01 KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG

01 Komunikasyon At Pananaliksik Sa Wika At Kulturang-Free PDF

  • Date:22 Nov 2019
  • Views:406
  • Downloads:11
  • Pages:12
  • Size:628.24 KB

Share Pdf : 01 Komunikasyon At Pananaliksik Sa Wika At Kulturang

Download and Preview : 01 Komunikasyon At Pananaliksik Sa Wika At Kulturang


Report CopyRight/DMCA Form For : 01 Komunikasyon At Pananaliksik Sa Wika At Kulturang


Transcription:

Pangunahing instrumento ng komunikasyong panlipunan sa pamamagitan nito ay maaaring. matamo ng tao ang mga instrumental at sentimental niyang pangangailangan Constantino . Katangian ng Wika, May masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog ponema na kapag. pinagsama sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita morpema na bumabagay sa. iba pang mga salita semantika upang makabuo ng mga pangungusap Ang pangungusap ay may. istraktyur sintaks na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika . Sinasalitang tunog dahil ito ay binubuo ng mga tunog Upang magamit nang mabuti ang wika . kailangang maipagsama sama ang mga binibigkas na tunog upang makalikha ng mga salita . Arbitraryo Lahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito Alam ng mga Ilokano na. kapag sinabing balay bahay ang tinutukoy nito Sa Chavacano naman ay casa kapag nais tukuyin. ang bahay at bay naman sa Tausug samantalang house sa Ingles . Pinipili at isinasaayos dahil ang wika ay may kakanyahan Lahat ng wika ay may sariling set ng. palatunugan leksikon at istrukturang panggramatika May katangian ang isang wika na komon sa. ibang wika samantalang may katangian namang natatangi sa bawat wika . Buhay Buhay ang wika ay patuloy na nagbabago nadaragdagan at nalilinang . Mga Katangian ng Sariling Wika, Katagang nanganganak ng salita word metamorphism may kapangyarihan ang ating wika na. makabuo ng marami pang salita mula sa iisang salitang ugat lamang Nagagawa ito sa pamamagitan. ng paglalakip ng iba t ibang panlapi at kumbinasyon ng mga salita Halimbawa ang salitang ugat na. buhay hanapbuhay nabuhay pagkabuhay buhay Maynila Sumakabilang buhay walang. buhay atbp , Kung ano ng bigkas siyang baybay phonetic simplicity Walang piping tunog sa ating wika Bawat. titik na bumubuo sa salita ay may tiyak at ispesipikong tunog o bigkas Kung paano binigkas ganoon. din ang pagsulat at kung paano nasusulat ganoon din bibigkasin . Tunog Kalikasan onomatopoeia isa pa rin sa katangian n gating wika ay ang kakanyahang magaya. ang likas na tunog na kaugnay ng mga bagay o kilos na nakapaloob sa salita ayon sa pag aaral na. ginawa ni Bayani Mendoza de Leon Halimbawa ubo hatsing untog halakhak pagaspas . dagundong at marami pang iba , Mahigpit na Kasaklawan at Pagkamaugnayin neoligistic cohesion neologism ang tawag sa. pagdurugtong ng unlapi sa mga salitang ugat nagkakamit ng isang antas ng kahulugan at nagpapakita. ng maugnayin at masistemang istruktura ng wikang Filipino Halimbawa ang unlaping ka na. tumutukoy sa uri ng pagkakaugnayan kakambal kamag anak kasama kabiyak kaanak atbp . Kataga at salitang inuulit at ang wikang Filipino ay may katangiang pag uulit ng kataga o salita . Halimbawa tingting araw araw isa isa bitbit sama sama atbp . Pambansang Wika, Wikang sama samang itinaguyod ng mga mamamayan sa isang bansa upang magsilbing.
simbolo ng kanilang pagkakakilanan Topi Omoniyi 2010 . Ang pinakamalawak na gamitin o lingua franca ng mga mamamayan . Kinkilala at ginagamit ng higit ng nakararami sa pamayanan o ng isang bansa . Madalas ginagamit sa paaralan opisina pampublikong lugar at sa mga tanggapan ng. pamahalaan , Halimbawa Filpino Pilipinas Pranses Pransya Ingles Amerika. Isinasaad sa probisyong pangwika ng Artikulo XIV Seksyon 6 ng Saligang Batas ng 1987 . Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino Samantalang nililnang ito ay dapat na. payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga. Wikang Panturo, Opisyal na wikang gamit sa klase at talakayang guro estudyante . Ginagamit sa mga sa mga aklat pangwika sa paaralan . Wikang mabisa sa pagkatuto ng mga mag aaral sa iba t ibang asignatura sa paaralan . Halimbawa Ingles sa pagtuturo ng Agham at Teknolohiya o Filipino sa pagtuturo ng Wika at. Panitikan sa Pilipinas , Batay sa Revised Education program 1957 . Ang mga katutubong wika unang wika ng mga estudyante ang gagamiting wikang panturo. ng iba t ibang asignatura sa Baitang 1 at 2 Ituturo ang Ingles bilang hiwalay na asignatura. simula Baitang 3 Gagamiting pantulong na wikang panturo ang mga katutubong wika sa. Baitang 3 at 4 Gagamiting pantulong na wikang panturo ang wikang pambansa sa Baitang. Wikang Opisyal, Wikang itinalaga ng tiyak na institusyon para maging wika ng opisyal na pakikipagtalastasan. o pakikipagtransaksyon halimbawa ay sa mga sangay ng pamahalaan o sa isang kompanya o. sa isang organisasyon , Mas tiyak ito kaysa pambansang wika na masaklaw .
Ayon sa Artikulo XIII Seksyon 3 ng Saligang Batas 1935 . Hangga t walang ibang itinatadhana ang batas ang Ingles at Espanyol ay patuloy nanopisyal. na mga wika , Batay sa Artikulo XV Seksyon 3 ng Saligang Batas 1973 . Hangang walang itinatadhana ang batas ang Ingles at Pilipino ay magpapatuloy na mga. opisyal na wika , Alinsunod naman sa Artikulo XIV Seksyon 7 ng Saligang Batas 1987 . Ukol sa layunin ng mga komunikasyon at pagtuturo ang mga opisyal na wika ng Pilipinas ay. Filipino at hangga t walang itinatadhana ang batas Ingles . Lalo pang pinagtibay ang katayuann ng Filipino sa naunang probisyon Ayons a Artikulo XIV . Seksyon 6 ng nasabing konstitusyon , Alinsunod ng mga tadhana ng batas at sang ayon sa nararapat na maaring ipasya ng. Kongreso dapat magsagawa ng hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang. itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika. ng pagtuturo sa sistemang pang edukasyon ,Bilingguwalismo. Malawakang gamit ng dalawang wika sa pagpapahayag . Pagkontrol sa dalawang wika na para bang katutubong nagsasalita ng dalawang wikang ito. Bloomfield 1993 , Mahirap hulihin at talagang imposibleng masabi kung sino ang bilingguwal at sino ang hindi.
Colin Baker 2011 , Uri ng bilingguwalismo sa bata Suzanne Romaine 1999 . o One person one language nalalantad ang bata sa wikang sinasalita ng kanyang mga. magulang kahit magkaiba na ang isang wika ay siyang dominanteng wika ng. pamayanang kinabibilangan , o One language one environment natutunan ng bata ang wikang sinasalita ng mga. magulang gayundin ang wikang di dominante sa pamayanang kinabibilangan . o Non dominant language without community support ang bata ay namumulat sa. iisang wikang sinasalita ng mga magulang ngunit hindi ginagamit sa pamayanang. kinabibilangan , o Double non dominant language without community support nasasanay ang bata sa. magkaibang wikang sinasalita ng kanyang mga magulang gayundin sa wikang. ginagamit sa pamayanang kinabibilangan na iba sa wikang gamit sa loob ng tahanan . o Non dominan parents lantad ang bata sa unang wika sa loob o labas man ng. tahanan ngunit dahil sa isa mismo sa mga magulang ay nasasanay rin siya sa isa pang. unang wika , o Mixed bilingguwal ang mga magulang may mga sector din sa lipunan na. bilingguwal Kapag kinakausap ng magulang ang bata nagpapalit palit sila ng wika . Paglabas ng bata sa pamayanan katulad ang sitwasyon kaya nasasanay ang bata sa. pagpapalit palit ng wika , Ayon sa Kautusang Pangkagawaran Blg 52 s 1987 .
Ang Patakaran sa Edukasyong Bilingguwal ay naglalayong makapagtamo ng kahusayan sa. Filipino at Ingles sa antas pambansa sa pmamagitan ng pagtuturo ng dalwang wikang ito at. sa paggamit nito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas Ang mga wikang. panrehiyon ay gagamiting pantulong na mga wika sa Baitang 1 at 2 Ang aspirasyon ng. bansang Pilipino ay makapag angkin ang mga mamamayan nito ng kasanayan sa Filipino. upang makapagpanuparan ng kanilang mga gampanin at tungkulin bilang mga. mamamayang Pilipino at sa Ingles upang makatugon sa mga pangangailangan ng vayan sa. komunidad ng mga bansa ,Multingguwalismo, Kakayahang makagamit ng dalawa o higit pang wika Muriel Seville Troike 2006 . May multilingguwalismo sa bawat bansa a daigdig anuman ang antas panlipunan o edad. Grosjean 1982 , Lalong marami ang batang bilinnguwal o multilingguwal kaysa monolingguwal iisa ang. wikang nagagamit at marami sa kanila ang naturuan gamit ng ikalawang wika o natuto nito. sa kanilang pag aaral kaysa naturuan gamit ang purong unang wika lamang . Ayon kay Seville Troike 2006 ilan sa mga dahilan na maaring magbunsod sa isang tao. upang maging multilingguwal ay ang mga sumusunod pagkakasakop sa isang vayan ng usang. bansang may ibang wika pangangailangang makausap ang mga taong may ibang wika upang. mapag usapan ang negosyo at iba pang interes ekonomiko paninirahan sa ibang bansa na. may ibang wika pagnanais na magtamo ng edukasyon na makukuha lamang kung matututo. ng ibang wika pag angat sa trabaho o pagtaas ng antas panlipunan na magagwa lamang. kung matututunan ang hinihinging ikalawang wika n at ang pagnanais na makakilala pa ng. mga taong may ibang kultura at mapakinabangan ang kanilang teknolohiya o panitikan na. magiging posible lang sa pag aaral ng kanilang wika . Ayon kay Baker 2011 ang kakayahan pag unlad kultura gamit balanse ng mga wika . gulang konteksto at paraan ng pagkatuto ang mga dimensyon ng bilingguwalismo o. multilingguwalismo ,Register Baryasyon ng Wika, Sa sosyolinggwistika ito ay salita para sa pagkakaiba iba ng porma ng wika . Nakabatay ang pagkakaroon ng barayti baryasyon sa paniniwalang may pagka heterogenous. ang wika Saussure 1916 , Kadalasan ding ginagamit ng mga linggwista ang barayti baryasyon ng wika para sa. pagkakategorya ng wikang mula sa iisang sanga , Nahahati sa ilang dimensyon ang baryabilidad ng wika .
a Heyograpikal Pagbabago ng wika sa lugar Ilokano sa La Union Pangasinan Ilocos sa. ilang bahagi ng Baguio Dagdag pa rito ang dayalekto bilang barayti ng wika bunga ng. lokasyon o heyograpiya halimbawa ay Tagalog Bulacan sa Tagalog Maynila . b Sosyal Pagbabago ng wika sa kahingian ng sitwasyon at taong kasangkot kaswal sa. kapamilya kaibigan o kakilala at pormal naman sa pagtitipon pagpupulong o kasiyahan . May pagkakataon ang isang tao na gayahin at ibagay ang kanyang pananalita sa. pagsasalita ng kanyang kausap upang higit niya itong makapalagayang loob at upang lalo. siyang maging kabilang sa grupo tinatawag itong convergence Howard Giles . Communication Accommodation Theory 1982 , c Okupasyunal Pagbabago ng wika sa kahingian ng propesyon o hanapbuhay Literatura . Korte Simbahan Medisina Pinayayaman ng propesyon ng isang tao ang wikang gamit. niya dahil naipapasok niya rito ang teknikal na kaalaman ng kaniyang larang . Rehistro ng Wika, Natatanging wikang gamit sa tiyak na konteksto Maaari itong sitwasyunal okupasyunal at. Static Register Bibihirang istilo ng wika dahil piling sitwasyon lamang ang ginagamitan . Panunumpa sa Husgado Mga Pagsasabatas Pananalita ng mga Magsisipagtapos atbp . Formal Register Ang wikang ginagamit sa ganitong sitwasyon ay isahang daan na daluyan. lamang one way Kadalasang impersonal Pagtatalumpati Homilya Deklarasyon atbp . Consultative Register Wikang may pamantayan Ang mga gumagamit ng wikang nasa. ganitong sitwasyon ay katanggap tanggap para sa magkabilang panig ng struktura ng. komunikasyon sa pag uusap sa pagitan ng doktor at pasyente guro at mag aaral abogado. at kliyente atbp , Casual Register Impormal na wika na kadalasang ginagamit sa malalapit na kakilala o. kaibigan Ang pagbibiro at paglolokohan o paggamit ng mga koda pananagisag ay normal . Ito ay wika ng isang pangkat kinakailangang kabilang ka sa grupo upang makakonekta sa. Intimate Register Pangpribadong pakikipag usap Ito ay limitado lamang sa mga matatalik. na kasama sa bahay o espesyal na tao sa buhay Usapang mag asawa magkasintahan . magkapatid mag ina o mag ama atbp ,Homogenous na Wika. Magkakatulad o iisa lamang ang wika ng mga mamamayan . May kaisahan sa uri o anyo nagkakaintindihan sa tuntunin nito at naibabahagi ng bawat isa. ang parehong pagpapahalaga at damdamin sa paggamit ng wika at pakikitungo sa isa t isa . o Sektor mga manggagawa na malaya sa kanilang karapatan at tungkulin sa bayan na. nagbubuklod sa pagsapi sa kilusang paggawa , o Grupong pormal Bible Study Group na nangangaral.
o Grupong impormal barkada, o Yunit pangkat ng mga basketbolista organisasyon ng mga mag aaral sa paaralan . Heterogenous na Wika, Magkakaiba ang wikang sinasalita sa isang lugar . Dala ito ng nagkakaibang pangkat ng mga tao na may iba t ibang lugar na tinitirhan interes . gawain pinag aralan at iba pa , Nagiging iba iba samu t sari o marami ang wika dahil sa multikultural na katangian . identidad at pinagmulan , o Internasyonal United Nations UNICEF at iba pa. o Rehiyonal European Union ASEAN at iba pa, o Pambansa mga bansa at estado na may iba t ibang etnolinggistikong pangkat tulad.
ng sa Pilipinas Indonesia Japan Thailand at iba pa. o Organisayonal Microsoft Google Nestle at iba pa . Lingguwistikong Komunidad, Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon at ito ang dahilan upang makapag ugnayan ang. bawat isa , Nagkakaroon ng panlipunang dimensyon ang wika dahil napagsasama sama nito ang mga tao. upang makabuo ng komunidad tungo sa pagtupad ng tungkulin pagkilos at kolektibong. ugnayans a ikauunlad ng bawat issa , Mga salik ng lingguwistikong komunidad Saville Troike 2003 . o May kasisahan sa paggamit ng wika at naibabahagi ito sa iba Chomsky 1956 Lyons . o Nakapagbabahagi at malaya ang kasapi sa tuntunin ng wika at interpretasyon nito. Hymes 1972 , o May kaisahan sa pagpapahalaga at palagay hinggi. KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO Module No 01 Week 1 2 Lesson Title Mga Konseptong Pangwika Lesson Target Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang

Related Books