0, Het is goed te zien dat veel dingen goed gaan het is ook goed om van u en uw kind te horen wat. beter kan of wat beter ging en nu wat afzwakt Dat houdt ons scherp E n van de dingen die goed. gaan is de veiligheid op de scholen Voorbeelden van wat beter kan zijn de lessen meer aan te laten. sluiten bij het nieuws en het geven van complimenten Per afdeling zijn de sterke en zwakkere. punten verschillend en zullen voor het komend jaar andere aandachtspunten in de teamplannen. komen te staan Voor meer resultaten kunt u ook kijken op www scholenopdekaart nl. Groene bijdrage aan Moederdag, Leerlingen van Praktijkonderwijs leerjaar 1 leverden een groene bijdrage.
aan het moederdagcadeau voor de kleuters van KC de Wijboom uit s. Hertogenbosch Hoe dan Zij stekten voor ruim 80 kleuters. Hortensiaplanten Het resultaat mag er zijn en de reacties waren lovend. Gestelse leerlingen gaan er regelmatig op uit, We vinden het belangrijk dat de leerlingen actief leren Daarom trekken we. er regelmatig op uit Het was een genot om met de leerlingen een dagje in de natuur te leren. aldus de docenten van de locatie Sint Michielsgestel Ieder uur werd een ander programma. onderdeel behandeld Bij de Dommelstroom namen de leerlingen een kijkje bij scheikunde maakten. de leerlingen schoon water van vies water Ook werd een bezoek gebracht aan de waterzuivering in. Daarnaast bezochten onze leerlingen Cello In Hout waar mensen met een beperking werken Dit. bezoek was in het kader van de vakken natuur zorg en natuur techniek De cli nten van Cello in. Hout zijn enorm veelzijdig ze maken vogelhuisjes en kweken en verzorgen planten Daarnaast. verkopen ze hun eigengemaakte spullen Onze leerlingen raakten ge nspireerd door te zien hoe. iedereen met zijn eigen kwaliteiten bezig mag zijn. Een lentewandeling stond laatst ook op het rooster Deze werd in samenwerking met. Natuurwerkgroep Gestel georganiseerd door de vakken biologie en natuur zorg De leerlingen. leerden over planten en dieren bijvoorbeeld welke planten eetbaar zijn Sommige waren best. lekker aldus een leerling,Sprankelend Elde Gala, Op 6 juni vond het jaarlijkse Elde Gala plaats De eindexamenkandidaten hadden er werk van. gemaakt haar in de krul de schoenen gepoetst en in de meest luxe bolides reden zij in de optocht. door het centrum van Schijndel We kijken terug op een mooie en geslaagde avond waarbij de. opkomst groot was Foto s gedeeld via Meierijstad nieuws vindt u op onze facebookpagina. www facebook com eldecollege,Elde College ontvangt 2 miljoen t b v impuls. techniekonderwijs, Technisch geschoold personeel is dringend nodig Hiertoe heeft de. politiek 100 miljoen beschikbaar gesteld 17 miljoen gaat naar. onderwijsinstellingen in de regio Noordoost Brabant Vandaag hebben we. gehoord dat we de 2 miljoen die eerder voor het techniekonderwijs van. het Elde College is toegezegd ook daadwerkelijk wordt toegekend Dat is. natuurlijk heel mooi nieuws De gelden zullen besteed worden aan het. techniekonderwijs denk daarbij onder andere aan het upgraden van de facilitaire voorzieningen voor. het technisch onderwijs de inzet door het bedrijfsleven voor stages en gastlessen samenwerking. tussen basisonderwijs en mbo s en de inbedding van technische innovaties in het onderwijs Het. samenwerkingsverband Het Techniek Loket ondersteunt de Brabantse onderwijsinstellingen in. opdracht van het Ministrie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Finale Heel Primair Onderwijs Schijndel Bakt, Luna van basisschool De Heijcant uit Schijndel heeft onlangs de scholenwedstrijd Heel Schijndel Bakt.
gewonnen Zij nam het op tegen vier,andere groep 8 leerlingen van haar. eigen school de Vossenberg en t Talent,Luna maakte het allerbeste. worstenbroodje,De kinderen moesten zelf alles,voor bereiden zoals het deeg en de. samenstelling van het gehakt Iedere,deelnemer had een eigen uniek recept. Er werd gelet op smaak vorm,gelijkheid kleur en hygi ne Luna ging.
naar huis met een beker een certificaat,en natuurlijk de eeuwige roem. Marco Bemelmans docent,Praktijkonderwijs startte dit. sympathieke initiatief Ik vind het, belangrijk dat kinderen kennis maken met het mooie vak koken Daarom heb ik de Schijndelse. basisscholen benaderd om op het Elde College te komen kijken Een wedstrijd spreekt veel kinderen. natuurlijk aan Ook onze eigen leerlingen van Praktijkonderwijs waren erbij betrokken Zij legden. alles klaar en ondersteunden de basisschoolleerlingen Het mes snijdt zo aan twee kanten Volgend. schooljaar komt er een vervolg met meer Schijndelse basisscholen. Beschuit met muisjes, Beschuit met blauwe muisjes want er is een nieuwe Elde telg geboren. Onze shetlander Peggy is bevallen van een veulen een hengst En wat. is ie schattig Moeder en zoon staan in de wei op de bij de afdeling. Groen Een naam heeft het veulentje nog niet maar dat zal niet lang. meer duren,Informatie start nieuwe schooljaar op de site.
De zomervakantie is bijna gestart En voor we het weten is het nieuwe schooljaar al weer begonnen. De brieven met meer informatie over het nieuwe schooljaar per afdeling en per leerjaar vindt u op. Bekijk de brieven over het nieuwe schooljaar,Belangrijke data 2019 2020. Op onze website vindt u een opsomming met alle belangrijke data voor het nieuwe schooljaar zoals. de ouderavonden de vakanties en de schoolfeesten,Bekijk de belangrijke data 2019 2020. Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie, Tijdens de zomervakantie 8 juli 16 augustus is de school gesloten We zijn. daarom telefonisch niet bereikbaar U kunt in de vakantie mailen naar de. algemene mailbox info eldecollege nl Let op deze mailbox wordt sporadisch. gelezen Enkel voor zeer dringende zaken calamiteiten zijn wij tijdens de. vakantie te bereiken op het noodnummer dat u op onze site vindt. Schoolgids 2019 2020, Op onze website vindt u de nieuwe schoolgids Ieder schooljaar publiceren we een nieuwe en actuele. versie In de schoolgids leest u meer over onder andere ons onderwijs de organisatie en de. dagelijkse gang van zaken,Bekijk de schoolgids 2019 2020.
Wij wensen u en uw gezin een aangename zomervakantie toe. We zien uw zoon of dochter graag weer in het nieuwe schooljaar dinsdag 20. Elde College 073 8200 400 www eldecollege nl info eldecollege nl Van goed naar beter De eindexamens zijn weer voorbij en de zenuwslopende vraag of je wel of niet geslaagd bent is voor de meeste van onze kandidaten positief beantwoord We mogen terugkijken op zeer goede eindexamenresultaten In Schijndel hebben we voor de

Related Books